Umowy po nowelizacji 2016.

Umowy po nowelizacji 2016.Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Cel szkolenia

Na szkoleniu omówione zostaną najważniejsze cywilnoprawne aspekty zamówień publicznych z uwzględnieniem największej nowelizacji Pzp 2016


Odbiorcy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych, a w szczególności:

 • dla pracowników Zamawiających odpowiedzialnych za przygotowanie postepowanie ws. wyboru wykonawcy i nadzór nad realizacja zawartej umowy
 • jak również dla przedstawicieli wykonawców realizujących kontrakty publiczne lub ubiegających się o nie

Trener

Damian Michalak

Trener z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego, prawa zamówień publicznych i prawnych aspektów realizacji inwestycji infrastrukturalnych.

Posiada także doświadczenie w doradztwie związanym z aplikowaniem o środki z funduszy europejskich. W przeszłości, jako konsultant w jednej z firm Wielkiej Czwórki, obsługiwał międzynarodowe korporacje w zakresie podatku VAT. Od lutego 2012 r. prowadzi bloga partnerstwa publiczno-prywatnego „PPP w praktyce”. Właściciel Kancelarii Radcy Prawnego Damian Michalak wspierającej podmioty publiczne i inwestorów w realizacji przedsięwzięć PPP.

Program

Umowa ws. zamówienia publicznego

 • Umowy ws. zamówień publicznych – charakter, elementy składowe, specyfika
 • Prawo zamówień publicznych a prawo cywilne – relacje stron przed i po zawarciu umowy
 • Umowa na roboty budowlane w reżimie Pzp. Istota, specyfika, relacje z KC
 1. Umowa ws. zamówienia publicznego
 • Umowy ws. zamówień publicznych – charakter, elementy składowe, specyfika.
 • Kiedy do relacji Zamawiający - Wykonawca stosujemy przepisy Kodeksu Cywilnego i w jakim zakresie?

 

 1. Relacja zamawiający – wykonawca w toku procedury i po zawarciu umowy
 • Reprezentacja stron w postępowaniu i po zawarciu umowy
 • Pełnomocnictwa – rodzaje, treść, przykłady, zasady składania i uzupełniania
 • Obliczanie terminów po nowelizacji
 • Specyfika terminu związania ofertą

 

 1. Wykonawca a inne podmioty
 • Jak oceniać potencjał konsorcjum po nowelizacji?
 • Obowiązki i odpowiedzialność wykonawców wspólnie realizujących zamówienie
 • Zmiany w zakresie podwykonawstwa

 

 1. Wykonywanie umów ws. zamówienia publicznego
 • Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy
 • Nienależyte wykonanie umowy a wykluczenie wykonawcy z postępowania po nowelizacji
 • Kary umowne – istota, zasady formułowania postanowień umownych.
 • Miarkowanie kar umownych – zasady, możliwości, ryzyka.
 • Gwarancja a rękojmia. Gwarancja jako kryterium oceny ofert.
 • Odstąpienie od umowy a jej rozwiązanie – nowe przepisy wynikające z nowelizacji

 

 1. Zmiany umów ws. zamówienia publicznego
 • Rewolucja w zasadach aneksowania kontraktów publicznych
 • Ograniczenia w aneksowaniu umów
 • Zmiany podmiotowe a przedmiotowe
 • Zmiany istotne a nieistotne

 

 1. Case study – analiza zapisów wybranych umów ws. zamówienia publicznego  – dobre i złe praktyki

Data szkolenia: 2017-09-14 ApexNET

Dane kontaktowe:

Strona www firmy

Lokalizacja: , WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE
Typ szkolenia: otwarte
Długość szkolenia: 8 godzin
(1 dzień)
Link do strony szkolenia: Ogłoszenie źródłowe
Cena szkolenia: 495,00 zł
Platforma Przetargowa

Statystyki Platformy

Przetargi BZP oraz TED

Aktualne przetargi: 7 152

Wszystkie przetargi: 1 364 527
Wyniki i zmiany: 3 062 946
Wszystkie informacje: 4 427 473

Platformy zakupowe
Monitorowane platformy: 108
Monitorowane spółki: 228
Dzisiejsze zamówienia: 0
Aktualne zamówienia: 0

Zamówienia poza PZP
Dzisiejsze ogłoszenia: 76
Aktualne ogłoszenia: 7 152


Najwięksi Zamawiający

Nazwa Zamawiającego Kwota
1 069 592 257 zł
930 035 183 zł
345 280 593 zł
208 013 221 zł
150 198 442 zł

Najwięksi Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy Kwota
929 621 183 zł
596 720 898 zł
303 050 000 zł
187 242 278 zł
172 500 000 zł