Platforma Przetargowa

Poznaj naszą najnowszą wersję darmowej platformy przetargowej

Wyszukuj przetargi, organizuj zadania, zoptymalizuj swoją pracę, by mieć więcej czasu na przygotowywanie ofert i wygrywanie przetargów!


Lub   Dowiedz się więcej

Platforma przetargowa
Procurement Assistance

Narzędzia dla Twojego zespołu od pozyskiwania przetargów i zamówień

Procurement Assistance to usługa oraz platforma, która wspiera proces pozyskiwania informacji i dokumentacji przetargowych, zarządzania i organizacji pracy działań zespołu związanych z pozyskiwaniem zamówień z sektora publicznego.


Dowiedz się więcej

Procurement Assistance
Barometr Ryzyka Nadużyć

Monitoruj na bieżąco współczynniki przejrzystości, konkurencyjności i korupcjogenności polskich przetargów

Projekt realizowany przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstie z serwisem Zamówienia 2.0 oraz przy współpracy grupy eksperckiej składającej się z reprezentantów UZP, NIK, UOKiK, CBA, MG, MR.


Dowiedz się więcej

Barometr Ryzyka Nadużyć

Przetargi Grupowe

Kupuj w grupach zakupowych

Wsparcie dla sektora publicznego oraz prywatnego w organizacji grup zakupowych, formułowania wspólnego zamówienia, zarządzania procesem wytworzenia dokumentacji przetargowej oraz procesu wyłaniania zwycięzców w postępowaniach publicznych oraz przetargach prywatnych.


Dowiedz się więcej

Przetargi Grupowe
Profile zamawiających i wykonawców

Obszerne statystyki podmiotów

Wyszukiwarka podmiotów biorących udział w zamówieniach publicznych wzbogacona obszernymi opracowaniami statystycznymi skumulowanymi w raporty dotyczące zarówno zamawiających jak i wykonawców uczestniczących w postępowaniach publicznych.


Wyszukiwarka podmiotów

Profile zamawiających i wykonawców
Raporty zamówień publicznych

Darmowe raporty przetargowe z możliwością drążenia danych

Udostęniamy nieodpłatnie raporty i zestawienia danych w najdrobniejszych szczegółach dotyczących przetargów, zamawiających jak i wykonawców.


Raporty zamówień publicznych

Raporty zamówień publicznych

Praktyczne aspekty zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne w dobie elektronizacji

Praktyczne aspekty zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne w dobie elektronizacjiKontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest usystematyzowanie i poszerzenie posiadanej wiedzy w przedmiocie stosowania prawa zamówień publicznych pod kątem elektronizacji, w szczególności w zakresie zamówień dotyczących dostaw i usług informatycznych.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Osoby mające na co dzień styczność z prawem zamówień publicznych, w szczególności:
• zamawiający (w tym w szczególności pracownicy jednostek administracji publicznej)
• wykonawcy (lub ich pracownicy) ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma dostęp do EduStrefy, a w niej:
• Dwa webinary z ekspertami dotyczące elektronizacji
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
• Umowa o świadczenie usług prawnych

Trener

Wioleta Bajda

Były naczelnik w Departamencie Prawnym UZP, gdzie nadzorowała wydawanie opinii prawnych UZP, przygotowywanie pozwów o unieważnienie umów i decyzji w przedmiocie kar pieniężnych, a także reprezentowała Prezesa UZP na licznych konferencjach i szkoleniach.

Wykładowca akademicki na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim, na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej i in. Szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych z doświadczeniem obejmującym ponad kilkaset wystąpień.

