Platforma Przetargowa

Poznaj naszą najnowszą wersję darmowej platformy przetargowej

Wyszukuj przetargi, organizuj zadania, zoptymalizuj swoją pracę, by mieć więcej czasu na przygotowywanie ofert i wygrywanie przetargów!


Lub   Dowiedz się więcej

Platforma przetargowa
Procurement Assistance

Narzędzia dla Twojego zespołu od pozyskiwania przetargów i zamówień

Procurement Assistance to usługa oraz platforma, która wspiera proces pozyskiwania informacji i dokumentacji przetargowych, zarządzania i organizacji pracy działań zespołu związanych z pozyskiwaniem zamówień z sektora publicznego.


Dowiedz się więcej

Procurement Assistance
Barometr Ryzyka Nadużyć

Monitoruj na bieżąco współczynniki przejrzystości, konkurencyjności i korupcjogenności polskich przetargów

Projekt realizowany przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstie z serwisem Zamówienia 2.0 oraz przy współpracy grupy eksperckiej składającej się z reprezentantów UZP, NIK, UOKiK, CBA, MG, MR.


Dowiedz się więcej

Barometr Ryzyka Nadużyć

Przetargi Grupowe

Kupuj w grupach zakupowych

Wsparcie dla sektora publicznego oraz prywatnego w organizacji grup zakupowych, formułowania wspólnego zamówienia, zarządzania procesem wytworzenia dokumentacji przetargowej oraz procesu wyłaniania zwycięzców w postępowaniach publicznych oraz przetargach prywatnych.


Dowiedz się więcej

Przetargi Grupowe
Profile zamawiających i wykonawców

Obszerne statystyki podmiotów

Wyszukiwarka podmiotów biorących udział w zamówieniach publicznych wzbogacona obszernymi opracowaniami statystycznymi skumulowanymi w raporty dotyczące zarówno zamawiających jak i wykonawców uczestniczących w postępowaniach publicznych.


Wyszukiwarka podmiotów

Profile zamawiających i wykonawców
Raporty zamówień publicznych

Darmowe raporty przetargowe z możliwością drążenia danych

Udostęniamy nieodpłatnie raporty i zestawienia danych w najdrobniejszych szczegółach dotyczących przetargów, zamawiających jak i wykonawców.


Raporty zamówień publicznych

Raporty zamówień publicznych

Certyfikowany kurs na Specjalistę Projektów Unijnych 2014-2020 ©.

Certyfikowany kurs na Specjalistę Projektów Unijnych 2014-2020 ©.Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie uczestników i uczestniczek do skutecznego aplikowania o środki unijne i realizacji projektów unijnych 2014-2020.  Uczestnicy i uczestniczki nabędą wiedzę i umiejętności dotyczące budowy projektów i kwalifikowalności wydatków, które zwiększą ich szanse na zdobycie dofinansowania oraz uczynią bezpiecznym jego wydatkowanie i rozliczanie.

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie przeznaczone dla specjalistów przygotowujących i realizujących projekty unijne w jednostkach administracji publicznej, którzy będą zaangażowani w pozyskiwanie środków unijnych na nowe projekty, zarządzanie projektami oraz ich rozliczenie w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 (EFS, EFRR i FS).

Na szkoleniu...

•    Nabędziesz umiejętność znajdywania właściwego źródła finansowania projektu i doboru wskaźników bezpiecznych dla realizacji projektu
•    Dowiesz się jak wygląda procedura wyboru projektu i co decyduje o wysokiej punktacji
•    Zbudujesz montaż finansowy własnych projektów, wykorzystując możliwości uczynienia wkładu własnego (jeśli jest wymagany) najmniej dotkliwym
•    Poznasz nowe zasady kwalifikowalności wydatków, co pomoże Ci przygotować budżety do nowych projektów oraz sprawi, że będą one bezpieczne w realizacji
•    Dowiesz się co cię czeka po podpisaniu umowy o dofinansowanie i jak przygotować się do rozliczania wydatków i kontroli w projektach UE 2014-2020

Kurs trwa 4 dni

Trener

Ingrid Szrajer

Trenerka na szkoleniach i warsztatach od 2004 r., wykładowca na konferencjach dotyczących problematyki funduszy strukturalnych. 

Ekspertka Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie funduszy unijnych. Właścicielka firmy Acces Consulting, konsultantka z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie  w ramach funduszy strukturalnych i Norweskich Mechanizmów Finansowych, z doświadczeniem w zakresie tworzenia konsorcjów, zarządzania i kontrolowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE.

