Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wynik przetargu

Zamawiający:
Nadleśnictwo Brodnica
Adres: ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: brodnica@torun.lasy.gov.pl
tel: 056 4943900, 660 735 193
fax: 564 943 923
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 5022620160 Data Udzielenia: 2016-03-07
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
77200000-2 Usługi leśnictwa
Wyniki (6)
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Górzno Kazimierz Durzyński Usługi Leśne
Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie
1 162,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2016-03-07
Dotyczy cześci nr:
15
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
1 163,00 zł
Minimalna złożona oferta:
1 163,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
1 163,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
1 163,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Nowy Świat Kazimierz Durzyński Usługi Leśne
Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie
3 065,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2016-03-07
Dotyczy cześci nr:
16
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
3 065,00 zł
Minimalna złożona oferta:
3 065,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
3 065,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
3 065,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Karbowo Zakład Usług Leśnych Stanisław Filarski
ul. Małgorzatka 61, Karbowo, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
5 422,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2016-03-07
Dotyczy cześci nr:
2
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
5 423,00 zł
Minimalna złożona oferta:
5 423,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
5 423,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
5 423,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Szabda Zakład Usług Leśnych Marek Dądelewski
Zbiczno 75, 87-305 Zbiczno, woj. kujawsko-pomorskie
3 635,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2016-03-07
Dotyczy cześci nr:
9
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
3 636,00 zł
Minimalna złożona oferta:
3 636,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
3 636,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
3 636,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Małki Konsorcjum firm Zakład Usług Leśnych Tadeusz Sokołowski Zakład Usług Leśnych Józef Celmer
Okalewko 76, 87-335 Świedziebnia, woj. kujawsko-pomorskie
21 670,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2016-03-07
Dotyczy cześci nr:
7
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
21 671,00 zł
Minimalna złożona oferta:
21 671,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
21 671,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
21 671,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Leśnictwo Zarośle Zakład Usług Leśnych Wiesław Nowak
Sumówko 21, 87-305 Zbiczno, woj. kujawsko-pomorskie
455,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2016-03-07
Dotyczy cześci nr:
10
Kody CPV:
772000002
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
455,00 zł
Minimalna złożona oferta:
455,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
455,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
455,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Brodnica: Dodatkowe i uzupełniające wykonawstwo usług z zakresu gospodarki leśnej planowanych do wykonania w 2016 roku w Nadleśnictwie Brodnica.


Numer ogłoszenia: 50226 - 2016; data zamieszczenia: 07.03.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dodatkowe i uzupełniające wykonawstwo usług z zakresu gospodarki leśnej planowanych do wykonania w 2016 roku w Nadleśnictwie Brodnica..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługi dodatkowe i uzupełniające z zakresu gospodarki leśnej w nadleśnictwie Brodnica w 2015 r. dotyczące ochrony lasu oraz hodowli lasu..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
77.20.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
2   


Nazwa:
Leśnictwo Karbowo


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.03.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Stanisław Filarski, ul. Małgorzatka 61, Karbowo, 87-300 Brodnica, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5422,72 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5422,72


 • Oferta z najniższą ceną:
  5422,72
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5422,72


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
7   


Nazwa:
Leśnictwo Małki


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.03.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum firm Zakład Usług Leśnych Tadeusz Sokołowski Zakład Usług Leśnych Józef Celmer, Okalewko 76, 87-335 Świedziebnia, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 21670,96 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  21670,96


 • Oferta z najniższą ceną:
  21670,96
  / Oferta z najwyższą ceną:
  21670,96


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
9   


Nazwa:
Leśnictwo Szabda


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.03.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Marek Dądelewski, Zbiczno 75, 87-305 Zbiczno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3635,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3635,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  3635,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3635,80


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
10   


Nazwa:
Leśnictwo Zarośle


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.03.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Wiesław Nowak, Sumówko 21, 87-305 Zbiczno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 455,15 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  455,12


