Platforma Przetargowa

Poznaj naszą najnowszą wersję darmowej platformy przetargowej

Wyszukuj przetargi, organizuj zadania, zoptymalizuj swoją pracę, by mieć więcej czasu na przygotowywanie ofert i wygrywanie przetargów!


Lub   Dowiedz się więcej

Platforma przetargowa
Procurement Assistance

Narzędzia dla Twojego zespołu od pozyskiwania przetargów i zamówień

Procurement Assistance to usługa oraz platforma, która wspiera proces pozyskiwania informacji i dokumentacji przetargowych, zarządzania i organizacji pracy działań zespołu związanych z pozyskiwaniem zamówień z sektora publicznego.


Dowiedz się więcej

Procurement Assistance
Barometr Ryzyka Nadużyć

Monitoruj na bieżąco współczynniki przejrzystości, konkurencyjności i korupcjogenności polskich przetargów

Projekt realizowany przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstie z serwisem Zamówienia 2.0 oraz przy współpracy grupy eksperckiej składającej się z reprezentantów UZP, NIK, UOKiK, CBA, MG, MR.


Dowiedz się więcej

Barometr Ryzyka Nadużyć

Przetargi Grupowe

Kupuj w grupach zakupowych

Wsparcie dla sektora publicznego oraz prywatnego w organizacji grup zakupowych, formułowania wspólnego zamówienia, zarządzania procesem wytworzenia dokumentacji przetargowej oraz procesu wyłaniania zwycięzców w postępowaniach publicznych oraz przetargach prywatnych.


Dowiedz się więcej

Przetargi Grupowe
Profile zamawiających i wykonawców

Obszerne statystyki podmiotów

Wyszukiwarka podmiotów biorących udział w zamówieniach publicznych wzbogacona obszernymi opracowaniami statystycznymi skumulowanymi w raporty dotyczące zarówno zamawiających jak i wykonawców uczestniczących w postępowaniach publicznych.


Wyszukiwarka podmiotów

Profile zamawiających i wykonawców
Raporty zamówień publicznych

Darmowe raporty przetargowe z możliwością drążenia danych

Udostęniamy nieodpłatnie raporty i zestawienia danych w najdrobniejszych szczegółach dotyczących przetargów, zamawiających jak i wykonawców.


Raporty zamówień publicznych

Raporty zamówień publicznych

Praca z ofertami w zamówieniach publicznych. Warsztaty dla uczelni wyższych i instytutów badawczych

Praca z ofertami w zamówieniach publicznych. Warsztaty dla uczelni wyższych i instytutów badawczychKontakt

Kinga Chęcińska

telefon: 222058906
kinga.checinska@apexnet.pl

Dlaczego Warto?

Czy wiesz, że...
... prawie dziesięciokrotnie zwiększyła się w Polsce liczbą postępowań prowadzonych za zastosowaniem pozacenowych kryteriów oceny ofert?


Cel szkolenia
Uzyskanie kompendium wiedzy z zakresu zamówień w sferze nauki na jednym szkoleniu. Tematyka niedostępna na innych szkoleniach – nieukierunkowanych na zamówienia w dziedzinach nauki.


Odbiorcy szkolenia
Pracownicy uczelni wyższych, PAN, instytutów badawczych pracujący w Wydziałach Zamówień Publicznych oraz Wydziałach Merytorycznych uczestniczący w przygotowaniu lub przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.


Po szkoleniu...
Bez trudu zidentyfikujesz zamówienia w dziedzinach nauki niepodlegających przepisom ustawy Pzp oraz skonstruujesz niewymierne kryteria oceny ofert na usługi badawcze.

Trener

Grzegorz Czaban

Trener zamówień publicznych od 1995 roku, na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Od 1995 do 1998 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Od 2005 do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu nowej ustawy o zamówieniach publicznych (2000 r.) W latach 2008-2009 uczestnik obrad komisji nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.

 

Program

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia:

 • Warunki proporcjonalne do przedmiotu zamówienia,
 • Podstawy wykluczenia obligatoryjne i fakultatywne,
 • Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunkowi działu w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia,
 • Weryfikacja spełniania warunków udziału oraz nie zachodzenia podstaw wykluczenia,

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

 • Co to jest oferta?
 • Oświadczenia składane wraz z ofertą,
 • Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego,
 • Wyjaśnianie treści oferty i poprawianie omyłek w ofercie,
 • Przesłanki odrzucenia oferty.

Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 • Co to jest wadium?
 • Zasady wnoszenia wadium,
 • Błędy popełniane przy wnoszeniu wadium skutkujące odrzuceniem oferty.

Ocena ofert

 1. Podstawowy dylemat: cena czy koszt?
 2. ograniczenia dotyczące stosowania kryterium najniższej ceny oraz kryterium ceny z wagą przekraczającą 60%
 3. Kryteria jakościowe,
 4. Zasady oceny ofert.
 • Co to jest wadium?
 • Zasady wnoszenia wadium,
 • Błędy popełniane przy wnoszeniu

Wybrane aspekty elektronizacji zamówień publicznych w świetle rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych

 

ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WG NAJNOWSZEGO ROZPORZĄDZENIA.


Data szkolenia: 2017-09-14 ApexNET

Dane kontaktowe:

Strona www firmy

Lokalizacja: , WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE
Typ szkolenia: otwarte
Długość szkolenia: 16 godzin
(2 dni)
Link do strony szkolenia: Ogłoszenie źródłowe
Cena szkolenia: 990,00 zł
Platforma Przetargowa

Aktualne przetargi: 5 361

Wszystkie przetargi: 1 437 853
Wyniki i zmiany: 3 234 411
Wszystkie informacje: 4 672 264

Platformy zakupowe
Monitorowane platformy: 108
Monitorowane spółki: 399
Dzisiejsze zamówienia: 0
Aktualne zamówienia: 8

Zamówienia poza PZP
Dzisiejsze ogłoszenia: 0
Aktualne ogłoszenia: 5 361


Najwięksi Zamawiający

Nazwa Zamawiającego Kwota
399 526 323 zł
65 219 540 zł
48 379 648 zł
42 402 594 zł
40 875 866 zł

Najwięksi Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy Kwota
1 837 096 603 zł
75 784 882 zł
62 569 716 zł
40 539 537 zł
30 518 906 zł
Świadomy zamawiający - Prawo konkurencji w przetargach publicznych

2014-2018 © Zamówienia 2.0