Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Złożenie oferty krok po kroku. Warsztat dla początkujących wykonawców

Złożenie oferty krok po kroku. Warsztat dla początkujących wykonawcówKontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie przekazanie i usystematyzowanie wiedzy odnoszącej się do składania ofert.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Kadra zarządzająca wykonawców,
• Specjaliści ds. ofertowania, przetargów,
• Pracownicy działów handlowych,
• Pracownicy działów merytorycznych firm zaangażowani w proces ofertowania,
• Osoby weryfikujące oferty konkurencji.

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ w formie elektronicznej
• Umowa o świadczenie usług prawnych

Trener

Damian Michalak

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, właściciel kancelarii prawnej wspierającej uczestników rynku zamówień publicznych.

  • Trener z zakresu, Prawa zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego
    i prawnych aspektów realizacji inwestycji infrastrukturalnych.
  • Wykładowca akademicki na studiach podyplomowych „Zamówienia publiczne
    i partnerstwo publiczno-prywatne”
    organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
  • Doradca podmiotów publicznych i wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne doświadczony w prowadzeniu postępowań przetargowych oraz negocjacyjnych. Skutecznie bronił beneficjentów funduszy europejskich przed korektami finansowymi w projektach unijnych.

Program

Wstęp
1. Jakie podmioty dokonują zakupów w oparciu o prawo zamówień publicznych? Gdzie można składać oferty? Gdzie szukać ogłoszeń o zamówieniach?
2. Rodzaje zamówień publicznych - podział przepisów i sposobów składania ofert adekwatnie do przedmiotu zamówienia


Kwestie proceduralne szczególnie istotne dla wykonawców
1. Tryby udzielania zamówień publicznych – przetarg to nie wszystko!
2. Modele uczestnictwa w postępowaniu – oferta samodzielna, oferta wspólna, korzystanie z zasobów podmiotów trzecich.
3. Status podwykonawcy w zamówieniach publicznych.
4. Jak czytać specyfikację istotnych warunków zamówienia i na co zwracać szczególną uwagę?
5. Procedura zadawania pytań do SIWZ.
6. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia – proces pozyskiwania dokumentów potwierdzających właściwy status podmiotowy Wykonawcy
7. Skutki upływu terminu związania ofertą
8. Poprawki w ofercie i podstawy jej odrzucenia
9. Rażąco niska cena – jak się bronić przed zarzutami zamawiających?


Oferta od A do Z po elektronizacji zamówień publicznych - praktyka
1. Co dla wykonawcy oznacza w praktyce elektronizacja zamówień publicznych?
2. Zakres elektronizacji – na czym konkretnie polegać ma elektronizacja procesów zakupowych w administracji publicznej? Jak się do nie przygotować?
3. Pojęcie „środków komunikacji elektronicznej” w kontekście zamówień publicznych,
4. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w formie elektronicznej – jak wypełnić i złożyć? Najczęstsze błędy.
5. Komunikacja wykonawcy z zamawiającym (część warsztatowa):
• kwalifikowany podpis elektroniczny,
• ePUAP,
• zasady reprezentacji – rodzaje i forma pełnomocnictw, prokura, reprezentacja łączna, reprezentacja konsorcjum,
6. Jak w praktyce złożyć ofertę?
• forma oferty,
• wycofanie i zmiana oferty,
• procedura uzupełnień i wyjaśnień,
• forma, treść i aktualność dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i wskazujących na brak podstaw do wykluczenia wykonawcy,
7. Wadium w świetle elektronizacji,
8. Jak rozumieć i chronić tajemnice przedsiębiorstwa po zmianach w przepisach ustawy o zwalczaniu konkurencji, dostęp do ofert konkurencyjnych wykonawców, możliwości kwestionowania ich poprawności,
9. MiniPortal Urzędu Zamówień Publicznych – zasady działania, praktyczna prezentacja z punktu widzenia wykonawcy (część warsztatowa),


Najczęściej popełniane błędy w procesie składania ofert. Najnowsze orzecznictwo KIO szczególnie istotne w procesie składania ofert przez wykonawców. Umowy ws. zamówień publicznych – najważniejsze zagadnienia praktyczne
1. charakter umowy ws. zamówienia publicznego,
2. Odpowiedzialność i kary umowne
3. Zapisy wymagane prawem zamówień publicznych
4. Warunki zmian umów ws. zamówienia publicznego


Środki ochrony prawnej – kluczowe zagadnienia
1. Podstawy odwołania do Prezesa KIO
2. Kiedy przysługuje odwołanie do KIO
3. Jak i kiedy można złożyć odwołanie?


Data szkolenia: 2019-01-15 ApexNET

Dane kontaktowe:

Strona www firmy

Lokalizacja: , WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE
Typ szkolenia: otwarte
Długość szkolenia: 16 godzin
(2 dni)
Link do strony szkolenia: Ogłoszenie źródłowe
Cena szkolenia: 990,00 zł
Platforma Przetargowa

Aktualne przetargi: 4 803

Wszystkie przetargi: 1 498 793
Wyniki i zmiany: 3 400 967
Wszystkie informacje: 4 899 760

Platformy zakupowe
Monitorowane platformy: 108
Monitorowane spółki: 399
Dzisiejsze zamówienia: 0
Aktualne zamówienia: 5

Zamówienia poza PZP
Dzisiejsze ogłoszenia: 603
Aktualne ogłoszenia: 4 803


Najwięksi Zamawiający

Nazwa Zamawiającego Kwota
128 163 030 zł
88 523 788 zł
73 000 000 zł
60 931 491 zł
51 718 327 zł

Najwięksi Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy Kwota
87 898 260 zł
73 000 000 zł
68 895 645 zł
64 749 058 zł
51 718 327 zł
Świadomy zamawiający - Prawo konkurencji w przetargach publicznych