 • Oferta z najniższą ceną:
  455,12
  / Oferta z najwyższą ceną:
  455,12


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
15   


Nazwa:
Leśnictwo Górzno


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.03.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Kazimierz Durzyński Usługi Leśne, Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1162,72 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1162,72


 • Oferta z najniższą ceną:
  1162,72
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1162,72


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
16   


Nazwa:
Leśnictwo Nowy Świat


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.03.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Kazimierz Durzyński Usługi Leśne, Bryńsk Szl. 2, 13-230 Lidzbark, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3065,37 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3065,37


 • Oferta z najniższą ceną:
  3065,37
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3065,37


 • Waluta:
  PLN .


ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5, art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiot zamówienia obejmuje usługi bezpośrednio związane z prowadzeniem gospodarki leśnej, co zgodnie z art. 5. ust. 1. upoważnia zamawiającego do niestosowania przepisów ustawy odnośnie wyboru trybu postępowania na podstawie przesłanek innych niż wartość zamówienia. Zamówienie dodatkowe dotyczą zamówienia podstawowego (zn. spr. SA.2710.7.2015). Konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego wynikła z wpływu elementów niewymierzalnych (przyrodniczych i ekonomicznych) i dlatego niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia. Zamówienie dodatkowe polega na wykonaniu robót dodatkowych, od których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego i nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające dotyczy zamówienia podstawowego (zn. spr. SA.2710.7.2015), jest udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego temu samemu wykonawcy i nie przekracza 50% zamówienia podstawowego. Zamawiający zaprosił do negocjacji dotychczas wyłonionych w zamówieniu podstawowym na 2016 r. wykonawców, realizujących usługi gospodarki leśnej w LP. Część nr 07 Leśnictwo Karbowo 1. Demontaż ogrodzenia upraw - z uwagi na uszkodzenie ogrodzenia upraw w okresie zimy, konieczny jest ich demontaż. Naprawa ww. siatki byłaby nieuzasadniona ekonomicznie. Demontaż grodzenia upraw jest elementem planu podstawowego. Część nr 07 Leśnictwo Małki 1. Demontaż ogrodzenia upraw - stan techniczny ogrodzeń spowodowany wiekiem oraz szkodami od wiatru (wywroty i złomy) nakazuje ich demontaż. Ponadto stan rozwoju odnowienia na wskazanych w projekcie powierzchniach, pozwala na ich likwidację. Demontaż ogrodzeń jest elementem planu podstawowego. Część nr 09 Leśnictwo Szabda 1. Demontaż ogrodzenia uprawy - zły stan techniczny ogrodzeń spowodowany w wiatrami i stan odnowienia wskazujący na zbędność ogrodzeń, nakazuje ich demontaż. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności. Część nr 10 Leśnictwo Zarośle 1. Wyorywanie bruzd - wykonanie ww. czynności wynika z konieczności zagospodarowania powierzchni odnowionej w sposób naturalny. Wyorywanie bruzd jest elementem planu podstawowego. 2. Sadzenie wielolatek - wykonanie ww. czynności wynika z konieczności zagospodarowania powierzchni odnowionej w sposób naturalny. Sadzenie wielolatek jest elementem planu podstawowego. Część nr 15 Leśnictwo Górzno 1. Zakładanie plantacji choinkowej (wyorywanie bruzd, sadzenie wielolatek) - rezygnacja z dzierżawy gruntu w miesiącu styczniu 2016 r. uniemożliwiła zaplanowanie zadań w planie podstawowym, tworzonym w 2015 r. Część nr 16 Nowy Świat 1. Demontaż ogrodzenia upraw - w związku z brakiem konieczności dalszej ochrony gniazda przed jeleniowatymi, zachodzi potrzeba demontaży ogrodzenia. Na etapie sporządzania planu podstawowego nie można było przewidzieć ww. czynności.