Platforma Przetargowa

Poznaj naszą najnowszą wersję darmowej platformy przetargowej

Wyszukuj przetargi, organizuj zadania, zoptymalizuj swoją pracę, by mieć więcej czasu na przygotowywanie ofert i wygrywanie przetargów!


Lub   Dowiedz się więcej

Platforma przetargowa
Procurement Assistance

Narzędzia dla Twojego zespołu od pozyskiwania przetargów i zamówień

Procurement Assistance to usługa oraz platforma, która wspiera proces pozyskiwania informacji i dokumentacji przetargowych, zarządzania i organizacji pracy działań zespołu związanych z pozyskiwaniem zamówień z sektora publicznego.


Dowiedz się więcej

Procurement Assistance
Barometr Ryzyka Nadużyć

Monitoruj na bieżąco współczynniki przejrzystości, konkurencyjności i korupcjogenności polskich przetargów

Projekt realizowany przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstie z serwisem Zamówienia 2.0 oraz przy współpracy grupy eksperckiej składającej się z reprezentantów UZP, NIK, UOKiK, CBA, MG, MR.


Dowiedz się więcej

Barometr Ryzyka Nadużyć

Przetargi Grupowe

Kupuj w grupach zakupowych

Wsparcie dla sektora publicznego oraz prywatnego w organizacji grup zakupowych, formułowania wspólnego zamówienia, zarządzania procesem wytworzenia dokumentacji przetargowej oraz procesu wyłaniania zwycięzców w postępowaniach publicznych oraz przetargach prywatnych.


Dowiedz się więcej

Przetargi Grupowe
Profile zamawiających i wykonawców

Obszerne statystyki podmiotów

Wyszukiwarka podmiotów biorących udział w zamówieniach publicznych wzbogacona obszernymi opracowaniami statystycznymi skumulowanymi w raporty dotyczące zarówno zamawiających jak i wykonawców uczestniczących w postępowaniach publicznych.


Wyszukiwarka podmiotów

Profile zamawiających i wykonawców
Raporty zamówień publicznych

Darmowe raporty przetargowe z możliwością drążenia danych

Udostęniamy nieodpłatnie raporty i zestawienia danych w najdrobniejszych szczegółach dotyczących przetargów, zamawiających jak i wykonawców.


Raporty zamówień publicznych

Raporty zamówień publicznych

Złożenie oferty krok po kroku. Warsztat dla początkujących wykonawców

Złożenie oferty krok po kroku. Warsztat dla początkujących wykonawcówKontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie przekazanie i usystematyzowanie wiedzy odnoszącej się do składania ofert.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Kadra zarządzająca wykonawców,
• Specjaliści ds. ofertowania, przetargów,
• Pracownicy działów handlowych,
• Pracownicy działów merytorycznych firm zaangażowani w proces ofertowania,
• Osoby weryfikujące oferty konkurencji.

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ w formie elektronicznej
• Umowa o świadczenie usług prawnych

Trener

Damian Michalak

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, właściciel kancelarii prawnej wspierającej uczestników rynku zamówień publicznych.

  • Trener z zakresu, Prawa zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego
    i prawnych aspektów realizacji inwestycji infrastrukturalnych.
  • Wykładowca akademicki na studiach podyplomowych „Zamówienia publiczne
    i partnerstwo publiczno-prywatne”
    organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
  • Doradca podmiotów publicznych i wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne doświadczony w prowadzeniu postępowań przetargowych oraz negocjacyjnych. Skutecznie bronił beneficjentów funduszy europejskich przed korektami finansowymi w projektach unijnych.

