Platforma Przetargowa

Poznaj naszą najnowszą wersję darmowej platformy przetargowej

Wyszukuj przetargi, organizuj zadania, zoptymalizuj swoją pracę, by mieć więcej czasu na przygotowywanie ofert i wygrywanie przetargów!


Lub   Dowiedz się więcej

Platforma przetargowa
Procurement Assistance

Narzędzia dla Twojego zespołu od pozyskiwania przetargów i zamówień

Procurement Assistance to usługa oraz platforma, która wspiera proces pozyskiwania informacji i dokumentacji przetargowych, zarządzania i organizacji pracy działań zespołu związanych z pozyskiwaniem zamówień z sektora publicznego.


Dowiedz się więcej

Procurement Assistance
Barometr Ryzyka Nadużyć

Monitoruj na bieżąco współczynniki przejrzystości, konkurencyjności i korupcjogenności polskich przetargów

Projekt realizowany przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstie z serwisem Zamówienia 2.0 oraz przy współpracy grupy eksperckiej składającej się z reprezentantów UZP, NIK, UOKiK, CBA, MG, MR.


Dowiedz się więcej

Barometr Ryzyka Nadużyć

Przetargi Grupowe

Kupuj w grupach zakupowych

Wsparcie dla sektora publicznego oraz prywatnego w organizacji grup zakupowych, formułowania wspólnego zamówienia, zarządzania procesem wytworzenia dokumentacji przetargowej oraz procesu wyłaniania zwycięzców w postępowaniach publicznych oraz przetargach prywatnych.


Dowiedz się więcej

Przetargi Grupowe
Profile zamawiających i wykonawców

Obszerne statystyki podmiotów

Wyszukiwarka podmiotów biorących udział w zamówieniach publicznych wzbogacona obszernymi opracowaniami statystycznymi skumulowanymi w raporty dotyczące zarówno zamawiających jak i wykonawców uczestniczących w postępowaniach publicznych.


Wyszukiwarka podmiotów

Profile zamawiających i wykonawców
Raporty zamówień publicznych

Darmowe raporty przetargowe z możliwością drążenia danych

Udostęniamy nieodpłatnie raporty i zestawienia danych w najdrobniejszych szczegółach dotyczących przetargów, zamawiających jak i wykonawców.


Raporty zamówień publicznych

Raporty zamówień publicznych

Wpływ RODO i elektronizacji na rzetelność zamówień publicznych. Realne zagrożenia na przykładach

Wpływ RODO i elektronizacji na rzetelność zamówień publicznych. Realne zagrożenia na przykładachKontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Celem szkolenia nie jest wyłącznie teoretyczne przekazanie wiedzy, ale przede wszystkim pokazanieprzepisów i obowiązków Zamawiającego z praktycznej strony.

ODBIORCY SZKOLENIA

  • Zamawiający
  • Członkowie komisji przetargowych
  • Osoby, chcące poznać rozwiązania do zastosowania w prowadzonych postępowaniach

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:

  • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
  • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
  • Protokół z negocjacji
  • Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 Pzp
  • Przykładowy wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zmówienia (ESPD)

Szkolenie objęte programem 18+

Trener

Iwona Holka

Były członek KIO. Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych.

Prowadzi konsultacje i doradztwo z dziedziny zamówień publicznych, a także szkolenia.

Posiada praktyczne doświadczenie m.in. w: opracowywaniu dokumentacji przetargowych, sporządzaniu odwołań i reprezentacji przed KIO. Brała udział w wielu projektach, również współfinansowanych ze środków UE, koordynowała prace związane z zamówieniami publicznymi.

Doświadczenie w realizacji zamówień publicznych, zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy.

 

Program

1. Elektronizacja czy raczej komunikacja elektroniczna z wykonawcami? Co wiemy na ten moment o stanie przygotowań do spełnienia wymagań dyrektywnych?

2. Platforma e – usług – jak będzie działała, procesy w ramach platformy, funkcjonalność e –platformy;

3. Podpis elektroniczny i szyfrowanie – jak działa podpis, jak należy zweryfikować, czy dokument został właściwie przygotowany – na przykładach praktycznych;

4. Forma elektroniczna a postać elektroniczna – dokumenty elektroniczne w praktyce;

5. Pełnomocnictwo i jego formy, w jaki sposób będą udzielane pełnomocnictwa po 18.10.2018 r.

6. JEDZ i jego złożenie w postaci elektronicznej po 18.04 – występujące praktyczne problemy, ich omówienie i podanie rozwiązań, zapisy jakie powinny się znaleźć w SIWZ;

7. Komunikacja elektroniczna z wykonawcami w świetle najnowszego orzecznictwa;

8. Przykłady funkcjonujących platform elektronicznych; komercyjne portale e – usług;

9. Przeprowadzenie postępowania


Warsztat JEDZ:
1. Omówienie przesłanek wykluczenia wykonawców w świetle najnowszego orzecznictwa;

2. Omówienie projektowanych, nowych przesłanek wykluczenia w zw. z ustawą o jawności życia publicznego;
3. Przygotowanie JEDZ w formie elektronicznej;

4. Omówienie błędów, braków w JEDZ, sposobów poprawiania/wyjaśniania/uzupełniania JEDZ;

5. Podwykonawstwo w zamówieniach – omówienie aspektów praktycznych;

6. Selfcleaning wykonawcy w praktyce i orzecznictwie;

7. Warunki pozytywne omówienie i prawidłowe sformułowanie;


RODO:
1. Czy RODO będzie miało wpływ na zamówienia? Wskazanie obszarów newralgicznych, gdzie należy się zabezpieczyć.

2. Dane od wykonawcy, dane wykonawcy, dane przekazywane wykonawcy – procedury postępowania z danymi

3. Kryteria oceny ofert związane RODO – czy warto wymagać?

4. Ustawa o jawności: konsekwencje dla członków komisji przetargowych, składanie oświadczeń majątkowych,


Pozostałe zagadnienia
1. Projektowanie dla wszystkich i zrównoważone zamówienia – fanaberia czy obowiązek?

2. Dzielenie zamówień na części, agregacja zamówień, prawidłowe szacowanie wartości zamówienia;

3. Zatrudnianie na podstawie umowy o pracę – co powinno się znaleźć w SIWZ i czy warto przewidywać kary umowne;


Data szkolenia: 2018-10-16 ApexNET

Dane kontaktowe:

Strona www firmy

Lokalizacja: , WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE
Typ szkolenia: otwarte
Długość szkolenia: 16 godzin
(2 dni)
Link do strony szkolenia: Ogłoszenie źródłowe
Cena szkolenia: 990,00 zł
Platforma Przetargowa

Aktualne przetargi: 4 922

Wszystkie przetargi: 1 498 793
Wyniki i zmiany: 3 400 967
Wszystkie informacje: 4 899 760

Platformy zakupowe
Monitorowane platformy: 108
Monitorowane spółki: 399
Dzisiejsze zamówienia: 0
Aktualne zamówienia: 7

Zamówienia poza PZP
Dzisiejsze ogłoszenia: 452
Aktualne ogłoszenia: 4 922


Najwięksi Zamawiający

Nazwa Zamawiającego Kwota
121 494 523 zł
55 242 804 zł
34 509 178 zł
28 642 890 zł
26 724 076 zł

Najwięksi Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy Kwota
92 558 586 zł
27 641 041 zł
26 511 420 zł
26 296 656 zł
25 809 993 zł
Świadomy zamawiający - Prawo konkurencji w przetargach publicznych

2014-2019 © Zamówienia 2.0