Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Elektronizacja w praktyce. Pułapki, zagrożenia, newralgiczne obszary w elektronicznej komunikacji.Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie po 18.10.2018 r.

Elektronizacja w praktyce. Pułapki, zagrożenia, newralgiczne obszary w elektronicznej komunikacji.Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie po 18.10.2018 r.Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Celem szkolenia jest pokazanie uczestnikom, jak w praktyce przeprowadzić prawidłowo elektroniczny przetarg. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie zagrożenia wynikają z obowiązkowych zmian w komunikacji między zamawiającymi i wykonawcami.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Pracownicy komórek zamówień publicznych
• Specjaliści ds. zamówień publicznych
• Pracownicy przygotowujący Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
• Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
• Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia
• Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
• Protokół z negocjacji
• Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 Pzp
• Przykładowy wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zmówienia (ESPD).

Szkolenie objęte programem 18+

Trener

Iwona Holka

Były członek KIO. Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych.

Prowadzi konsultacje i doradztwo z dziedziny zamówień publicznych, a także szkolenia.

Posiada praktyczne doświadczenie m.in. w: opracowywaniu dokumentacji przetargowych, sporządzaniu odwołań i reprezentacji przed KIO. Brała udział w wielu projektach, również współfinansowanych ze środków UE, koordynowała prace związane z zamówieniami publicznymi.

Doświadczenie w realizacji zamówień publicznych, zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy.

 

Program

1. Elektronizacja/komunikacja elektroniczna pod kątem prawnym. Wymagania ustawowe w sprawie elektronizacji zamówień, elektronizacja zamówień w UE;


2. Porównanie dostępnych platform do elektronizacji pod kątem funkcjonalności, spełnienia wymagań ustawowych;


3. Mini portal: komunikacja i składanie ofert za pomocą mini portalu, działanie epuap: omówienie i warsztat z obsługi miniportalu.


4. Zadawanie pytań do SIWZ – czy wyłącznie przez miniportal?


5. Komunikacja elektroniczna w wersji minimum a pełne elektroniczne prowadzenie postępowań: jakie korzyści są z elektronicznego prowadzenia postępowań


6. Omówienie i przećwiczenie szczegółowo procedury otwarcia ofert Co pokazujemy publiczne, jakie czynności Zamawiający może zrobić przed otwarciem.


7. Platformy zakupowa E – ZAMAWIAJĄCY, zakupiona m.in. dla Jednostek Administracji Państwowej przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej - jak w praktyce wygląda procedura składania ofert za pomocą Platformy i obsługa postępowań;


8. Wszystko co o bezpiecznym podpisie elektronicznym trzeba wiedzieć: ePUAP, zewnętrzny znacznik czasu, szyfrowanie, problemy występujące przy użyciu podpisu elektronicznego;


9. Składanie ofert po 18.10.2018 r.
• zamówienia do progu unijnego – procedura składania ofert i otwarcia ofert;
• zamówienia powyżej progu unijnego: zasady komunikacji elektronicznej między zamawiającym a wykonawcami


10. Elektroniczna komunikacja w postępowaniach w praktyce:
• obowiązki i konsekwencje dla wykonawcy związane z nieprawidłowym złożeniem ofert w postaci elektronicznej
• dokumenty składane w postępowaniu: postać złożonych dokumentów, wymagania formalne dla dokumentów, składanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia elektronicznych dokumentów: informacji o podmiotach wpisanych do KRS, zaświadczeń z CEIDG, zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek, informacji o niekaralności z e-KRK
• prawidłowa reprezentacja wykonawcy, omówienie pełnomocnictw. Co z dotychczasowymi pełnomocnictwami, które są w formie wyłącznie pisemnej
• złożenie wspólnej oferty przez konsorcjum
• komunikacja z Zamawiającym na wszystkich etapach postępowania
• JEDZ – wypełnianie i składanie po 18.10.2018 r., uzupełnianie, wyjaśnianie, poprawianie JEDZ
• formy wniesienia wadium po 18.10.2018 r.
• udostępnienie protokołu postępowania i ofert konkurencji po 18.10.2018 r.
• tajemnica przedsiębiorstwa a dokumenty składane elektronicznie, obostrzenia dotyczące jawności ofert i możliwości utajnienia treści
• zmiana a wycofanie elektronicznej oferty


11. komunikacja z wykonawcą po składaniu ofert: w jakiej formie, czy Zamawiający musi dysponować podpisem elektronicznym? Jak udostępnić oferty? W jaki sposób wezwać wykonawcę do uzupełnień/wyjaśnień.


12. Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych Regulacje RODO w zamówieniach publicznych


Data szkolenia: 2018-11-13 ApexNET

Dane kontaktowe:

Strona www firmy

Lokalizacja: , ŁÓDŹ, HOTEL NOVOTEL
Typ szkolenia: otwarte
Długość szkolenia: 16 godzin
(2 dni)
Link do strony szkolenia: Ogłoszenie źródłowe
Cena szkolenia: 990,00 zł
Platforma Przetargowa

Aktualne przetargi: 4 503

Wszystkie przetargi: 1 498 793
Wyniki i zmiany: 3 400 967
Wszystkie informacje: 4 899 760

Platformy zakupowe
Monitorowane platformy: 108
Monitorowane spółki: 399
Dzisiejsze zamówienia: 0
Aktualne zamówienia: 7

Zamówienia poza PZP
Dzisiejsze ogłoszenia: 440
Aktualne ogłoszenia: 4 503


Najwięksi Zamawiający

Nazwa Zamawiającego Kwota
100 275 481 zł
60 464 891 zł
45 667 147 zł
43 668 807 zł
39 396 472 zł

Najwięksi Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy Kwota
100 247 025 zł
52 154 653 zł
39 396 472 zł
38 421 360 zł
33 674 992 zł
Świadomy zamawiający - Prawo konkurencji w przetargach publicznych