Program

Wstęp
1. Jakie podmioty dokonują zakupów w oparciu o prawo zamówień publicznych? Gdzie można składać oferty? Gdzie szukać ogłoszeń o zamówieniach?
2. Rodzaje zamówień publicznych - podział przepisów i sposobów składania ofert adekwatnie do przedmiotu zamówienia


Kwestie proceduralne szczególnie istotne dla wykonawców
1. Tryby udzielania zamówień publicznych – przetarg to nie wszystko!
2. Modele uczestnictwa w postępowaniu – oferta samodzielna, oferta wspólna, korzystanie z zasobów podmiotów trzecich.
3. Status podwykonawcy w zamówieniach publicznych.
4. Jak czytać specyfikację istotnych warunków zamówienia i na co zwracać szczególną uwagę?
5. Procedura zadawania pytań do SIWZ.
6. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia – proces pozyskiwania dokumentów potwierdzających właściwy status podmiotowy Wykonawcy
7. Skutki upływu terminu związania ofertą
8. Poprawki w ofercie i podstawy jej odrzucenia
9. Rażąco niska cena – jak się bronić przed zarzutami zamawiających?


Oferta od A do Z po elektronizacji zamówień publicznych - praktyka
1. Co dla wykonawcy oznacza w praktyce elektronizacja zamówień publicznych?
2. Zakres elektronizacji – na czym konkretnie polegać ma elektronizacja procesów zakupowych w administracji publicznej? Jak się do nie przygotować?
3. Pojęcie „środków komunikacji elektronicznej” w kontekście zamówień publicznych,
4. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w formie elektronicznej – jak wypełnić i złożyć? Najczęstsze błędy.
5. Komunikacja wykonawcy z zamawiającym (część warsztatowa):
• kwalifikowany podpis elektroniczny,
• ePUAP,
• zasady reprezentacji – rodzaje i forma pełnomocnictw, prokura, reprezentacja łączna, reprezentacja konsorcjum,
6. Jak w praktyce złożyć ofertę?
• forma oferty,
• wycofanie i zmiana oferty,
• procedura uzupełnień i wyjaśnień,
• forma, treść i aktualność dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i wskazujących na brak podstaw do wykluczenia wykonawcy,
7. Wadium w świetle elektronizacji,
8. Jak rozumieć i chronić tajemnice przedsiębiorstwa po zmianach w przepisach ustawy o zwalczaniu konkurencji, dostęp do ofert konkurencyjnych wykonawców, możliwości kwestionowania ich poprawności,
9. MiniPortal Urzędu Zamówień Publicznych – zasady działania, praktyczna prezentacja z punktu widzenia wykonawcy (część warsztatowa),


Najczęściej popełniane błędy w procesie składania ofert. Najnowsze orzecznictwo KIO szczególnie istotne w procesie składania ofert przez wykonawców. Umowy ws. zamówień publicznych – najważniejsze zagadnienia praktyczne
1. charakter umowy ws. zamówienia publicznego,
2. Odpowiedzialność i kary umowne
3. Zapisy wymagane prawem zamówień publicznych
4. Warunki zmian umów ws. zamówienia publicznego


Środki ochrony prawnej – kluczowe zagadnienia
1. Podstawy odwołania do Prezesa KIO
2. Kiedy przysługuje odwołanie do KIO
3. Jak i kiedy można złożyć odwołanie?


Data szkolenia: 2019-01-15 ApexNET

Dane kontaktowe:

Strona www firmy

Lokalizacja: , WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE
Typ szkolenia: otwarte
Długość szkolenia: 16 godzin
(2 dni)
Link do strony szkolenia: Ogłoszenie źródłowe
Cena szkolenia: 990,00 zł
Platforma Przetargowa

Aktualne przetargi: 60

Wszystkie przetargi: 1 509 571
Wyniki i zmiany: 3 419 282
Wszystkie informacje: 4 928 853

Platformy zakupowe
Monitorowane platformy: 108
Monitorowane spółki: 399
Dzisiejsze zamówienia: 0
Aktualne zamówienia: 7

Zamówienia poza PZP
Dzisiejsze ogłoszenia: 0
Aktualne ogłoszenia: 60


Najwięksi Zamawiający

Nazwa Zamawiającego Kwota
21 949 500 zł
21 084 932 zł
16 317 661 zł
13 094 257 zł
9 577 805 zł

Najwięksi Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy Kwota
113 104 639 zł
21 949 500 zł
21 084 932 zł
15 646 371 zł
9 470 000 zł
Świadomy zamawiający - Prawo konkurencji w przetargach publicznych

2014-2019 © Zamówienia 2.0