Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Praktyczne aspekty zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne w dobie elektronizacji

Praktyczne aspekty zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne w dobie elektronizacjiKontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania? Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest usystematyzowanie i poszerzenie posiadanej wiedzy w przedmiocie stosowania prawa zamówień publicznych pod kątem elektronizacji, w szczególności w zakresie zamówień dotyczących dostaw i usług informatycznych.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Osoby mające na co dzień styczność z prawem zamówień publicznych, w szczególności:
• zamawiający (w tym w szczególności pracownicy jednostek administracji publicznej)
• wykonawcy (lub ich pracownicy) ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma dostęp do EduStrefy, a w niej:
• Dwa webinary z ekspertami dotyczące elektronizacji
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
• Umowa o świadczenie usług prawnych

Trener

Wioleta Bajda

Były naczelnik w Departamencie Prawnym UZP, gdzie nadzorowała wydawanie opinii prawnych UZP, przygotowywanie pozwów o unieważnienie umów i decyzji w przedmiocie kar pieniężnych, a także reprezentowała Prezesa UZP na licznych konferencjach i szkoleniach.

Wykładowca akademicki na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim, na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej i in. Szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych z doświadczeniem obejmującym ponad kilkaset wystąpień.

Program

1. Ogólny zarys problematyki zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne


2. Specyfika zamówień informatycznych
• Wskazanie cech charakterystycznych dla zamówień IT


3. Prawne aspekty zamówień w branży IT


4. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia informatycznego – prezentacja nowych regulacji w zakresie elektronizacji zamówień publicznych ze wskazaniem praktycznych skutków ich wprowadzenia
• Z czego wynika i czego dotyczy obowiązek elektronizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego; daty i progi graniczne; zmiany w przepisach ustawy Pzp i rozporządzeń wykonawczych;
• Zapisy SIWZ w dobie elektronizacji – przykłady, omówienie;
• Praktyczne problemy: forma elektroniczna, elektroniczne potwierdzanie za zgodność; wydrukowany dokument elektroniczny a oryginał; co to znaczy dokument elektroniczny i czy skan z podpisem elektronicznym stanowi dokument elektroniczny?;
• Najnowsze orzecznictwo KIO odnoszące się do kwestii związanych z elektronizacją, w tym algorytmów tworzenia skrótu dokumentu – SHA, elektronicznym wadium, formą oferty, dokumentów i oświadczeń, itp.
• Praktyczne problemy związane z podpisem elektronicznym; podpisywanie dokumentów przez kilka osób; walidacja podpisów – jak sprawdzić podpis polski i zagraniczny?
• Forma oświadczeń i dokumentów składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
- Oferta,
- Pełnomocnictwo,
- Dokumenty i oświadczenia wykonawców składane wraz z ofertą (w tym JEDZ),
- Forma zobowiązań podmiotów trzecich;
- Wadium,
- Komunikacja Wykonawców z Zamawiającym;

• Zasady przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych


5. Platformy zakupowe – prezentacja najpopularniejszych platform (np. eB2B, Marketplanet, smartPzp, inn.) i funkcjonalności miniPortalu UZP (omówienie i porównanie funkcjonalności);
6. Strategia zakupów IT

• Szacowanie wartości zamówienia, konkretyzacja i opis przedmiotu zamówienia
• Rzeczywiste potrzeby zamawiającego a obowiązek zapewnienia konkurencyjności na rynku IT;
• Dialog techniczny
• Określenie przedmiotu zamówienia IT
• Sposoby zwiększenia przedmiotu zamówienia: prawo opcji, powtórzenia
• Rekomendacje Prezesa UZP a zasad uczciwej konkurencji


7. Wybór trybu postępowania
• Najczęściej stosowane tryby;
• Zamówienie z wolnej ręki w sferze IT +wyniki kontroli Prezesa UZP


8. Środki weryfikacji zgodności oferowanego sprzętu albo oprogramowania z wymaganiami Zamawiającego
• Próbki, prezentacje systemów, benchamarki


9. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na IT - przykłady


10. Kryteria oceny ofert
• Dobór kryteriów oceny ofert w IT – kryteria, podkryteria oraz system wag kryteriów; przykłady;


12. Zamówienia na IT a ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa – na co zwrócić uwagę?
13. Podwykonawstwo w zamówieniach na IT
14. Jak dobrze skonstruować umowę IT – przykłady zapisów

• Zasady formułowania postanowień umownych w umowach IT
• Obszar zobowiązań dotyczący umowy IT
• NDA
• Jak rozłożyć ryzyka za wykonanie umowy IT?
• Zagadnienia związane z prawami własności intelektualnej – prawa autorskie, wolne i otwarte oprogramowanie
• Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów IT
- za co zastrzegać kary umowne?
- ograniczenia odpowiedzialności
- wcześniejsze zakończenie umowy?
• gwarancja jakości a serwis


15. Podsumowanie
16. Dyskusja, zadawanie pytań


Data szkolenia: 2019-02-21 ApexNET

Dane kontaktowe:

Strona www firmy

Lokalizacja: , WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE
Typ szkolenia: otwarte
Długość szkolenia: 16 godzin
(2 dni)
Link do strony szkolenia: Ogłoszenie źródłowe
Cena szkolenia: 990,00 zł
Platforma Przetargowa

Aktualne przetargi: 3 486

Wszystkie przetargi: 1 498 793
Wyniki i zmiany: 3 400 967
Wszystkie informacje: 4 899 760

Platformy zakupowe
Monitorowane platformy: 108
Monitorowane spółki: 399
Dzisiejsze zamówienia: 0
Aktualne zamówienia: 4

Zamówienia poza PZP
Dzisiejsze ogłoszenia: 0
Aktualne ogłoszenia: 3 486


Najwięksi Zamawiający

Nazwa Zamawiającego Kwota
417 391 256 zł
413 233 536 zł
278 513 092 zł
222 890 880 zł
50 919 494 zł

Najwięksi Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy Kwota
428 265 706 zł
415 760 700 zł
263 013 700 zł
80 752 505 zł
51 501 955 zł
Świadomy zamawiający - Prawo konkurencji w przetargach publicznych