Oferty pracy w zamówieniach publicznych

Platforma Przetargowa

Statystyki Platformy

Przetargi BZP oraz TED

Aktualne przetargi: 6 074

Wszystkie przetargi: 1 351 557
Wyniki i zmiany: 3 034 527
Wszystkie informacje: 4 386 084

Platformy zakupowe
Monitorowane platformy: 108
Monitorowane spółki: 228
Dzisiejsze zamówienia: 0
Aktualne zamówienia: 0

Zamówienia poza PZP
Dzisiejsze ogłoszenia: 0
Aktualne ogłoszenia: 6 074


Najwięksi Zamawiający

Nazwa Zamawiającego Kwota
4 358 929 720 zł
2 147 557 663 zł
382 113 821 zł
262 120 767 zł
199 189 315 zł

Najwięksi Wykonawcy