Platforma Przetargowa

Poznaj naszą najnowszą wersję darmowej platformy przetargowej

Wyszukuj przetargi, organizuj zadania, zoptymalizuj swoją pracę, by mieć więcej czasu na przygotowywanie ofert i wygrywanie przetargów!


Lub   Dowiedz się więcej

Platforma przetargowa
Procurement Assistance

Narzędzia dla Twojego zespołu od pozyskiwania przetargów i zamówień

Procurement Assistance to usługa oraz platforma, która wspiera proces pozyskiwania informacji i dokumentacji przetargowych, zarządzania i organizacji pracy działań zespołu związanych z pozyskiwaniem zamówień z sektora publicznego.


Dowiedz się więcej

Procurement Assistance
Barometr Ryzyka Nadużyć

Monitoruj na bieżąco współczynniki przejrzystości, konkurencyjności i korupcjogenności polskich przetargów

Projekt realizowany przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstie z serwisem Zamówienia 2.0 oraz przy współpracy grupy eksperckiej składającej się z reprezentantów UZP, NIK, UOKiK, CBA, MG, MR.


Dowiedz się więcej

Barometr Ryzyka Nadużyć

Przetargi Grupowe

Kupuj w grupach zakupowych

Wsparcie dla sektora publicznego oraz prywatnego w organizacji grup zakupowych, formułowania wspólnego zamówienia, zarządzania procesem wytworzenia dokumentacji przetargowej oraz procesu wyłaniania zwycięzców w postępowaniach publicznych oraz przetargach prywatnych.


Dowiedz się więcej

Przetargi Grupowe
Profile zamawiających i wykonawców

Obszerne statystyki podmiotów

Wyszukiwarka podmiotów biorących udział w zamówieniach publicznych wzbogacona obszernymi opracowaniami statystycznymi skumulowanymi w raporty dotyczące zarówno zamawiających jak i wykonawców uczestniczących w postępowaniach publicznych.


Wyszukiwarka podmiotów

Profile zamawiających i wykonawców
Raporty zamówień publicznych

Darmowe raporty przetargowe z możliwością drążenia danych

Udostęniamy nieodpłatnie raporty i zestawienia danych w najdrobniejszych szczegółach dotyczących przetargów, zamawiających jak i wykonawców.


Raporty zamówień publicznych

Raporty zamówień publicznych

Certyfikowany kurs na Specjalistę Projektów Unijnych 2014-2020 ©.

Certyfikowany kurs na Specjalistę Projektów Unijnych 2014-2020 ©.Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie uczestników i uczestniczek do skutecznego aplikowania o środki unijne i realizacji projektów unijnych 2014-2020.  Uczestnicy i uczestniczki nabędą wiedzę i umiejętności dotyczące budowy projektów i kwalifikowalności wydatków, które zwiększą ich szanse na zdobycie dofinansowania oraz uczynią bezpiecznym jego wydatkowanie i rozliczanie.

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie przeznaczone dla specjalistów przygotowujących i realizujących projekty unijne w jednostkach administracji publicznej, którzy będą zaangażowani w pozyskiwanie środków unijnych na nowe projekty, zarządzanie projektami oraz ich rozliczenie w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 (EFS, EFRR i FS).

Na szkoleniu...

•    Nabędziesz umiejętność znajdywania właściwego źródła finansowania projektu i doboru wskaźników bezpiecznych dla realizacji projektu
•    Dowiesz się jak wygląda procedura wyboru projektu i co decyduje o wysokiej punktacji
•    Zbudujesz montaż finansowy własnych projektów, wykorzystując możliwości uczynienia wkładu własnego (jeśli jest wymagany) najmniej dotkliwym
•    Poznasz nowe zasady kwalifikowalności wydatków, co pomoże Ci przygotować budżety do nowych projektów oraz sprawi, że będą one bezpieczne w realizacji
•    Dowiesz się co cię czeka po podpisaniu umowy o dofinansowanie i jak przygotować się do rozliczania wydatków i kontroli w projektach UE 2014-2020

Kurs trwa 4 dni

Trener

Ingrid Szrajer

Trenerka na szkoleniach i warsztatach od 2004 r., wykładowca na konferencjach dotyczących problematyki funduszy strukturalnych. 

Ekspertka Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie funduszy unijnych. Właścicielka firmy Acces Consulting, konsultantka z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie  w ramach funduszy strukturalnych i Norweskich Mechanizmów Finansowych, z doświadczeniem w zakresie tworzenia konsorcjów, zarządzania i kontrolowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE.

