Platforma Przetargowa

Poznaj naszą najnowszą wersję darmowej platformy przetargowej

Wyszukuj przetargi, organizuj zadania, zoptymalizuj swoją pracę, by mieć więcej czasu na przygotowywanie ofert i wygrywanie przetargów!


Lub   Dowiedz się więcej

Platforma przetargowa
Procurement Assistance

Narzędzia dla Twojego zespołu od pozyskiwania przetargów i zamówień

Procurement Assistance to usługa oraz platforma, która wspiera proces pozyskiwania informacji i dokumentacji przetargowych, zarządzania i organizacji pracy działań zespołu związanych z pozyskiwaniem zamówień z sektora publicznego.


Dowiedz się więcej

Procurement Assistance
Barometr Ryzyka Nadużyć

Monitoruj na bieżąco współczynniki przejrzystości, konkurencyjności i korupcjogenności polskich przetargów

Projekt realizowany przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstie z serwisem Zamówienia 2.0 oraz przy współpracy grupy eksperckiej składającej się z reprezentantów UZP, NIK, UOKiK, CBA, MG, MR.


Dowiedz się więcej

Barometr Ryzyka Nadużyć

Przetargi Grupowe

Kupuj w grupach zakupowych

Wsparcie dla sektora publicznego oraz prywatnego w organizacji grup zakupowych, formułowania wspólnego zamówienia, zarządzania procesem wytworzenia dokumentacji przetargowej oraz procesu wyłaniania zwycięzców w postępowaniach publicznych oraz przetargach prywatnych.


Dowiedz się więcej

Przetargi Grupowe
Profile zamawiających i wykonawców

Obszerne statystyki podmiotów

Wyszukiwarka podmiotów biorących udział w zamówieniach publicznych wzbogacona obszernymi opracowaniami statystycznymi skumulowanymi w raporty dotyczące zarówno zamawiających jak i wykonawców uczestniczących w postępowaniach publicznych.


Wyszukiwarka podmiotów

Profile zamawiających i wykonawców
Raporty zamówień publicznych

Darmowe raporty przetargowe z możliwością drążenia danych

Udostęniamy nieodpłatnie raporty i zestawienia danych w najdrobniejszych szczegółach dotyczących przetargów, zamawiających jak i wykonawców.


Raporty zamówień publicznych

Raporty zamówień publicznych

Zamówienia publiczne dla instytucji wojskowych

Zamówienia publiczne dla instytucji wojskowychKontakt

Agnieszka Adamczyk

telefon: 222058905
agnieszka.adamczyk@apexnet.pl

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie, które ma na celu przygotowanie żołnierzy zawodowych i pracowników wojska do pełnienia
samodzielnych funkcji w procesie udzielania zamówień publicznych. Uczestnicy dowiedzą się, jak uruchomić procedury
związane z zamówieniami publicznymi, szczególnie w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa

ODBIORCY SZKOLENIA
• Żołnierze zawodowi i pracownicy wojska biorący udział w opracowaniu merytorycznym wymagań niezbędnych do
przygotowania procedur przetargowych w tym procedur w dziedzinie OiB
• Pracownicy biorący udział w czynnościach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o
udzielenie zamówienia
• Osoby kontrolujące i nadzorujące zamówienia publiczne

Trener

Iwona Holka

Były członek KIO. Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych.

Prowadzi konsultacje i doradztwo z dziedziny zamówień publicznych, a także szkolenia.

Posiada praktyczne doświadczenie m.in. w: opracowywaniu dokumentacji przetargowych, sporządzaniu odwołań i reprezentacji przed KIO. Brała udział w wielu projektach, również współfinansowanych ze środków UE, koordynowała prace związane z zamówieniami publicznymi.

Doświadczenie w realizacji zamówień publicznych, zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy.

 

Program

PROGRAM:

Dzień 1:

 1. Omówienie praktycznych problemów podczas przygotowywania i prowadzenia postępowania w świetle orzecznictwa:
 • właściwy opis przedmiotu zamówienia;
 • dzielenie zamówień na części;
 • warunki udziału w postępowaniu – sposób formułowania;
 • zatrudnianie na podstawie umowy o pracę – przykłady zastosowań i zapisy;
 • procedury udzielania zamówień;
 1. Warsztat JEDZ: przygotowanie, omówienie błędów, braków i sposobów poprawiania/badania/uzupełnianie JEDZ.
 1. Problematyczne przesłanki do wykluczenia wykonawców;
 1. Selfcleaning w praktyce i orzecznictwie
 1. Umowy w PZP:
 • ustawowe zmiany umów;
 • przewidziane zmiany do umów;
 • ocena podwykonawcy nie będącego podmiotem trzecim na etapie realizacji umowy;
 1. Ocena złożonych ofert pod kątem poprawiania błędów i weryfikacji zgodności ofert ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia;
 1. Kryteria oceny ofert w praktyce, na przykładach;
 1. Praktyczne aspekty przeprowadzenia postępowania na przykładzie zamawiania usług projektowych

 

Dzień 2:

 1. Zasady kwalifikacji postępowań do postępowań w dziedzinie OiB w odniesieniu do przedmiotu zamówienia.
 1. Opis przedmiotu zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (OiB).
 2. Warunki udziału w postępowaniu i wymagania wynikające z określenia przedmiotu zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (OiB).
 1. Przesłanki wykluczenia wykonawców, (art. 131e), zasady wykluczeń wykonawców, w kontekście przepisów o ochronie informacji niejawnych.
 1. Podwykonawstwo w zamówieniach w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.
 2. Omówienie procedur udzielania zamówień, przetarg ograniczony krok po kroku.

Data szkolenia: 2018-03-15 ApexNET

Dane kontaktowe:

Strona www firmy

Lokalizacja: , ZEGRZE POD WARSZAWĄ, ZEGRZE - HOTEL 500
Typ szkolenia: otwarte
Długość szkolenia: 16 godzin
(2 dni)
Link do strony szkolenia: Ogłoszenie źródłowe
Cena szkolenia: 1390,00 zł
Platforma Przetargowa

Aktualne przetargi: 197

Wszystkie przetargi: 1 508 240
Wyniki i zmiany: 3 407 763
Wszystkie informacje: 4 916 003

Platformy zakupowe
Monitorowane platformy: 108
Monitorowane spółki: 399
Dzisiejsze zamówienia: 0
Aktualne zamówienia: 8

Zamówienia poza PZP
Dzisiejsze ogłoszenia: 0
Aktualne ogłoszenia: 197


Najwięksi Zamawiający

Nazwa Zamawiającego Kwota
82 020 734 zł
64 015 142 zł
27 566 056 zł
27 497 770 zł
26 589 151 zł

Najwięksi Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy Kwota
1 142 345 572 zł
41 282 462 zł
27 566 056 zł
27 497 770 zł
26 488 207 zł
Świadomy zamawiający - Prawo konkurencji w przetargach publicznych

2014-2018 © Zamówienia 2.0