Główny specjalista

Data publikacji: 2017-06-16

z obowiązującymi przepisami i wytycznymi; Udział w komisjach przetargowych rozstrzygających postępowania o zamówienia publiczne dotyczące zadań...
Pełna treść oferty

Platforma Przetargowa

Statystyki Platformy

Przetargi BZP oraz TED

Aktualne przetargi: 6 049

Wszystkie przetargi: 1 351 532
Wyniki i zmiany: 3 034 472
Wszystkie informacje: 4 386 004

Platformy zakupowe
Monitorowane platformy: 108
Monitorowane spółki: 228
Dzisiejsze zamówienia: 0
Aktualne zamówienia: 0

Zamówienia poza PZP
Dzisiejsze ogłoszenia: 0
Aktualne ogłoszenia: 6 049


Najwięksi Zamawiający

Nazwa Zamawiającego Kwota
4 358 929 720 zł
2 147 557 663 zł
382 113 821 zł
262 120 767 zł
199 189 315 zł

Najwięksi Wykonawcy