Program

 1. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w pigułce – czyli poszukiwanie inspiracji na nowe projekty
 • Nowa filozofia środków unijnych.
 • W którym programie na co są środki – co można sfinansować z POPC, POIR, POIŚ, POPW, POWER, a co z RPO
 1. Montaż finansowy projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020
 • Poziom dofinansowania
 • Wkład własny pieniężny i rzeczowy
 1. Zasady wyboru projektów
 • Tryby wyboru projektów
 • Zasady i kryteria wyboru projektów
 • Procedura odwoławcza
 1. Przygotowywanie Wniosków o dofinansowanie 2014-2020 – na co szczególnie należy zwrócić uwagę przygotowując projekt
 • Logika projektowa
 • Cel projektu i uzasadnienie - czyli zacznijmy od początku
 • Opis projektu – obszar bezpieczny?
 • Słowa klucze nowej perspektywy: komplementarność, inteligentne specjalizacje, strategie rozwoju, projekty zintegrowane
 • Działania/zadania
 • Produkty i rezultaty – wskaźniki kluczowe ogniwa układanki
 • Analiza ryzyka
 • Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem
 • Realizacja polityk wspólnotowych
 1. System SL 2014 - od podpisania umowy o dofinansowanie po jej końcowe rozliczenie
 • Kto nadaje i cofa uprawnienia dla osób do działania w systemie?
 • Kiedy mogę zacząć działać w systemie?
 • Co praktycznie oznacza rozliczanie kosztów zgodne z umową o dofinansowanie?
 • Jak wprowadzać zmiany do projektu po podpisaniu umowy?
 1. Praca w systemie SL2014 krok po kroku
 • Praktyczne wykorzystanie Modułu Korespondencja
 • Rejestracja Harmonogramu płatności
 • Zgłoszenie informacji o zamówieniach i kontraktach przekraczających progi ustawy o PZP
 1. Kwalifikowalność a wybór wykonawców zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji – zmiany w zakresie wyboru wykonawców poniżej progów Ustawy PZP
 • Zasada konkurencyjności a rozeznanie rynku – zmiana dla wszystkich beneficjentów
 1. Główne zasady kwalifikowalności wydatków  w ramach nowej perspektywy 2014-2020
 • Ocena kwalifikowalności wydatku
 • Matryca logiczna kwalifikowalności
 • Kwalifikowalność wydatków w czasie trwania projektu
 • Zasada faktycznego poniesienia wydatku
 • Dokumentowanie wydatków i nowe obowiązki związane z przechowywaniem dokumentów i przedkładaniem ich do kontroli
 • Zakaz podwójnego finansowania
 • Zmiana podejścia do projektów generujących dochód i dochodu w projektach
 1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków
 • Środki trwałe – zakup, amortyzacja czy leasing?
 • Trwałość projektów – istotna zmiana
 • VAT
 • Koszty związane z angażowaniem personelu (stosunek pracy, umowy cywilnoprawne i inne formy angażowania personelu) – istotne zmiany wobec perspektywy 2007-2013

- Wprowadzenie danych personelu projektu do Bazy personelu w systemie SL2014

 • Kwalifikowalność działań informacyjno-promocyjnych
 • Koszty pośrednie, czyli nowe podejście do kosztów zarządzania projektem oraz kosztów ogólnych
 • Uproszczone metody rozliczania wydatków
 • Wydatki niekwalifikowalne
 1. Rozliczanie projektów w systemie SL 2014
 • Wnioski o płatność w systemie SL2014

- Rodzaje wniosków o płatność w systemie SL2014 (zaliczkowy, refundacyjny itd.)
- Przygotowywanie wniosku o płatność

 • A jeśli nasz wniosek będzie miał błędy?

- procedura wycofania wniosku o płatność
- poprawa wniosku przez beneficjenta
- korekta wniosku przez opiekuna projektu

 1. Kontrola projektu
 • Kto ma prawo nas kontrolować?
 • Rodzaje kontroli
 • Obowiązek poddania się kontroli
 • Jak przygotować się do kontroli?

 


Data szkolenia: 2017-06-20 ApexNET

Dane kontaktowe:

Strona www firmy

Lokalizacja: , WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE
Typ szkolenia: otwarte
Długość szkolenia: 16 godzin
(2 dni)
Link do strony szkolenia: Ogłoszenie źródłowe
Cena szkolenia: 1890,00 zł
Platforma Przetargowa

Aktualne przetargi: 6 031

Wszystkie przetargi: 1 437 843
Wyniki i zmiany: 3 234 391
Wszystkie informacje: 4 672 234

Platformy zakupowe
Monitorowane platformy: 108
Monitorowane spółki: 399
Dzisiejsze zamówienia: 0
Aktualne zamówienia: 8

Zamówienia poza PZP
Dzisiejsze ogłoszenia: 0
Aktualne ogłoszenia: 6 031


Najwięksi Zamawiający

Nazwa Zamawiającego Kwota
399 526 323 zł
65 219 540 zł
48 379 648 zł
42 402 594 zł
40 875 866 zł

Najwięksi Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy Kwota
1 837 096 603 zł
75 784 882 zł
62 569 716 zł
40 539 537 zł
30 518 906 zł
Świadomy zamawiający - Prawo konkurencji w przetargach publicznych

2014-2018 © Zamówienia 2.0