Platforma Przetargowa

Poznaj naszą najnowszą wersję darmowej platformy przetargowej

Wyszukuj przetargi, organizuj zadania, zoptymalizuj swoją pracę, by mieć więcej czasu na przygotowywanie ofert i wygrywanie przetargów!


Lub   Dowiedz się więcej

Platforma przetargowa
Procurement Assistance

Narzędzia dla Twojego zespołu od pozyskiwania przetargów i zamówień

Procurement Assistance to usługa oraz platforma, która wspiera proces pozyskiwania informacji i dokumentacji przetargowych, zarządzania i organizacji pracy działań zespołu związanych z pozyskiwaniem zamówień z sektora publicznego.


Dowiedz się więcej

Procurement Assistance
Barometr Ryzyka Nadużyć

Monitoruj na bieżąco współczynniki przejrzystości, konkurencyjności i korupcjogenności polskich przetargów

Projekt realizowany przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstie z serwisem Zamówienia 2.0 oraz przy współpracy grupy eksperckiej składającej się z reprezentantów UZP, NIK, UOKiK, CBA, MG, MR.


Dowiedz się więcej

Barometr Ryzyka Nadużyć

Przetargi Grupowe

Kupuj w grupach zakupowych

Wsparcie dla sektora publicznego oraz prywatnego w organizacji grup zakupowych, formułowania wspólnego zamówienia, zarządzania procesem wytworzenia dokumentacji przetargowej oraz procesu wyłaniania zwycięzców w postępowaniach publicznych oraz przetargach prywatnych.


Dowiedz się więcej

Przetargi Grupowe
Profile zamawiających i wykonawców

Obszerne statystyki podmiotów

Wyszukiwarka podmiotów biorących udział w zamówieniach publicznych wzbogacona obszernymi opracowaniami statystycznymi skumulowanymi w raporty dotyczące zarówno zamawiających jak i wykonawców uczestniczących w postępowaniach publicznych.


Wyszukiwarka podmiotów

Profile zamawiających i wykonawców
Raporty zamówień publicznych

Darmowe raporty przetargowe z możliwością drążenia danych

Udostęniamy nieodpłatnie raporty i zestawienia danych w najdrobniejszych szczegółach dotyczących przetargów, zamawiających jak i wykonawców.


Raporty zamówień publicznych

Raporty zamówień publicznych

Dane osobowe w postępowaniach publicznych

Dane osobowe w postępowaniach publicznych

Serwis Zamówienia 2.0 publikując dane o postępowaniach publicznych działa na podstawie:

Wszelkie dane dotyczące postępowań publicznych opublikowane przez instytucje publiczne zgodnie z powyższymi ustawami są danymi publicznymi.

Przystępując do konkursów organizowanych przez jednostki publiczne, czy postępowań przetargowych każdy przedsiębiorca jak i osoba fizyczna musi mieć świadomość, że Zamawiający ma obowiązek publikacji nazwy / imienia i nazwiska oraz siedziby / miejsca zamieszkania. Wyniki takich postępowań są danymi publicznymi i nie podlegają jakiemukolwiek utajnieniu.

Ustawa o Ochronie Danych Osobowych (a już niebawem RODO) chroni dane osób fizycznych w zakresie, który umożliwiłby kradzież tożsamości. Nie wolno publikować NIP osób fizycznych (chyba że taka osoba prowadzi działalność gospodarczą lub występuje w spółce cywilnej) ani numeru PESEL, czy też nie można publikować Umów z osobami fizycznymi bez uprzedniego zamazania informacji wrażliwych. Jednak dane takie jak imię i nazwisko, oraz adres zamieszkania są jawne i nie ma obecnie żadnej podstawy prawnej, na podstawie której podmiot reprezentujący daną osogbę fizyczną lub sama osoba fizyczna mogłaby żądać usunięcia tych danych.

Wszelkie publikowane w ten sposób dane muszą być traktowane jako dane historyczne i nie podlegają zmianie nawet w przypadku aktualizacji miejsca prowadzenia działalności, zamieszkania czy nazwy firmy. Dane prezentowane w danym okresie są zgodne z danymi publikowanych ogłoszeń przez podmioty publiczne w tym okresie.

