Kontrola zamówień publicznych.

Kontrola zamówień publicznych.Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Cel szkolenia:

Podczas szkolenia, uczestnicy uzyskają wiedzę na temat rodzajów kontroli oraz ich zakresu, w zależności od instytucji, która kontrolę przeprowadza. Sposobów przeprowadzania kontroli oraz jakie newralgiczne punkty powinny być sprawdzane w trakcie kontroli.
 
Odbiorcy szkolenia:
 
 • Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych
 • Zamawiający, którzy chcą jak najlepiej przygotować się do kontroli zamówień publicznych
 

Trener

Iwona Holka

Prowadzi konsultacje i doradztwo z dziedziny zamówień publicznych, a także szkolenia.

Posiada praktyczne doświadczenie m.in. w: opracowywaniu dokumentacji przetargowych, sporządzaniu odwołań i reprezentacji przed KIO. Brała udział w wielu projektach, również współfinansowanych ze środków UE, koordynowała prace związane z zamówieniami publicznymi.

Doświadczenie w realizacji zamówień publicznych, zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy.

 

Program

 1. Definicja i pojęcie nieprawidłowości, naruszenia które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania a naruszenia o charakterze formalnym; 
 2. Zasady ustalania korekt finansowych w przypadku wykrycia nieprawidłowości. 
 3. Przedstawienie i omówienie wykazu nieprawidłowości wynikających z krajowego „taryfikatora” korekt finansowych za naruszenia Prawa zamówień publicznych.
 4. Naruszenia przepisów związanych z przygotowaniem i wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 5. Naruszenia przepisów związane z etapem prowadzenia postępowania
 6. Naruszenia przepisów związane z wyborem trybu procedowania
  1. omówienie ustawowych przesłanek zastosowania poszczególnych trybów z uwzględnieniem orzecznictwa TSUE
  2. nieprawidłowości wynikające z błędnej interpretacji ustawowych przesłanek zastosowania trybów innych niż podstawowe
 7. Nakładanie korekt w orzecznictwie sądów powszechnych i TSUE.

Data szkolenia: 2017-08-18 ApexNET

Dane kontaktowe:

Strona www firmy

Lokalizacja: , WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE
Typ szkolenia: otwarte
Długość szkolenia: 8 godzin
(1 dzień)
Link do strony szkolenia: Ogłoszenie źródłowe
Cena szkolenia: 495,00 zł
Platforma Przetargowa

Statystyki Platformy

Przetargi BZP oraz TED

Aktualne przetargi: 5 668

Wszystkie przetargi: 1 376 907
Wyniki i zmiany: 3 092 878
Wszystkie informacje: 4 469 785

Platformy zakupowe
Monitorowane platformy: 108
Monitorowane spółki: 228
Dzisiejsze zamówienia: 0
Aktualne zamówienia: 0

Zamówienia poza PZP
Dzisiejsze ogłoszenia: 85
Aktualne ogłoszenia: 5 668Najwięksi Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy Kwota
573 485 889 zł
474 117 581 zł
411 376 669 zł
378 805 845 zł
332 991 000 zł