Platforma Przetargowa

Poznaj naszą najnowszą wersję darmowej platformy przetargowej

Wyszukuj przetargi, organizuj zadania, zoptymalizuj swoją pracę, by mieć więcej czasu na przygotowywanie ofert i wygrywanie przetargów!


Lub   Dowiedz się więcej

Platforma przetargowa
Procurement Assistance

Narzędzia dla Twojego zespołu od pozyskiwania przetargów i zamówień

Procurement Assistance to usługa oraz platforma, która wspiera proces pozyskiwania informacji i dokumentacji przetargowych, zarządzania i organizacji pracy działań zespołu związanych z pozyskiwaniem zamówień z sektora publicznego.


Dowiedz się więcej

Procurement Assistance
Barometr Ryzyka Nadużyć

Monitoruj na bieżąco współczynniki przejrzystości, konkurencyjności i korupcjogenności polskich przetargów

Projekt realizowany przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstie z serwisem Zamówienia 2.0 oraz przy współpracy grupy eksperckiej składającej się z reprezentantów UZP, NIK, UOKiK, CBA, MG, MR.


Dowiedz się więcej

Barometr Ryzyka Nadużyć

Przetargi Grupowe

Kupuj w grupach zakupowych

Wsparcie dla sektora publicznego oraz prywatnego w organizacji grup zakupowych, formułowania wspólnego zamówienia, zarządzania procesem wytworzenia dokumentacji przetargowej oraz procesu wyłaniania zwycięzców w postępowaniach publicznych oraz przetargach prywatnych.


Dowiedz się więcej

Przetargi Grupowe
Profile zamawiających i wykonawców

Obszerne statystyki podmiotów

Wyszukiwarka podmiotów biorących udział w zamówieniach publicznych wzbogacona obszernymi opracowaniami statystycznymi skumulowanymi w raporty dotyczące zarówno zamawiających jak i wykonawców uczestniczących w postępowaniach publicznych.


Wyszukiwarka podmiotów

Profile zamawiających i wykonawców
Raporty zamówień publicznych

Darmowe raporty przetargowe z możliwością drążenia danych

Udostęniamy nieodpłatnie raporty i zestawienia danych w najdrobniejszych szczegółach dotyczących przetargów, zamawiających jak i wykonawców.


Raporty zamówień publicznych

Raporty zamówień publicznych

Ważne sprawy w zamówieniach publicznych, których możesz nie wiedzieć

Ważne sprawy w zamówieniach publicznych, których możesz nie wiedziećKontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Szkolenie ma polegać na analizie obszarów zamówień publicznych, które po nowelizacji mogą stanowić wyzwanie dla uczestników rynku zamówień publicznych i przy których łatwo popełnić błędy. Na szkoleniu zostanie poruszony gorący temat elektronizacji zamówień publicznych

Odbiorcy szkolenia:

 • Pracownicy komórek zamówień publicznych
 • Specjaliści ds. Zamówień publicznych
 • Specjaliści ds. zamówień publicznych
 • Pracownicy przygotowujący Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
 • Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
 • Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia
 • Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

Trener

Program

OFERTA I JEJ ZGODNOŚĆ Z TREŚCIĄ SIWZ

 • pojęcie oferty
 • oświadczenia i dokumenty potwierdzające przez oferowane dostawy, usługi i roboty budowlane spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.
 • omyłki w ofercie i zasady ich korekt

OBLICZANIE TERMINÓW W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

 • sposób obliczenia terminów składania ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 • sposób obliczenia terminu na składanie oświadczeń i dokumentów oraz wyjaśnień
 • sposób obliczenia terminu na wniesienie wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • sposób obliczenia terminu związania ofertą
 • sposób udostępniania SIWZ w przetargu nieograniczonym w sytuacji opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w sobotnim wydaniu Dz U U E

WADIUM W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

 • nie wniesienie wadium oraz wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy
 • dopuszczalne formy wnoszenia wadium
 • błędy popełniane przy wnoszeniu wadium
 • prawidłowe wyrażanie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą

NEWRALGICZNE SPRAWY

 • wykluczenie wykonawcy ze względu na naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy
 • wykluczenie wykonawcy, który wprowadził Zamawiającego w błąd
 • sposób postępowania w sytuacji podejrzenia występowania rażąco niskej ceny
 • warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji finansowej i ekonomicznej
 • Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą być żądane w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 • wykazywanie spełniania warunków udziału w postepowaniu przy wykorzystaniu zasobów podmiotów trzecich (czy można zmienić podmiot trzeci po upływie terminu składania ofert?,  uzupełnianie dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, dowód na dysponowanie zasobami podmiotów trzecich) 
 • termin związania ofertą (przedłużanie terminu związania oferta, konsekwencje upływu terminu związania ofertą)

WARIANY W POSTĘPOWANIU ODWOŁAWCZYM

 • uwzględnienie wszystkich zarzutów przedstawionych w odwołaniu
 • uwzględnienie przez zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu
 • wycofanie zarzutów przez odwołującego
 • cofnięcie odwołania

Wybrane aspekty elektronizacji zamówień publicznych w świetle rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych


Data szkolenia: 2017-10-17 ApexNET

Dane kontaktowe:

Strona www firmy

Lokalizacja: , POZNAŃ, HOTEL MERCURE
Typ szkolenia: otwarte
Długość szkolenia: 16 godzin
(2 dni)
Link do strony szkolenia: Ogłoszenie źródłowe
Cena szkolenia: 990,00 zł
Platforma Przetargowa

Aktualne przetargi: 6 076

Wszystkie przetargi: 1 461 791
Wyniki i zmiany: 3 287 133
Wszystkie informacje: 4 748 924

Platformy zakupowe
Monitorowane platformy: 108
Monitorowane spółki: 399
Dzisiejsze zamówienia: 0
Aktualne zamówienia: 8

Zamówienia poza PZP
Dzisiejsze ogłoszenia: 0
Aktualne ogłoszenia: 6 076


Najwięksi Zamawiający

Nazwa Zamawiającego Kwota
511 519 913 zł
346 872 257 zł
93 500 000 zł
65 142 768 zł
54 945 320 zł

Najwięksi Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy Kwota
2 491 589 549 zł
50 643 222 zł
47 325 033 zł
38 223 254 zł
34 898 520 zł
Świadomy zamawiający - Prawo konkurencji w przetargach publicznych

2014-2018 © Zamówienia 2.0