Tym samym informujemy, że serwis Zamówienia 2.0 nie prowadzi aktualnej bazy przedsiębiorców czy osób fizycznych biorących udział w postępowaniach publicznych a nasza baza ma charakter archiwalny. Ponadto w serwisie zawarte są informacje na jakiej podstawie i w jaki sposób oraz z jakich baz źródłowych dane te są zbierane i jak są one przetwarzane.

Dane, które są publikowane w naszym serwisie pochodzą z serwisu uzp.gov.pl lub ted.europa.eu. Są to centralne zasoby rządowe - źródło danych z którego korzysta wiele różnych serwisów internetowych. Nie jesteśmy jedynym serwisem, który upublicznia dane osób fizycznych biorących udział w postępowaniach publicznych, zawierające imię i nazwisko oraz adres zamieszkania - dane te są pobierane z Biuletynu Zamówień Publicznych udostępnianego przez Urząd Zamówień Publicznych oraz TED (Suplementu do Dziennika Europejskiego) udostępnianego przez Unię Europejską i są powielane w wielu serwisach biznesowych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Usunięcie danych osobowych z naszego serwisu jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu prawomocnego wyroku sądu, zasądzającego usunięcie danych osobowych z zasobów źródłowych tj. BZP i/lub TED oraz ze strony jednostki zobowiązanej do publikacji informacji o przetargach i innych postepowaniach publicznych.

Zaznaczamy jednak, że nie znamy takiego przypadku w którym by to się udało, jeżeli zakres zamieszczonej informacji nie wykracza poza imię i nazwisko oraz adres zamieszkania w przypadku osób prywatnych nieprowadzących działalności gospodarczej, co jest bezpośrednio związane z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, która wprost nakazuje ujawnienie i publikację tych danych. Należy tu także zaznaczyć, że w przypadku uczestnicwa osób fizycznych w postępowaniach publicznych i publikacji danych osobowych związanych z tym udziałem w postepowaniu publicznym finansowanym ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej, nie ma zastosowanie orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) - Dane osobowe – Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania tych danych – Dyrektywa 95/46/WE – Artykuły 2, 4, 12 i 14 zgodnie z którym, dane opublikowane w naszym serwisie są opublikowane zgodnie z prawem a szeroki dostęp do zamieszczonych danych jest uzasadnionym interesem publicznym.

Polecamy także inne materiały, które dotyczą danych osobowych w postępowaniach publicznych:

http://www.rp.pl/artykul/729622-Dane-osobowe-w-przetargach.html

oraz stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/[...]

jak i oczeczenie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO):

DOLiS/DEC-844/12/54894, 54895, 54897 z dnia 13 września 2012 r.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o nieprzesyłanie żądań usunięcia danych osobowych związanych z postępowaniami publicznymi lub kontakt w tej sprawie wyłącznie z posiadanym nakazem sądowym usunięcia takich danych ze wspomnianych serwisów źródłowych oraz ze stron jednestek publicznych odpowiedzialnych za publikację i udostępnienie tych danych.

Platforma Przetargowa

Aktualne przetargi: 4 820

Wszystkie przetargi: 1 498 793
Wyniki i zmiany: 3 400 967
Wszystkie informacje: 4 899 760

Platformy zakupowe
Monitorowane platformy: 108
Monitorowane spółki: 399
Dzisiejsze zamówienia: 0
Aktualne zamówienia: 7

Zamówienia poza PZP
Dzisiejsze ogłoszenia: 455
Aktualne ogłoszenia: 4 820


Najwięksi Zamawiający

Nazwa Zamawiającego Kwota
121 494 523 zł
55 242 804 zł
34 509 178 zł
28 642 890 zł
26 724 076 zł

Najwięksi Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy Kwota
92 558 586 zł
27 641 041 zł
26 511 420 zł
26 296 656 zł
25 809 993 zł
Świadomy zamawiający - Prawo konkurencji w przetargach publicznych

2014-2019 © Zamówienia 2.0