Program

 1. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w pigułce – czyli poszukiwanie inspiracji na nowe projekty
 • Nowa filozofia środków unijnych.
 • W którym programie na co są środki – co można sfinansować z POPC, POIR, POIŚ, POPW, POWER, a co z RPO
 1. Montaż finansowy projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020
 • Poziom dofinansowania
 • Wkład własny pieniężny i rzeczowy
 1. Zasady wyboru projektów
 • Tryby wyboru projektów
 • Zasady i kryteria wyboru projektów
 • Procedura odwoławcza
 1. Przygotowywanie Wniosków o dofinansowanie 2014-2020 – na co szczególnie należy zwrócić uwagę przygotowując projekt
 • Logika projektowa
 • Cel projektu i uzasadnienie - czyli zacznijmy od początku
 • Opis projektu – obszar bezpieczny?
 • Słowa klucze nowej perspektywy: komplementarność, inteligentne specjalizacje, strategie rozwoju, projekty zintegrowane
 • Działania/zadania
 • Produkty i rezultaty – wskaźniki kluczowe ogniwa układanki
 • Analiza ryzyka
 • Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem
 • Realizacja polityk wspólnotowych
 1. System SL 2014 - od podpisania umowy o dofinansowanie po jej końcowe rozliczenie
 • Kto nadaje i cofa uprawnienia dla osób do działania w systemie?
 • Kiedy mogę zacząć działać w systemie?
 • Co praktycznie oznacza rozliczanie kosztów zgodne z umową o dofinansowanie?
 • Jak wprowadzać zmiany do projektu po podpisaniu umowy?
 1. Praca w systemie SL2014 krok po kroku
 • Praktyczne wykorzystanie Modułu Korespondencja
 • Rejestracja Harmonogramu płatności
 • Zgłoszenie informacji o zamówieniach i kontraktach przekraczających progi ustawy o PZP
 1. Kwalifikowalność a wybór wykonawców zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji – zmiany w zakresie wyboru wykonawców poniżej progów Ustawy PZP
 • Zasada konkurencyjności a rozeznanie rynku – zmiana dla wszystkich beneficjentów
 1. Główne zasady kwalifikowalności wydatków  w ramach nowej perspektywy 2014-2020
 • Ocena kwalifikowalności wydatku
 • Matryca logiczna kwalifikowalności
 • Kwalifikowalność wydatków w czasie trwania projektu
 • Zasada faktycznego poniesienia wydatku
 • Dokumentowanie wydatków i nowe obowiązki związane z przechowywaniem dokumentów i przedkładaniem ich do kontroli
 • Zakaz podwójnego finansowania
 • Zmiana podejścia do projektów generujących dochód i dochodu w projektach
 1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków
 • Środki trwałe – zakup, amortyzacja czy leasing?
 • Trwałość projektów – istotna zmiana
 • VAT
 • Koszty związane z angażowaniem personelu (stosunek pracy, umowy cywilnoprawne i inne formy angażowania personelu) – istotne zmiany wobec perspektywy 2007-2013

- Wprowadzenie danych personelu projektu do Bazy personelu w systemie SL2014

 • Kwalifikowalność działań informacyjno-promocyjnych
 • Koszty pośrednie, czyli nowe podejście do kosztów zarządzania projektem oraz kosztów ogólnych
 • Uproszczone metody rozliczania wydatków
 • Wydatki niekwalifikowalne
 1. Rozliczanie projektów w systemie SL 2014
 • Wnioski o płatność w systemie SL2014

- Rodzaje wniosków o płatność w systemie SL2014 (zaliczkowy, refundacyjny itd.)
- Przygotowywanie wniosku o płatność

 • A jeśli nasz wniosek będzie miał błędy?

- procedura wycofania wniosku o płatność
- poprawa wniosku przez beneficjenta
- korekta wniosku przez opiekuna projektu

 1. Kontrola projektu
 • Kto ma prawo nas kontrolować?
 • Rodzaje kontroli
 • Obowiązek poddania się kontroli
 • Jak przygotować się do kontroli?

 


Data szkolenia: 2017-06-20 ApexNET

Dane kontaktowe:

Strona www firmy

Lokalizacja: , WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE
Typ szkolenia: otwarte
Długość szkolenia: 16 godzin
(2 dni)
Link do strony szkolenia: Ogłoszenie źródłowe
Cena szkolenia: 1890,00 zł
Platforma Przetargowa

Aktualne przetargi: 7 456

Wszystkie przetargi: 1 410 451
Wyniki i zmiany: 3 174 691
Wszystkie informacje: 4 585 142

Platformy zakupowe
Monitorowane platformy: 108
Monitorowane spółki: 399
Dzisiejsze zamówienia: 0
Aktualne zamówienia: 8

Zamówienia poza PZP
Dzisiejsze ogłoszenia: 0
Aktualne ogłoszenia: 7 456


Najwięksi Zamawiający


Najwięksi Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy Kwota
2 821 256 529 zł
380 339 782 zł
203 838 047 zł
82 239 000 zł
74 147 249 zł
Świadomy zamawiający - Prawo konkurencji w przetargach publicznych

2014-2018 © Zamówienia 2.0