Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wpływ RODO i elektronizacji na rzetelność zamówień publicznych. Realne zagrożenia na przykładach

Wpływ RODO i elektronizacji na rzetelność zamówień publicznych. Realne zagrożenia na przykładachKontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Celem szkolenia nie jest wyłącznie teoretyczne przekazanie wiedzy, ale przede wszystkim pokazanieprzepisów i obowiązków Zamawiającego z praktycznej strony.

ODBIORCY SZKOLENIA

  • Zamawiający
  • Członkowie komisji przetargowych
  • Osoby, chcące poznać rozwiązania do zastosowania w prowadzonych postępowaniach

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:

  • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
  • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
  • Protokół z negocjacji
  • Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 Pzp
  • Przykładowy wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zmówienia (ESPD)

Szkolenie objęte programem 18+

Trener

Iwona Holka

Były członek KIO. Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych.

Prowadzi konsultacje i doradztwo z dziedziny zamówień publicznych, a także szkolenia.

Posiada praktyczne doświadczenie m.in. w: opracowywaniu dokumentacji przetargowych, sporządzaniu odwołań i reprezentacji przed KIO. Brała udział w wielu projektach, również współfinansowanych ze środków UE, koordynowała prace związane z zamówieniami publicznymi.

Doświadczenie w realizacji zamówień publicznych, zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy.

 

Program

1. Elektronizacja czy raczej komunikacja elektroniczna z wykonawcami? Co wiemy na ten moment o stanie przygotowań do spełnienia wymagań dyrektywnych?

2. Platforma e – usług – jak będzie działała, procesy w ramach platformy, funkcjonalność e –platformy;

3. Podpis elektroniczny i szyfrowanie – jak działa podpis, jak należy zweryfikować, czy dokument został właściwie przygotowany – na przykładach praktycznych;

4. Forma elektroniczna a postać elektroniczna – dokumenty elektroniczne w praktyce;

5. Pełnomocnictwo i jego formy, w jaki sposób będą udzielane pełnomocnictwa po 18.10.2018 r.

6. JEDZ i jego złożenie w postaci elektronicznej po 18.04 – występujące praktyczne problemy, ich omówienie i podanie rozwiązań, zapisy jakie powinny się znaleźć w SIWZ;

7. Komunikacja elektroniczna z wykonawcami w świetle najnowszego orzecznictwa;

8. Przykłady funkcjonujących platform elektronicznych; komercyjne portale e – usług;

9. Przeprowadzenie postępowania


Warsztat JEDZ:
1. Omówienie przesłanek wykluczenia wykonawców w świetle najnowszego orzecznictwa;

2. Omówienie projektowanych, nowych przesłanek wykluczenia w zw. z ustawą o jawności życia publicznego;
3. Przygotowanie JEDZ w formie elektronicznej;

4. Omówienie błędów, braków w JEDZ, sposobów poprawiania/wyjaśniania/uzupełniania JEDZ;

5. Podwykonawstwo w zamówieniach – omówienie aspektów praktycznych;

6. Selfcleaning wykonawcy w praktyce i orzecznictwie;

7. Warunki pozytywne omówienie i prawidłowe sformułowanie;


RODO:
1. Czy RODO będzie miało wpływ na zamówienia? Wskazanie obszarów newralgicznych, gdzie należy się zabezpieczyć.

2. Dane od wykonawcy, dane wykonawcy, dane przekazywane wykonawcy – procedury postępowania z danymi

3. Kryteria oceny ofert związane RODO – czy warto wymagać?

4. Ustawa o jawności: konsekwencje dla członków komisji przetargowych, składanie oświadczeń majątkowych,


Pozostałe zagadnienia
1. Projektowanie dla wszystkich i zrównoważone zamówienia – fanaberia czy obowiązek?

2. Dzielenie zamówień na części, agregacja zamówień, prawidłowe szacowanie wartości zamówienia;

3. Zatrudnianie na podstawie umowy o pracę – co powinno się znaleźć w SIWZ i czy warto przewidywać kary umowne;


Data szkolenia: 2018-10-16 ApexNET

Dane kontaktowe:

Strona www firmy

Lokalizacja: , WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE
Typ szkolenia: otwarte
Długość szkolenia: 16 godzin
(2 dni)
Link do strony szkolenia: Ogłoszenie źródłowe
Cena szkolenia: 990,00 zł
Platforma Przetargowa

Aktualne przetargi: 4 874

Wszystkie przetargi: 1 498 793
Wyniki i zmiany: 3 400 967
Wszystkie informacje: 4 899 760

Platformy zakupowe
Monitorowane platformy: 108
Monitorowane spółki: 399
Dzisiejsze zamówienia: 0
Aktualne zamówienia: 5

Zamówienia poza PZP
Dzisiejsze ogłoszenia: 0
Aktualne ogłoszenia: 4 874


Najwięksi Zamawiający

Nazwa Zamawiającego Kwota
128 163 030 zł
88 523 788 zł
73 000 000 zł
60 931 491 zł
51 718 327 zł

Najwięksi Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy Kwota
87 898 260 zł
73 000 000 zł
68 895 645 zł
64 749 058 zł
51 718 327 zł
Świadomy zamawiający - Prawo konkurencji w przetargach publicznych