Program

1. Ogólny zarys problematyki zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne


2. Specyfika zamówień informatycznych
• Wskazanie cech charakterystycznych dla zamówień IT


3. Prawne aspekty zamówień w branży IT


4. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia informatycznego – prezentacja nowych regulacji w zakresie elektronizacji zamówień publicznych ze wskazaniem praktycznych skutków ich wprowadzenia
• Z czego wynika i czego dotyczy obowiązek elektronizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego; daty i progi graniczne; zmiany w przepisach ustawy Pzp i rozporządzeń wykonawczych;
• Zapisy SIWZ w dobie elektronizacji – przykłady, omówienie;
• Praktyczne problemy: forma elektroniczna, elektroniczne potwierdzanie za zgodność; wydrukowany dokument elektroniczny a oryginał; co to znaczy dokument elektroniczny i czy skan z podpisem elektronicznym stanowi dokument elektroniczny?;
• Najnowsze orzecznictwo KIO odnoszące się do kwestii związanych z elektronizacją, w tym algorytmów tworzenia skrótu dokumentu – SHA, elektronicznym wadium, formą oferty, dokumentów i oświadczeń, itp.
• Praktyczne problemy związane z podpisem elektronicznym; podpisywanie dokumentów przez kilka osób; walidacja podpisów – jak sprawdzić podpis polski i zagraniczny?
• Forma oświadczeń i dokumentów składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
- Oferta,
- Pełnomocnictwo,
- Dokumenty i oświadczenia wykonawców składane wraz z ofertą (w tym JEDZ),
- Forma zobowiązań podmiotów trzecich;
- Wadium,
- Komunikacja Wykonawców z Zamawiającym;

• Zasady przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych


5. Platformy zakupowe – prezentacja najpopularniejszych platform (np. eB2B, Marketplanet, smartPzp, inn.) i funkcjonalności miniPortalu UZP (omówienie i porównanie funkcjonalności);
6. Strategia zakupów IT

• Szacowanie wartości zamówienia, konkretyzacja i opis przedmiotu zamówienia
• Rzeczywiste potrzeby zamawiającego a obowiązek zapewnienia konkurencyjności na rynku IT;
• Dialog techniczny
• Określenie przedmiotu zamówienia IT
• Sposoby zwiększenia przedmiotu zamówienia: prawo opcji, powtórzenia
• Rekomendacje Prezesa UZP a zasad uczciwej konkurencji


7. Wybór trybu postępowania
• Najczęściej stosowane tryby;
• Zamówienie z wolnej ręki w sferze IT +wyniki kontroli Prezesa UZP


8. Środki weryfikacji zgodności oferowanego sprzętu albo oprogramowania z wymaganiami Zamawiającego
• Próbki, prezentacje systemów, benchamarki


9. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na IT - przykłady


10. Kryteria oceny ofert
• Dobór kryteriów oceny ofert w IT – kryteria, podkryteria oraz system wag kryteriów; przykłady;


12. Zamówienia na IT a ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa – na co zwrócić uwagę?
13. Podwykonawstwo w zamówieniach na IT
14. Jak dobrze skonstruować umowę IT – przykłady zapisów

• Zasady formułowania postanowień umownych w umowach IT
• Obszar zobowiązań dotyczący umowy IT
• NDA
• Jak rozłożyć ryzyka za wykonanie umowy IT?
• Zagadnienia związane z prawami własności intelektualnej – prawa autorskie, wolne i otwarte oprogramowanie
• Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów IT
- za co zastrzegać kary umowne?
- ograniczenia odpowiedzialności
- wcześniejsze zakończenie umowy?
• gwarancja jakości a serwis


15. Podsumowanie
16. Dyskusja, zadawanie pytań


Data szkolenia: 2019-02-21 ApexNET

Dane kontaktowe:

Strona www firmy

Lokalizacja: , WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE
Typ szkolenia: otwarte
Długość szkolenia: 16 godzin
(2 dni)
Link do strony szkolenia: Ogłoszenie źródłowe
Cena szkolenia: 990,00 zł
Platforma Przetargowa

Aktualne przetargi: 4 665

Wszystkie przetargi: 1 498 793
Wyniki i zmiany: 3 400 967
Wszystkie informacje: 4 899 760

Platformy zakupowe
Monitorowane platformy: 108
Monitorowane spółki: 399
Dzisiejsze zamówienia: 0
Aktualne zamówienia: 7

Zamówienia poza PZP
Dzisiejsze ogłoszenia: 239
Aktualne ogłoszenia: 4 665


Najwięksi Zamawiający

Nazwa Zamawiającego Kwota
121 494 523 zł
55 242 804 zł
34 509 178 zł
28 642 890 zł
26 724 076 zł

Najwięksi Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy Kwota
92 558 586 zł
27 641 041 zł
26 511 420 zł
26 296 656 zł
25 809 993 zł
Świadomy zamawiający - Prawo konkurencji w przetargach publicznych

2014-2019 © Zamówienia 2.0