Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wynik przetargu

Zamawiający:
Miasto Ruda Śląska
Adres: Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@ruda-sl.pl
tel: 032 2486281 do 9; 2449094
fax: 032 248 7348
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 500059333-N-2017 Data Udzielenia: 2017-11-15
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Kody CPV
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Wyniki (8)
Nazwa części Wykonawca Wartość
Opracowanie dokumentacji projektowej i prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania: „Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych – budowa drogi przy ul. Wireckiej (dz. nr 2394/29) w Rudzie Śląskiej Biuro Projektowo-Usługowe ALDA s.c . Hanna i Janusz Franiczek
ul. Skrzyszowska 39c, 44-300 Wodzisław Śląski, woj. śląskie
29 520,00
0,17
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2017-11-15
Dotyczy cześci nr:
5
Kody CPV:
71247000
71248000
71320000
71322000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
29 520,00 zł
Minimalna złożona oferta:
29 520,00 zł
Ilość złożonych ofert:
4
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
29 520,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
49 446,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Opracowanie dokumentacji projektowej i prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania: „Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych – budowa drogi przy ul. Wireckiej 61 w Rudzie Śląskiej Biuro Projektowo-Usługowe ALDA s.c. Hanna i i Janusz Franiczek
ul. Skrzyszowska 39c, 44-300 Wodzisław Śląski, woj. śląskie
43 050,00
0,17
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2017-11-15
Dotyczy cześci nr:
6
Kody CPV:
71247000
71248000
71320000
71322000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
43 050,00 zł
Minimalna złożona oferta:
43 050,00 zł
Ilość złożonych ofert:
4
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
43 050,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
62 115,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Opracowanie dokumentacji projektowej i prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania: „Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych – budowa drogi przy ul. Ks. L. Tunkla i Świętochłowickiej w Rudzie Śląskiej” Biuro Studiów i Projektów Komunikacji Sp. z o.o.
ul. Szenwalda 42, 40-619 Katowice, woj. śląskie
66 420,00
0,17
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2017-11-15
Dotyczy cześci nr:
4
Kody CPV:
71247000
71248000
71320000
71322000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
66 420,00 zł
Minimalna złożona oferta:
50 061,00 zł
Ilość złożonych ofert:
2
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
50 061,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
66 420,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Opracowanie dokumentacji projektowej i prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania: „Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych – rozbudowa ul. Kaszubskiej i ul. Stefana Rogozińskiego w Rudzie Śląskiej Szosa-Projekt Projektowanie Dróg Michał Szostak
ul. A. Kawika 34b/6, 41-806 Zabrze, woj. śląskie
53 529,00
0,50
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2017-11-15
Dotyczy cześci nr:
8
Kody CPV:
71247000
71248000
71320000
71322000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
53 529,00 zł
Minimalna złożona oferta:
53 529,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
53 529,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
53 529,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Opracowanie dokumentacji projektowej i prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania: Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych – budowa drogi przy ul. Akacjowej w Rudzie Śląskiej Pracownia Projektowa DROGOWIEC Bartłomiej Schmidt
ul. Lecha 14 p. 110, 41-710 Ruda Śląska, woj. śląskie
43 480,00
0,17
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2017-11-15
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
71247000
71248000
71320000
71322000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
43 481,00 zł
Minimalna złożona oferta:
43 481,00 zł
Ilość złożonych ofert:
3
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
1
Minimalna złożona oferta:
43 481,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
50 184,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Opracowanie dokumentacji projektowej i prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania: „Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych – budowa drogi przy ul. Leszczynowej w Rudzie Śląskiej” Pracownia Projektowea DROGOWIEC Bartłomiej Schmidt
ul. Lecha 14 p. 110, 41-710 Ruda Śląska, woj. śląskie
35 977,00
0,17
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2017-11-15
Dotyczy cześci nr:
2
Kody CPV:
71247000
71248000
71320000
71322000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
35 978,00 zł
Minimalna złożona oferta:
35 978,00 zł
Ilość złożonych ofert:
3
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
1
Minimalna złożona oferta:
35 978,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
44 919,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Opracowanie dokumentacji projektowej i prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania: „Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych – budowa drogi przy ul. Wireckiej (dz. nr 2065/32) w Rudzie Śląskiej Biuro Projektowania Dróg i Ulic Paweł Schmidt
ul. Lecha 14 p. 110, 41-710 Ruda Śląska, woj. śląskie
41 574,00
0,17
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2017-11-15
Dotyczy cześci nr:
7
Kody CPV:
71247000
71248000
71320000
71322000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
41 574,00 zł
Minimalna złożona oferta:
41 574,00 zł
Ilość złożonych ofert:
4
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
41 574,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
62 115,00 zł
Nazwa części Wykonawca Wartość
Opracowanie dokumentacji projektowej i prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania: „Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych – rozbudowa ul. Noblistów Śląskich w Rudzie Śląskiej "BOB" Biuro Organizacji Budownictwa Piotr Smuda
ul. Obrońców Westerplatte 9a/5, 41-710 Ruda Śląska, woj. śląskie
62 730,00
0,50
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2017-11-15
Dotyczy cześci nr:
9
Kody CPV:
71247000
71248000
71320000
71322000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
62 730,00 zł
Minimalna złożona oferta:
62 730,00 zł
Ilość złożonych ofert:
2
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
1
Minimalna złożona oferta:
62 730,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
68 880,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Ogłoszenie nr 500059333-N-2017 z dnia 15-11-2017 r.
Miasto Ruda Śląska: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania – 9 zadań

