Platforma Przetargowa

Poznaj naszą najnowszą wersję darmowej platformy przetargowej

Wyszukuj przetargi, organizuj zadania, zoptymalizuj swoją pracę, by mieć więcej czasu na przygotowywanie ofert i wygrywanie przetargów!


Lub   Dowiedz się więcej

Platforma przetargowa
Procurement Assistance

Narzędzia dla Twojego zespołu od pozyskiwania przetargów i zamówień

Procurement Assistance to usługa oraz platforma, która wspiera proces pozyskiwania informacji i dokumentacji przetargowych, zarządzania i organizacji pracy działań zespołu związanych z pozyskiwaniem zamówień z sektora publicznego.


Dowiedz się więcej

Procurement Assistance
Barometr Ryzyka Nadużyć

Monitoruj na bieżąco współczynniki przejrzystości, konkurencyjności i korupcjogenności polskich przetargów

Projekt realizowany przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstie z serwisem Zamówienia 2.0 oraz przy współpracy grupy eksperckiej składającej się z reprezentantów UZP, NIK, UOKiK, CBA, MG, MR.


Dowiedz się więcej

Barometr Ryzyka Nadużyć

Przetargi Grupowe

Kupuj w grupach zakupowych

Wsparcie dla sektora publicznego oraz prywatnego w organizacji grup zakupowych, formułowania wspólnego zamówienia, zarządzania procesem wytworzenia dokumentacji przetargowej oraz procesu wyłaniania zwycięzców w postępowaniach publicznych oraz przetargach prywatnych.


Dowiedz się więcej

Przetargi Grupowe
Profile zamawiających i wykonawców

Obszerne statystyki podmiotów

Wyszukiwarka podmiotów biorących udział w zamówieniach publicznych wzbogacona obszernymi opracowaniami statystycznymi skumulowanymi w raporty dotyczące zarówno zamawiających jak i wykonawców uczestniczących w postępowaniach publicznych.


Wyszukiwarka podmiotów

Profile zamawiających i wykonawców
Raporty zamówień publicznych

Darmowe raporty przetargowe z możliwością drążenia danych

Udostęniamy nieodpłatnie raporty i zestawienia danych w najdrobniejszych szczegółach dotyczących przetargów, zamawiających jak i wykonawców.


Raporty zamówień publicznych

Raporty zamówień publicznych

Zamówienia publiczne dla instytucji wojskowych

Zamówienia publiczne dla instytucji wojskowychKontakt

Agnieszka Adamczyk

telefon: 222058905
agnieszka.adamczyk@apexnet.pl

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie, które ma na celu przygotowanie żołnierzy zawodowych i pracowników wojska do pełnienia
samodzielnych funkcji w procesie udzielania zamówień publicznych. Uczestnicy dowiedzą się, jak uruchomić procedury
związane z zamówieniami publicznymi, szczególnie w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa

ODBIORCY SZKOLENIA
• Żołnierze zawodowi i pracownicy wojska biorący udział w opracowaniu merytorycznym wymagań niezbędnych do
przygotowania procedur przetargowych w tym procedur w dziedzinie OiB
• Pracownicy biorący udział w czynnościach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o
udzielenie zamówienia
• Osoby kontrolujące i nadzorujące zamówienia publiczne

Trener

Iwona Holka

Były członek KIO. Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych.

Prowadzi konsultacje i doradztwo z dziedziny zamówień publicznych, a także szkolenia.

Posiada praktyczne doświadczenie m.in. w: opracowywaniu dokumentacji przetargowych, sporządzaniu odwołań i reprezentacji przed KIO. Brała udział w wielu projektach, również współfinansowanych ze środków UE, koordynowała prace związane z zamówieniami publicznymi.

Doświadczenie w realizacji zamówień publicznych, zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy.

 

Program

PROGRAM:

Dzień 1:

 1. Omówienie praktycznych problemów podczas przygotowywania i prowadzenia postępowania w świetle orzecznictwa:
 • właściwy opis przedmiotu zamówienia;
 • dzielenie zamówień na części;
 • warunki udziału w postępowaniu – sposób formułowania;
 • zatrudnianie na podstawie umowy o pracę – przykłady zastosowań i zapisy;
 • procedury udzielania zamówień;
 1. Warsztat JEDZ: przygotowanie, omówienie błędów, braków i sposobów poprawiania/badania/uzupełnianie JEDZ.
 1. Problematyczne przesłanki do wykluczenia wykonawców;
 1. Selfcleaning w praktyce i orzecznictwie
 1. Umowy w PZP:
 • ustawowe zmiany umów;
 • przewidziane zmiany do umów;
 • ocena podwykonawcy nie będącego podmiotem trzecim na etapie realizacji umowy;
 1. Ocena złożonych ofert pod kątem poprawiania błędów i weryfikacji zgodności ofert ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia;
 1. Kryteria oceny ofert w praktyce, na przykładach;
 1. Praktyczne aspekty przeprowadzenia postępowania na przykładzie zamawiania usług projektowych

 

Dzień 2:

 1. Zasady kwalifikacji postępowań do postępowań w dziedzinie OiB w odniesieniu do przedmiotu zamówienia.
 1. Opis przedmiotu zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (OiB).
 2. Warunki udziału w postępowaniu i wymagania wynikające z określenia przedmiotu zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (OiB).
 1. Przesłanki wykluczenia wykonawców, (art. 131e), zasady wykluczeń wykonawców, w kontekście przepisów o ochronie informacji niejawnych.
 1. Podwykonawstwo w zamówieniach w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.
 2. Omówienie procedur udzielania zamówień, przetarg ograniczony krok po kroku.

Data szkolenia: 2018-03-15 ApexNET

Dane kontaktowe:

Strona www firmy

Lokalizacja: , ZEGRZE POD WARSZAWĄ, ZEGRZE - HOTEL 500
Typ szkolenia: otwarte
Długość szkolenia: 16 godzin
(2 dni)
Link do strony szkolenia: Ogłoszenie źródłowe
Cena szkolenia: 1390,00 zł
Platforma Przetargowa

Aktualne przetargi: 7 456

Wszystkie przetargi: 1 410 451
Wyniki i zmiany: 3 174 691
Wszystkie informacje: 4 585 142

Platformy zakupowe
Monitorowane platformy: 108
Monitorowane spółki: 399
Dzisiejsze zamówienia: 0
Aktualne zamówienia: 8

Zamówienia poza PZP
Dzisiejsze ogłoszenia: 0
Aktualne ogłoszenia: 7 456


Najwięksi Zamawiający


Najwięksi Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy Kwota
2 821 256 529 zł
380 339 782 zł
203 838 047 zł
82 239 000 zł
74 147 249 zł
Świadomy zamawiający - Prawo konkurencji w przetargach publicznych

2014-2018 © Zamówienia 2.0