Platforma Przetargowa

Poznaj naszą najnowszą wersję darmowej platformy przetargowej

Wyszukuj przetargi, organizuj zadania, zoptymalizuj swoją pracę, by mieć więcej czasu na przygotowywanie ofert i wygrywanie przetargów!


Lub   Dowiedz się więcej

Platforma przetargowa
Procurement Assistance

Narzędzia dla Twojego zespołu od pozyskiwania przetargów i zamówień

Procurement Assistance to usługa oraz platforma, która wspiera proces pozyskiwania informacji i dokumentacji przetargowych, zarządzania i organizacji pracy działań zespołu związanych z pozyskiwaniem zamówień z sektora publicznego.


Dowiedz się więcej

Procurement Assistance
Barometr Ryzyka Nadużyć

Monitoruj na bieżąco współczynniki przejrzystości, konkurencyjności i korupcjogenności polskich przetargów

Projekt realizowany przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstie z serwisem Zamówienia 2.0 oraz przy współpracy grupy eksperckiej składającej się z reprezentantów UZP, NIK, UOKiK, CBA, MG, MR.


Dowiedz się więcej

Barometr Ryzyka Nadużyć

Przetargi Grupowe

Kupuj w grupach zakupowych

Wsparcie dla sektora publicznego oraz prywatnego w organizacji grup zakupowych, formułowania wspólnego zamówienia, zarządzania procesem wytworzenia dokumentacji przetargowej oraz procesu wyłaniania zwycięzców w postępowaniach publicznych oraz przetargach prywatnych.


Dowiedz się więcej

Przetargi Grupowe
Profile zamawiających i wykonawców

Obszerne statystyki podmiotów

Wyszukiwarka podmiotów biorących udział w zamówieniach publicznych wzbogacona obszernymi opracowaniami statystycznymi skumulowanymi w raporty dotyczące zarówno zamawiających jak i wykonawców uczestniczących w postępowaniach publicznych.


Wyszukiwarka podmiotów

Profile zamawiających i wykonawców
Raporty zamówień publicznych

Darmowe raporty przetargowe z możliwością drążenia danych

Udostęniamy nieodpłatnie raporty i zestawienia danych w najdrobniejszych szczegółach dotyczących przetargów, zamawiających jak i wykonawców.


Raporty zamówień publicznych

Raporty zamówień publicznych

Elektronizacja zamówień publicznych w instytutach i uczelniach. Omówienie wyłączeń z dziedziny nauki

Elektronizacja zamówień publicznych w instytutach i uczelniach. Omówienie wyłączeń z dziedziny naukiKontakt

Kinga Chęcińska

telefon: 222058906
kinga.checinska@apexnet.pl

Dlaczego Warto?

Celem szkolenia jest podwyższenie kompetencji uczestników poprzez wyjaśnienie nowych kwestii odnoszących się do zamówień publicznych z dziedziny nauki i zmian w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce. Szkolenie zostanie przeprowadzone w oparciu o przykłady z zakresu zamówień w instytutach badawczych i uczelniach wyższych.

ODBIORCY SZKOLENIA
• pracownicy uczelni publicznych i instytutów badawczych

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma dostęp do EduStrefy, a w niej:
• Dwa webinary z ekspertami dotyczące elektronizacji
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ w formie elektronicznej
• Umowa o świadczenie usług prawnych

Trener

Grzegorz Czaban

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne; do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, do 1997 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, praktyk.

W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

Autor licznych publikacji oraz programów szkoleniowych z zakresu zamówień publicznych (m.in. Prawo zamówień publicznych dla szpitali, Praktyczny przewodnik po trybach udzielenia zamówień publicznych).

Program

1. ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ Z DZIEDZINY NAUKI W SYTUACJI KOLIZJI PRZEPISÓW USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Z ART. 469 USTAWY - PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE
• Definicje badań naukowych i prac rozwojowych określone w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
• Jak udzielać zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych poniżej i powyżej progów unijnych?
• Uproszczona procedura udzielania zamówień z zakresu nauki


2. DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
• Opis przedmiotu zamówienia oparty na wymaganiach wydajnościowych i funkcjonalnych
• Czy możliwe jest odniesienie w opisie przedmiotu zamówienia do programu EnergyStar po 20.02.2018 r.?
• Kryteria oceny ofert na dostawę spotu komputerowego (czy jest możliwe zagotowanie najniższej ceny jako jedynego kryterium oceny ofert)?


3. WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE KWALIFIKOWANEGO PODPISU ELEKTRONICZNEGO
• Cechy zaawansowanego podpisu elektronicznego
• Certyfikat kwalifikowany
• Błędy popełniane przy składaniu i weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego


4. PRZYGOTOWYWANIE I SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W ELEKTRONICZNYM PRZETARGU
• Dokumenty i oświadczenia elektroniczne w oryginale oraz elektroniczne kopie dokumentów - definicja, różnice
• Czy można złożyć skan oferty?
• Czy można złożyć skan JEDZ-a?
• Konsekwencje, gdy wykonawca złoży ofertę lub inne dokumenty i doświadczenia w sposób niezgodny z wymaganiami SIWZ (np. Prześle ofertę pocztą elektroniczną)?
• Czy pełnomocnictwo musi mieć postać elektroniczną i czy musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym?
• Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia - czy jest możliwe wniesienie wadium w postaci papierowej, a nie elektronicznej? uzasadniające skrócenie ustawowych terminów minimalnych
• Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia z wykorzystaniem MiniPortalu E-zamówień


5. PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ I SZACOWANIE ICH WARTOŚCI
• Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
• Niedozwolone dzielenie zamówienia na części
• Zasady postępowania przy wystąpieniu zamówień nieplanowanych


Data szkolenia: 2019-02-19 ApexNET

Dane kontaktowe:

Strona www firmy

Lokalizacja: , WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE
Typ szkolenia: otwarte
Długość szkolenia: 16 godzin
(2 dni)
Link do strony szkolenia: Ogłoszenie źródłowe
Cena szkolenia: 990,00 zł
Platforma Przetargowa

Aktualne przetargi: 4 727

Wszystkie przetargi: 1 498 793
Wyniki i zmiany: 3 400 967
Wszystkie informacje: 4 899 760

Platformy zakupowe
Monitorowane platformy: 108
Monitorowane spółki: 399
Dzisiejsze zamówienia: 0
Aktualne zamówienia: 7

Zamówienia poza PZP
Dzisiejsze ogłoszenia: 301
Aktualne ogłoszenia: 4 727


Najwięksi Zamawiający

Nazwa Zamawiającego Kwota
121 494 523 zł
55 242 804 zł
34 509 178 zł
28 642 890 zł
26 724 076 zł

Najwięksi Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy Kwota
92 558 586 zł
27 641 041 zł
26 511 420 zł
26 296 656 zł
25 809 993 zł
Świadomy zamawiający - Prawo konkurencji w przetargach publicznych

2014-2019 © Zamówienia 2.0