Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Elektronizacja zamówień publicznych w instytutach i uczelniach. Omówienie wyłączeń z dziedziny nauki

Elektronizacja zamówień publicznych w instytutach i uczelniach. Omówienie wyłączeń z dziedziny naukiKontakt

Kinga Chęcińska

telefon: 222058906
kinga.checinska@apexnet.pl

Dlaczego Warto?

Celem szkolenia jest podwyższenie kompetencji uczestników poprzez wyjaśnienie nowych kwestii odnoszących się do zamówień publicznych z dziedziny nauki i zmian w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce. Szkolenie zostanie przeprowadzone w oparciu o przykłady z zakresu zamówień w instytutach badawczych i uczelniach wyższych.

ODBIORCY SZKOLENIA
• pracownicy uczelni publicznych i instytutów badawczych

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma dostęp do EduStrefy, a w niej:
• Dwa webinary z ekspertami dotyczące elektronizacji
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ w formie elektronicznej
• Umowa o świadczenie usług prawnych

Trener

Grzegorz Czaban

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne; do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, do 1997 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, praktyk.

W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

Autor licznych publikacji oraz programów szkoleniowych z zakresu zamówień publicznych (m.in. Prawo zamówień publicznych dla szpitali, Praktyczny przewodnik po trybach udzielenia zamówień publicznych).

Program

1. ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ Z DZIEDZINY NAUKI W SYTUACJI KOLIZJI PRZEPISÓW USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Z ART. 469 USTAWY - PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE
• Definicje badań naukowych i prac rozwojowych określone w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
• Jak udzielać zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych poniżej i powyżej progów unijnych?
• Uproszczona procedura udzielania zamówień z zakresu nauki


2. DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
• Opis przedmiotu zamówienia oparty na wymaganiach wydajnościowych i funkcjonalnych
• Czy możliwe jest odniesienie w opisie przedmiotu zamówienia do programu EnergyStar po 20.02.2018 r.?
• Kryteria oceny ofert na dostawę spotu komputerowego (czy jest możliwe zagotowanie najniższej ceny jako jedynego kryterium oceny ofert)?


3. WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE KWALIFIKOWANEGO PODPISU ELEKTRONICZNEGO
• Cechy zaawansowanego podpisu elektronicznego
• Certyfikat kwalifikowany
• Błędy popełniane przy składaniu i weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego


4. PRZYGOTOWYWANIE I SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W ELEKTRONICZNYM PRZETARGU
• Dokumenty i oświadczenia elektroniczne w oryginale oraz elektroniczne kopie dokumentów - definicja, różnice
• Czy można złożyć skan oferty?
• Czy można złożyć skan JEDZ-a?
• Konsekwencje, gdy wykonawca złoży ofertę lub inne dokumenty i doświadczenia w sposób niezgodny z wymaganiami SIWZ (np. Prześle ofertę pocztą elektroniczną)?
• Czy pełnomocnictwo musi mieć postać elektroniczną i czy musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym?
• Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia - czy jest możliwe wniesienie wadium w postaci papierowej, a nie elektronicznej? uzasadniające skrócenie ustawowych terminów minimalnych
• Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia z wykorzystaniem MiniPortalu E-zamówień


5. PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ I SZACOWANIE ICH WARTOŚCI
• Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
• Niedozwolone dzielenie zamówienia na części
• Zasady postępowania przy wystąpieniu zamówień nieplanowanych


Data szkolenia: 2019-02-19 ApexNET

Dane kontaktowe:

Strona www firmy

Lokalizacja: , WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE
Typ szkolenia: otwarte
Długość szkolenia: 16 godzin
(2 dni)
Link do strony szkolenia: Ogłoszenie źródłowe
Cena szkolenia: 990,00 zł
Platforma Przetargowa

Aktualne przetargi: 3 486

Wszystkie przetargi: 1 498 793
Wyniki i zmiany: 3 400 967
Wszystkie informacje: 4 899 760

Platformy zakupowe
Monitorowane platformy: 108
Monitorowane spółki: 399
Dzisiejsze zamówienia: 0
Aktualne zamówienia: 4

Zamówienia poza PZP
Dzisiejsze ogłoszenia: 0
Aktualne ogłoszenia: 3 486


Najwięksi Zamawiający

Nazwa Zamawiającego Kwota
417 391 256 zł
413 233 536 zł
278 513 092 zł
222 890 880 zł
50 919 494 zł

Najwięksi Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy Kwota
428 265 706 zł
415 760 700 zł
263 013 700 zł
80 752 505 zł
51 501 955 zł
Świadomy zamawiający - Prawo konkurencji w przetargach publicznych