Kontrola zamówień publicznych.

Kontrola zamówień publicznych.Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Cel szkolenia:

Podczas szkolenia, uczestnicy uzyskają wiedzę na temat rodzajów kontroli oraz ich zakresu, w zależności od instytucji, która kontrolę przeprowadza. Sposobów przeprowadzania kontroli oraz jakie newralgiczne punkty powinny być sprawdzane w trakcie kontroli.
 
Odbiorcy szkolenia:
 
 • Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych
 • Zamawiający, którzy chcą jak najlepiej przygotować się do kontroli zamówień publicznych
 

Trener

Iwona Holka

Prowadzi konsultacje i doradztwo z dziedziny zamówień publicznych, a także szkolenia.

Posiada praktyczne doświadczenie m.in. w: opracowywaniu dokumentacji przetargowych, sporządzaniu odwołań i reprezentacji przed KIO. Brała udział w wielu projektach, również współfinansowanych ze środków UE, koordynowała prace związane z zamówieniami publicznymi.

Doświadczenie w realizacji zamówień publicznych, zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy.

 

Program

 1. Definicja i pojęcie nieprawidłowości, naruszenia które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania a naruszenia o charakterze formalnym; 
 2. Zasady ustalania korekt finansowych w przypadku wykrycia nieprawidłowości. 
 3. Przedstawienie i omówienie wykazu nieprawidłowości wynikających z krajowego „taryfikatora” korekt finansowych za naruszenia Prawa zamówień publicznych.
 4. Naruszenia przepisów związanych z przygotowaniem i wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 5. Naruszenia przepisów związane z etapem prowadzenia postępowania
 6. Naruszenia przepisów związane z wyborem trybu procedowania
  1. omówienie ustawowych przesłanek zastosowania poszczególnych trybów z uwzględnieniem orzecznictwa TSUE
  2. nieprawidłowości wynikające z błędnej interpretacji ustawowych przesłanek zastosowania trybów innych niż podstawowe
 7. Nakładanie korekt w orzecznictwie sądów powszechnych i TSUE.

Data szkolenia: 2017-08-18 ApexNET

Dane kontaktowe:

Strona www firmy

Lokalizacja: , WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE
Typ szkolenia: otwarte
Długość szkolenia: 8 godzin
(1 dzień)
Link do strony szkolenia: Ogłoszenie źródłowe
Cena szkolenia: 495,00 zł
Platforma Przetargowa

Statystyki Platformy

Przetargi BZP oraz TED
Dzisiejsze przetargi: 0
Dzisiejsze wyniki: 0
Dzisiejsze zmiany: 0
Aktualne przetargi: 1 180
Wszystkie przetargi: 1 285 846
Wyniki i zmiany: 2 918 410
Wszystkie informacje: 4 204 256

Platformy zakupowe
Monitorowane platformy: 108
Monitorowane spółki: 228
Dzisiejsze zamówienia: 0
Aktualne zamówienia: 0

Zamówienia poza PZP
Dzisiejsze ogłoszenia: 0
Aktualne ogłoszenia: 1 180


Najwięksi Zamawiający

Nazwa Zamawiającego Kwota
1 029 112 532 zł
754 491 771 zł
223 027 108 zł
118 872 057 zł
110 090 636 zł

Najwięksi Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy Kwota
641 534 991 zł
505 062 753 zł
355 091 984 zł
218 119 919 zł
190 392 755 zł