Certyfikowany kurs na Specjalistę ds. Zamówień Publicznych po nowelizacji 2016

Certyfikowany kurs na Specjalistę ds. Zamówień Publicznych po nowelizacji 2016Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Czy wiesz, że...
... w prawie połowie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego kontrolowanych przez Prezesa UZP w 2013 r. stwierdzono uchybienia.

Cel szkolenia
Zbudowanie solidnego fundamentu (podstaw wiedzy z zakresu zamówień publicznych), jako punktu wyjścia do prawidłowego rozwoju zawodowego na stanowisku Specjalisty ds. Zamówień Publicznych.

Odbiorcy szkolenia

 • osoby chcące zostać Specjalistami ds. Zamówień Publicznych
 • kontrolujący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pracownicy zamówień publicznych pragnący uporządkować i odświeżyć swoją wiedzę

Po szkoleniu...

Nabędziesz umiejętność rozpoznawania naruszenia zasady uczciwej konkurencji, zdasz egzamin potwierdzający zdobytą wiedzę i otrzymasz Certyfikat Specjalisty.

Trener

Grzegorz Czaban

Trener zamówień publicznych od 1995 roku, na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Od 1995 do 1998 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Od 2005 do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu nowej ustawy o zamówieniach publicznych (2000 r.) W latach 2008-2009 uczestnik obrad komisji nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.

 

Program

Zagadnienia wstępne:

 • Cechy wyróżniające pracownika ds. zamówień publicznych
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna osób zajmujących się zamówieniami publicznymi
 • Specjalista ds. zamówień publicznych jako nowa kategoria zawodu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 kwietnia 2010 r.

Podstawowe pojęcia związane z zamówieniami publicznymi:

 • Co to jest zamówienie publiczne?
 • Kiedy ustawa nie ma zastosowania?
 • Zasady udzielania zamówień publicznych

Udzielanie zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne:

 • Opis przedmiotu zamówienia
 • Ustalenie wartości zamówienia
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 • Treść i publikacja ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych /Dzienniku Publikacji UE
 • Optymalny dobór trybu udzielania zamówień publicznych (Przesłanki wyboru trybów nie podstawowych, przebieg postępowania w zależności od wybranego trybu udzielenia zamówienia, czynności obligatoryjne w postępowaniach prowadzonych w procedurze „krajowej” i „europejskiej”)
 • Wyjaśnianie treści SIWZ oraz dokonywanie zmian w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Praca z ofertami:

 • Procedura publicznego otwarcia ofert
 • Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) oraz oświadczenia w zakresie warunków podmiotowych w zamówieniach pon. progów UE
 • Zasady składania oraz uzupełniania wymaganych oświadczeń lub dokumentów
 • Co to znaczy „treść oferty nie odpowiada treści SIWZ”?
 • Obowiązek poprawiania omyłek w ofertach Wykonawców
 • Przedłużenie terminu związania ofertą

Dokumentowanie postępowania:

 • Zawartość i termin sporządzenia protokołu postępowania o zamówienie publiczne
 • Udostępnianie protokołu postępowania oraz załączników do protokołu


Umowy w sprawie zamówienia publicznego:

 • Wymagane elementy umowy w sprawie robót budowlanych w zakresie ochrony podwykonawców
 • Zasady wprowadzania zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty wybranej
 • Odstąpienie od umowy

 


Data szkolenia: 2018-02-14 ApexNET

Dane kontaktowe:

Strona www firmy

Lokalizacja: , WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE
Typ szkolenia: otwarte
Długość szkolenia: 24 godzin
(3 dni)
Link do strony szkolenia: Ogłoszenie źródłowe
Cena szkolenia: 1290,00 zł
Platforma Przetargowa

Aktualne przetargi: 7 025

Wszystkie przetargi: 1 398 264
Wyniki i zmiany: 3 147 959
Wszystkie informacje: 4 546 223

Platformy zakupowe
Monitorowane platformy: 108
Monitorowane spółki: 399
Dzisiejsze zamówienia: 0
Aktualne zamówienia: 22

Zamówienia poza PZP
Dzisiejsze ogłoszenia: 0
Aktualne ogłoszenia: 7 025


Najwięksi Zamawiający

Nazwa Zamawiającego Kwota
2 122 981 419 zł
1 797 371 846 zł
626 221 500 zł
508 135 507 zł
416 227 078 zł

Najwięksi Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy Kwota
2 160 878 196 zł
1 314 451 189 zł
691 100 000 zł
626 221 500 zł
508 135 507 zł
Świadomy zamawiający - Prawo konkurencji w przetargach publicznych

2014-2018 © Zamówienia 2.0