Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Umowy ramowe w zamówieniach publicznych

Umowy ramowe w zamówieniach publicznychKontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie, na którym omówione zostaną warunki umów ramowych, ich zakres oraz przedmiot.

ODBIORCY SZKOLENIA
• pracownicy wydziałów zamówień publicznych
• pracownicy przygotowujący SIWZ i OPZ
• osoby kontrolujące postępowania

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ w formie elektronicznej
• Umowa o świadczenie usług prawnych

Trener

Ewa Wiktorowska

Wieloletni praktyk i dydaktyk z dziedziny prawa zamówień publicznych.

Wieloletni pracownik administracji samorządowej i rządowej. Specjalista w zakresie organizacji procesu budowlanego, członek Mazowieckiej Izby Budownictwa. Arbiter z listy Prezesa UZP. Członek, założyciel, obecnie Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniach komisji sejmowej ds. zmian ustawy Prawo zamówień publicznych. Autor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych zamieszczanych w poradnikach i w prasie zamówieniowej. Konsultant studiów wykonalności i audytu projektów unijnych. Specjalistka w sprawach zamówień publicznych na roboty budowlane, doradca i praktyk.

Program

1. Umowy ramowe:
• Definicja;
• Tryb zawarcia umowy ramowej;
• Okres trwania umowy ramowej;
• Zawiadomienie prezesa UZP.


2. Umowa ramowa z jednym wykonawcą.


3. Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami.


4. Zakres i przedmiot umowy ramowej.
• Przedmiot umowy ramowej na usługi, dostawy i roboty budowlane;
• Prawo opcji;
• Wartość umowy ramowej.


5. Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy lub wykonawców umowy ramowej:
• Wybór procedury klasyczna, odwrócona;
• Warunki udziału w postępowaniu, określanie minimalnych zdolności;
• Podstawy wykluczenia obligatoryjne i fakultatywne;
• Przekazywanie zdolności zawodowej lub technicznej.
• Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia, warunki udziału w postępowaniu lub wymagania stawiane dostawom, usługom lub robotom budowlanym;
• Badanie rażąco niskiej ceny, treść wezwania, analiza treści odpowiedzi wykonawcy;
• Kryteria oceny ofert;
• Wybór najkorzystniejszej oferty lub najkorzystniejszych ofert.


6. Umowy wykonawcze w ramach umowy ramowej:
• Warunki udzielania zamówień objętych umową ramową (wykonawczych);
• Przebieg procedury wyboru wykonawców zamówień wykonawczych;
• Dotychczasowe i nowe warunki udziału dla wykonawców zamówień wykonawczych;
• Kryteria wyboru wykonawcy zamówienia wykonawczego;
• Określenie wszystkich warunków realizacji umowy wykonawczej albo ustalenie warunków do ponownego poddania procedurze konkurencyjnej;
• Zaproszenie do złożenia ofert;
• Kwalifikacja wykonawców pod względem zdolności do wykonania zamówienia; wykonawczego;
• Kryteria oceny ofert;
• Termin składania ofert.


7. Aukcja elektroniczna.


8. Katalogi elektroniczne.


9. Nieistotne i istotne zmiany umowy ramowej.
• Zmiany precyzyjnie zdefiniowane;
• Zlecenia dodatkowe;
• Zmiany niemożliwe do przewidzenia;
• Zmiany bagatelne.


10. Zmiany umowy ramowej w oparciu o art. 142 ust. 5 Pzp.


11. Zmiany wynagrodzenia ryczałtowego i kosztorysowego.


12. Rozwiązanie umowy ramowej w sprawie zamówienia publicznego


Data szkolenia: 2019-02-14 ApexNET

Dane kontaktowe:

Strona www firmy

Lokalizacja: , WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE
Typ szkolenia: otwarte
Długość szkolenia: 16 godzin
(2 dni)
Link do strony szkolenia: Ogłoszenie źródłowe
Cena szkolenia: 990,00 zł
Platforma Przetargowa

Aktualne przetargi: 3 486

Wszystkie przetargi: 1 498 793
Wyniki i zmiany: 3 400 967
Wszystkie informacje: 4 899 760

Platformy zakupowe
Monitorowane platformy: 108
Monitorowane spółki: 399
Dzisiejsze zamówienia: 0
Aktualne zamówienia: 4

Zamówienia poza PZP
Dzisiejsze ogłoszenia: 0
Aktualne ogłoszenia: 3 486


Najwięksi Zamawiający

Nazwa Zamawiającego Kwota
417 391 256 zł
413 233 536 zł
278 513 092 zł
222 890 880 zł
50 919 494 zł

Najwięksi Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy Kwota
428 265 706 zł
415 760 700 zł
263 013 700 zł
80 752 505 zł
51 501 955 zł
Świadomy zamawiający - Prawo konkurencji w przetargach publicznych