Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Szkolenie dla wykonawców

Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Szkolenie dla wykonawcówKontakt

Kinga Chęcińska

telefon: 222058906
kinga.checinska@apexnet.pl

Dlaczego Warto?

ODBIORCY SZKOLENIA

  • Osoby przygotowujące oferty
  • Osoby weryfikujące propozycje konkurencji
  • Doradzające Wykonawcom
  • Wykonawcy
  • Osoby wykonujące czynności w postępowaniu

Trener

Program

Dzień I – JANUSZ OSOWSKI


1. Obrót specjalny:
1.1. Omówienie aktów prawnych dotyczących obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa:
1.2. Omówienie aktów prawnych dotyczących prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania i obrotu towarami, technologiami i usługami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.


2. Cyberbezpieczeństwo – ustawa, nowelizacja ustawy pzp


3. Ustawa prawo zamówień publicznych – zakres stosowania, definicje, wyłączenia ustawowe.


4. Opis przedmiotu zamówienia:
4.1. ustawowe przesłanki dopuszczające stosowanie w opisie przedmiotu znaków towarowych, patentów, źródeł lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt. Rozwiązania równoważne – obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy
w tym zakresie,
4.2. bezpieczeństwo informacji oraz bezpieczeństwo dostaw,


5. Warunki udziału w postępowaniu i wymagania wynikające z określenia przedmiotu zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (OiB), błędy w określeniu warunków:
5.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
5.2. zdolności techniczne lub zawodowe,
5.3. sytuacja ekonomiczna i finansowa.


6. Przesłanki wykluczenie wykonawców, zasady wykluczeń wykonawców, w kontekście przepisów o ochronie informacji niejawnych – po nowelizacji ustawy.
7. Ocena ofert, zmian przesłanki odrzucenia oferty.
8. Podwykonawstwo w zamówieniach w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa


9. Ocena jakości – rola Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego.
9.1. Ocena zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa wynikającą z ustaw i Decyzji MON.


Dzień II - ŁUKASZ CZABAN


1. Tryby udzielenia zamówienia w dziedzinie oib
1.1. Tryby w zamówieniach z dziedziny obronności i bezpieczeństwa – zalety i wady poszczególnych procedur,
1.2. Przesłanki stosowania trybów nie podstawowych,
1.3. Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
1.4. Przebieg postępowania w zależności od wybranego trybu,
1.5. Terminy ustawowe.


2. Unieważnienie postępowania.
3. Elektronizacja zamówień publicznych w zamówieniach z dziedziny obronności i bezpieczeństwa.


4. Kryteria oceny ofert, w tym:
4.1. wybór oferty najkorzystniejszej jako cel postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
4.2. definicja najkorzystniejszej oferty,
4.3. zamówienia publiczne z nakazem stosowania pozacenowych kryteriów oceny,


5. Jawność postępowania
5.1. Obowiązek udostępniania dokumentacji z postępowania,
5.2. Termin i sposób udostępniania,
5.3. Zakres informacji podlegający zasadzie jawności,
5.4. Podmioty uprawnione do uzyskania wglądu w dokumentację,
5.5. Ograniczenia jawności w PZP i RODO.


Data szkolenia: 2018-10-16 ApexNET

Dane kontaktowe:

Strona www firmy

Lokalizacja: , WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE
Typ szkolenia: otwarte
Długość szkolenia: 16 godzin
(2 dni)
Link do strony szkolenia: Ogłoszenie źródłowe
Cena szkolenia: 990,00 zł
Platforma Przetargowa

Aktualne przetargi: 4 874

Wszystkie przetargi: 1 498 793
Wyniki i zmiany: 3 400 967
Wszystkie informacje: 4 899 760

Platformy zakupowe
Monitorowane platformy: 108
Monitorowane spółki: 399
Dzisiejsze zamówienia: 0
Aktualne zamówienia: 5

Zamówienia poza PZP
Dzisiejsze ogłoszenia: 0
Aktualne ogłoszenia: 4 874


Najwięksi Zamawiający

Nazwa Zamawiającego Kwota
128 163 030 zł
88 523 788 zł
73 000 000 zł
60 931 491 zł
51 718 327 zł

Najwięksi Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy Kwota
87 898 260 zł
73 000 000 zł
68 895 645 zł
64 749 058 zł
51 718 327 zł
Świadomy zamawiający - Prawo konkurencji w przetargach publicznych