Platforma Przetargowa

Poznaj naszą najnowszą wersję darmowej platformy przetargowej

Wyszukuj przetargi, organizuj zadania, zoptymalizuj swoją pracę, by mieć więcej czasu na przygotowywanie ofert i wygrywanie przetargów!


Lub   Dowiedz się więcej

Platforma przetargowa
Procurement Assistance

Narzędzia dla Twojego zespołu od pozyskiwania przetargów i zamówień

Procurement Assistance to usługa oraz platforma, która wspiera proces pozyskiwania informacji i dokumentacji przetargowych, zarządzania i organizacji pracy działań zespołu związanych z pozyskiwaniem zamówień z sektora publicznego.


Dowiedz się więcej

Procurement Assistance
Barometr Ryzyka Nadużyć

Monitoruj na bieżąco współczynniki przejrzystości, konkurencyjności i korupcjogenności polskich przetargów

Projekt realizowany przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstie z serwisem Zamówienia 2.0 oraz przy współpracy grupy eksperckiej składającej się z reprezentantów UZP, NIK, UOKiK, CBA, MG, MR.


Dowiedz się więcej

Barometr Ryzyka Nadużyć

Przetargi Grupowe

Kupuj w grupach zakupowych

Wsparcie dla sektora publicznego oraz prywatnego w organizacji grup zakupowych, formułowania wspólnego zamówienia, zarządzania procesem wytworzenia dokumentacji przetargowej oraz procesu wyłaniania zwycięzców w postępowaniach publicznych oraz przetargach prywatnych.


Dowiedz się więcej

Przetargi Grupowe
Profile zamawiających i wykonawców

Obszerne statystyki podmiotów

Wyszukiwarka podmiotów biorących udział w zamówieniach publicznych wzbogacona obszernymi opracowaniami statystycznymi skumulowanymi w raporty dotyczące zarówno zamawiających jak i wykonawców uczestniczących w postępowaniach publicznych.


Wyszukiwarka podmiotów

Profile zamawiających i wykonawców
Raporty zamówień publicznych

Darmowe raporty przetargowe z możliwością drążenia danych

Udostęniamy nieodpłatnie raporty i zestawienia danych w najdrobniejszych szczegółach dotyczących przetargów, zamawiających jak i wykonawców.


Raporty zamówień publicznych

Raporty zamówień publicznych

Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Szkolenie dla wykonawców

Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Szkolenie dla wykonawcówKontakt

Kinga Chęcińska

telefon: 222058906
kinga.checinska@apexnet.pl

Dlaczego Warto?

ODBIORCY SZKOLENIA

  • Osoby przygotowujące oferty
  • Osoby weryfikujące propozycje konkurencji
  • Doradzające Wykonawcom
  • Wykonawcy
  • Osoby wykonujące czynności w postępowaniu

Trener

Program

Dzień I – JANUSZ OSOWSKI


1. Obrót specjalny:
1.1. Omówienie aktów prawnych dotyczących obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa:
1.2. Omówienie aktów prawnych dotyczących prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania i obrotu towarami, technologiami i usługami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.


2. Cyberbezpieczeństwo – ustawa, nowelizacja ustawy pzp


3. Ustawa prawo zamówień publicznych – zakres stosowania, definicje, wyłączenia ustawowe.


4. Opis przedmiotu zamówienia:
4.1. ustawowe przesłanki dopuszczające stosowanie w opisie przedmiotu znaków towarowych, patentów, źródeł lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt. Rozwiązania równoważne – obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy
w tym zakresie,
4.2. bezpieczeństwo informacji oraz bezpieczeństwo dostaw,


5. Warunki udziału w postępowaniu i wymagania wynikające z określenia przedmiotu zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (OiB), błędy w określeniu warunków:
5.1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
5.2. zdolności techniczne lub zawodowe,
5.3. sytuacja ekonomiczna i finansowa.


6. Przesłanki wykluczenie wykonawców, zasady wykluczeń wykonawców, w kontekście przepisów o ochronie informacji niejawnych – po nowelizacji ustawy.
7. Ocena ofert, zmian przesłanki odrzucenia oferty.
8. Podwykonawstwo w zamówieniach w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa


9. Ocena jakości – rola Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego.
9.1. Ocena zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa wynikającą z ustaw i Decyzji MON.


Dzień II - ŁUKASZ CZABAN


1. Tryby udzielenia zamówienia w dziedzinie oib
1.1. Tryby w zamówieniach z dziedziny obronności i bezpieczeństwa – zalety i wady poszczególnych procedur,
1.2. Przesłanki stosowania trybów nie podstawowych,
1.3. Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
1.4. Przebieg postępowania w zależności od wybranego trybu,
1.5. Terminy ustawowe.


2. Unieważnienie postępowania.
3. Elektronizacja zamówień publicznych w zamówieniach z dziedziny obronności i bezpieczeństwa.


4. Kryteria oceny ofert, w tym:
4.1. wybór oferty najkorzystniejszej jako cel postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
4.2. definicja najkorzystniejszej oferty,
4.3. zamówienia publiczne z nakazem stosowania pozacenowych kryteriów oceny,


5. Jawność postępowania
5.1. Obowiązek udostępniania dokumentacji z postępowania,
5.2. Termin i sposób udostępniania,
5.3. Zakres informacji podlegający zasadzie jawności,
5.4. Podmioty uprawnione do uzyskania wglądu w dokumentację,
5.5. Ograniczenia jawności w PZP i RODO.


Data szkolenia: 2018-10-16 ApexNET

Dane kontaktowe:

Strona www firmy

Lokalizacja: , WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE
Typ szkolenia: otwarte
Długość szkolenia: 16 godzin
(2 dni)
Link do strony szkolenia: Ogłoszenie źródłowe
Cena szkolenia: 990,00 zł
Platforma Przetargowa

Aktualne przetargi: 4 922

Wszystkie przetargi: 1 498 793
Wyniki i zmiany: 3 400 967
Wszystkie informacje: 4 899 760

Platformy zakupowe
Monitorowane platformy: 108
Monitorowane spółki: 399
Dzisiejsze zamówienia: 0
Aktualne zamówienia: 7

Zamówienia poza PZP
Dzisiejsze ogłoszenia: 452
Aktualne ogłoszenia: 4 922


Najwięksi Zamawiający

Nazwa Zamawiającego Kwota
121 494 523 zł
55 242 804 zł
34 509 178 zł
28 642 890 zł
26 724 076 zł

Najwięksi Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy Kwota
92 558 586 zł
27 641 041 zł
26 511 420 zł
26 296 656 zł
25 809 993 zł
Świadomy zamawiający - Prawo konkurencji w przetargach publicznych

2014-2019 © Zamówienia 2.0