Platforma Przetargowa

Poznaj naszą najnowszą wersję darmowej platformy przetargowej

Wyszukuj przetargi, organizuj zadania, zoptymalizuj swoją pracę, by mieć więcej czasu na przygotowywanie ofert i wygrywanie przetargów!


Lub   Dowiedz się więcej

Platforma przetargowa
Procurement Assistance

Narzędzia dla Twojego zespołu od pozyskiwania przetargów i zamówień

Procurement Assistance to usługa oraz platforma, która wspiera proces pozyskiwania informacji i dokumentacji przetargowych, zarządzania i organizacji pracy działań zespołu związanych z pozyskiwaniem zamówień z sektora publicznego.


Dowiedz się więcej

Procurement Assistance
Barometr Ryzyka Nadużyć

Monitoruj na bieżąco współczynniki przejrzystości, konkurencyjności i korupcjogenności polskich przetargów

Projekt realizowany przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstie z serwisem Zamówienia 2.0 oraz przy współpracy grupy eksperckiej składającej się z reprezentantów UZP, NIK, UOKiK, CBA, MG, MR.


Dowiedz się więcej

Barometr Ryzyka Nadużyć

Przetargi Grupowe

Kupuj w grupach zakupowych

Wsparcie dla sektora publicznego oraz prywatnego w organizacji grup zakupowych, formułowania wspólnego zamówienia, zarządzania procesem wytworzenia dokumentacji przetargowej oraz procesu wyłaniania zwycięzców w postępowaniach publicznych oraz przetargach prywatnych.


Dowiedz się więcej

Przetargi Grupowe
Profile zamawiających i wykonawców

Obszerne statystyki podmiotów

Wyszukiwarka podmiotów biorących udział w zamówieniach publicznych wzbogacona obszernymi opracowaniami statystycznymi skumulowanymi w raporty dotyczące zarówno zamawiających jak i wykonawców uczestniczących w postępowaniach publicznych.


Wyszukiwarka podmiotów

Profile zamawiających i wykonawców
Raporty zamówień publicznych

Darmowe raporty przetargowe z możliwością drążenia danych

Udostęniamy nieodpłatnie raporty i zestawienia danych w najdrobniejszych szczegółach dotyczących przetargów, zamawiających jak i wykonawców.


Raporty zamówień publicznych

Raporty zamówień publicznych

Umowy ramowe w zamówieniach publicznych

Umowy ramowe w zamówieniach publicznychKontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie, na którym omówione zostaną warunki umów ramowych, ich zakres oraz przedmiot.

ODBIORCY SZKOLENIA
• pracownicy wydziałów zamówień publicznych
• pracownicy przygotowujący SIWZ i OPZ
• osoby kontrolujące postępowania

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ w formie elektronicznej
• Umowa o świadczenie usług prawnych

Trener

Ewa Wiktorowska

Wieloletni praktyk i dydaktyk z dziedziny prawa zamówień publicznych.

Wieloletni pracownik administracji samorządowej i rządowej. Specjalista w zakresie organizacji procesu budowlanego, członek Mazowieckiej Izby Budownictwa. Arbiter z listy Prezesa UZP. Członek, założyciel, obecnie Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniach komisji sejmowej ds. zmian ustawy Prawo zamówień publicznych. Autor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych zamieszczanych w poradnikach i w prasie zamówieniowej. Konsultant studiów wykonalności i audytu projektów unijnych. Specjalistka w sprawach zamówień publicznych na roboty budowlane, doradca i praktyk.

Program

1. Umowy ramowe:
• Definicja;
• Tryb zawarcia umowy ramowej;
• Okres trwania umowy ramowej;
• Zawiadomienie prezesa UZP.


2. Umowa ramowa z jednym wykonawcą.


3. Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami.


4. Zakres i przedmiot umowy ramowej.
• Przedmiot umowy ramowej na usługi, dostawy i roboty budowlane;
• Prawo opcji;
• Wartość umowy ramowej.


5. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy lub wykonawców umowy ramowej:
• Wybór procedury klasyczna, odwrócona;
• Warunki udziału w postępowaniu, określanie minimalnych zdolności;
• Podstawy wykluczenia obligatoryjne i fakultatywne;
• Przekazywanie zdolności zawodowej lub technicznej.
• Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia, warunki udziału w postępowaniu lub wymagania stawiane dostawom, usługom lub robotom budowlanym;
• Badanie rażąco niskiej ceny, treść wezwania, analiza treści odpowiedzi wykonawcy;
• Kryteria oceny ofert;
• Wybór najkorzystniejszej oferty lub najkorzystniejszych ofert.


6. Umowy wykonawcze w ramach umowy ramowej:
• Warunki udzielania zamówień objętych umową ramową (wykonawczych);
• Przebieg procedury wyboru wykonawców zamówień wykonawczych;
• Dotychczasowe i nowe warunki udziału dla wykonawców zamówień wykonawczych;
• Kryteria wyboru wykonawcy zamówienia wykonawczego;
• Określenie wszystkich warunków realizacji umowy wykonawczej albo ustalenie warunków do ponownego poddania procedurze konkurencyjnej;
• Zaproszenie do złożenia ofert;
• Kwalifikacja wykonawców pod względem zdolności do wykonania zamówienia; wykonawczego;
• Kryteria oceny ofert;
• Termin składania ofert.


7. Aukcja elektroniczna.


8. Katalogi elektroniczne.


9. Nieistotne i istotne zmiany umowy ramowej.
• Zmiany precyzyjnie zdefiniowane;
• Zlecenia dodatkowe;
• Zmiany niemożliwe do przewidzenia;
• Zmiany bagatelne.


10. Zmiany umowy ramowej w oparciu o art. 142 ust. 5 Pzp.


11. Zmiany wynagrodzenia ryczałtowego i kosztorysowego.


12. Rozwiązanie umowy ramowej w sprawie zamówienia publicznego


Data szkolenia: 2019-02-14 ApexNET

Dane kontaktowe:

Strona www firmy

Lokalizacja: , WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE
Typ szkolenia: otwarte
Długość szkolenia: 16 godzin
(2 dni)
Link do strony szkolenia: Ogłoszenie źródłowe
Cena szkolenia: 990,00 zł
Platforma Przetargowa

Aktualne przetargi: 4 745

Wszystkie przetargi: 1 498 793
Wyniki i zmiany: 3 400 967
Wszystkie informacje: 4 899 760

Platformy zakupowe
Monitorowane platformy: 108
Monitorowane spółki: 399
Dzisiejsze zamówienia: 0
Aktualne zamówienia: 7

Zamówienia poza PZP
Dzisiejsze ogłoszenia: 319
Aktualne ogłoszenia: 4 745


Najwięksi Zamawiający

Nazwa Zamawiającego Kwota
121 494 523 zł
55 242 804 zł
34 509 178 zł
28 642 890 zł
26 724 076 zł

Najwięksi Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy Kwota
92 558 586 zł
27 641 041 zł
26 511 420 zł
26 296 656 zł
25 809 993 zł
Świadomy zamawiający - Prawo konkurencji w przetargach publicznych

2014-2019 © Zamówienia 2.0