Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
31 36,9%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
23 27,3%

CPV: 24   Produkty chemiczne
11 13,0%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
8 9,5%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
5 5,9%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
3 3,5%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
3 3,5%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
3 3,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2 2,3%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
2 2,3%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
1 1,1%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
1 1,1%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
1 1,1%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
1 1,1%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
1 1,1%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 1,1%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
97 98,9%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
11 11,2%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
6 6,1%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
3 3,0%