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 588541-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Ruda Śląska, Krajowy numer identyfikacyjny 00051584000000, ul. Plac Jana Pawła II  6, 41709   Ruda Śląska, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2486281 do 9; 2449094, e-mail zamowienia@ruda-sl.pl, faks 032 248 7348.
Adres strony internetowej (url): www.rudaslaska.bip.info.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania – 9 zadań

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
AP.271.104.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienie jest opracowanie 9 dokumentacji projektowej i prowadzenie nadzoru autorskiego I. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Opracowanie dokumentacji projektowej: a) projektu budowlanego i wykonawczego budowy drogi przy ulicy Akacjowej w Rudzie Śląskiej ze wszystkimi załącznikami – opiniami, uzgodnieniami, raportami, decyzjami, porozumieniami i pozwoleniami oraz informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Projekt budowlany powinien być opracowany tak, aby umożliwiał otrzymanie Decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, b) opracowanie dokumentacji w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zawierającej: - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), - przedmiary, - kosztorys inwestorski, c) opracowanie i zatwierdzenie projektów organizacji ruchu: docelowej i na czas robót budowlanych; d) wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów do wycinki wraz z wyceną drewna z wycinki i uzyskanie decyzji zezwalającej na ich wycinkę w przypadku drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją, e) Uzyskanie Decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, f) aktualizację kosztorysu inwestorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji; przed rozpoczęciem procedury przetargowej na roboty budowlane, g) przygotowanie wyjaśnień, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji i przekazywanie ich Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie, podczas prowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. 2) Pełnienie nadzoru autorskiego, w trakcie realizacji inwestycji w oparciu o przygotowaną dokumentację projektową. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki 4a-4i do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
71320000-7


Dodatkowe kody CPV:
71322000-1, 71247000-1, 71248000-8
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Opracowanie dokumentacji projektowej i prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania: Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych – budowa drogi przy ul. Akacjowej w Rudzie Śląskiej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09/11/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
44590.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Pracownia Projektowa DROGOWIEC Bartłomiej Schmidt
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Lecha 14 p. 110
Kod pocztowy: 41-710
Miejscowość: Ruda Śląska
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
43480.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 43480.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 50184.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Opracowanie dokumentacji projektowej i prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania: „Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych – budowa drogi przy ul. Leszczynowej w Rudzie Śląskiej”

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09/11/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
38651.20

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Pracownia Projektowea DROGOWIEC Bartłomiej Schmidt
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Lecha 14 p. 110
Kod pocztowy: 41-710
Miejscowość: Ruda Śląska
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
35977.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 35977.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 44919.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
3   

NAZWA:
Opracowanie dokumentacji projektowej i prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania: „Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych – budowa drogi przy ul. Górnej w Rudzie Śląskiej
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Podstawa prawna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy. Przyczyna unieważnienia: w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zadania nr 3 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (nie złożono żadnej oferty).


CZĘŚĆ NR:
4   

NAZWA:
Opracowanie dokumentacji projektowej i prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania: „Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych – budowa drogi przy ul. Ks. L. Tunkla i Świętochłowickiej w Rudzie Śląskiej”

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26/10/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
55272.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Biuro Studiów i Projektów Komunikacji Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Szenwalda 42
Kod pocztowy: 40-619
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
66420.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 50061.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 66420.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
5   

NAZWA:
Opracowanie dokumentacji projektowej i prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania: „Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych – budowa drogi przy ul. Wireckiej (dz. nr 2394/29) w Rudzie Śląskiej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26/10/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
42179.20

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Biuro Projektowo-Usługowe ALDA s.c . Hanna i Janusz Franiczek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Skrzyszowska 39c
Kod pocztowy: 44-300
Miejscowość: Wodzisław Śląski
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
29520.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 29520.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 49446.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
6   

NAZWA:
Opracowanie dokumentacji projektowej i prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania: „Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych – budowa drogi przy ul. Wireckiej 61 w Rudzie Śląskiej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26/10/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
49431.20

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Biuro Projektowo-Usługowe ALDA s.c. Hanna i i Janusz Franiczek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Skrzyszowska 39c
Kod pocztowy: 44-300
Miejscowość: Wodzisław Śląski
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
43050.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 43050.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 62115.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
7   

NAZWA:
Opracowanie dokumentacji projektowej i prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania: „Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych – budowa drogi przy ul. Wireckiej (dz. nr 2065/32) w Rudzie Śląskiej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26/10/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
50215.20

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Biuro Projektowania Dróg i Ulic Paweł Schmidt
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Lecha 14 p. 110
Kod pocztowy: 41-710
Miejscowość: Ruda Śląska
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
41574.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 41574.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 62115.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
8   

NAZWA:
Opracowanie dokumentacji projektowej i prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania: „Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych – rozbudowa ul. Kaszubskiej i ul. Stefana Rogozińskiego w Rudzie Śląskiej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26/10/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
44217.60

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Szosa-Projekt Projektowanie Dróg Michał Szostak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. A. Kawika 34b/6
Kod pocztowy: 41-806
Miejscowość: Zabrze
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
53529.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 53529.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 53529.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
9   

NAZWA:
Opracowanie dokumentacji projektowej i prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania: „Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych – rozbudowa ul. Noblistów Śląskich w Rudzie Śląskiej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09/11/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
44805.60

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: "BOB" Biuro Organizacji Budownictwa Piotr Smuda
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Obrońców Westerplatte 9a/5
Kod pocztowy: 41-710
Miejscowość: Ruda Śląska
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
62730.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 62730.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 68880.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.