Oddajemy w Państwa ręce raporty zamówień publicznych dla głównych sektorów rynkowych.

W każdym badanym roku znajduje się 45 raportów dla branż bazujących na głównej gałęzi kodów CPV - 540 raportów przetargowych.

Raporty są dokumentami opartymi wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nich żadnych prywatnych wniosków lub analiz. Prezentowane treści w raportach są automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych zbieranych i gromadzonych w serwisie Zamówienia 2.0. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Zachęcamy do aktywnego komentowania wskazanych raportów i przedstawiania swoich opinii i propozycji ich rozbudowy. Będziemy także wdzięczni za zgłaszanie ewentualnych błędów.
Jeśli podoba Ci się nasza praca udostępnij lub polub naszą stronę!

ROK 2019 - RAPORT BRANŻY:

Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne

CPV: 03000000-1


Ilość przetargów / części

650 / 653

0,62% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 639

0,96% wszystkich wyników

Wartość przetargów

99 359 398

0,19% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,35

ROK 2019 - RAPORT BRANŻY:

Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

CPV: 09000000-3


Ilość przetargów / części

3 649 / 3 649

3,49% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

3 715

2,17% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 275 294 830

2,47% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,36

ROK 2019 - RAPORT BRANŻY:

Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne

CPV: 14000000-1


Ilość przetargów / części

585 / 585

0,56% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

801

0,47% wszystkich wyników

Wartość przetargów

126 939 675

0,25% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,27

ROK 2019 - RAPORT BRANŻY:

Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

CPV: 15000000-8


Ilość przetargów / części

2 998 / 3 003

2,87% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

8 851

5,17% wszystkich wyników

Wartość przetargów

641 458 038

1,24% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,33

ROK 2019 - RAPORT BRANŻY:

Maszyny rolnicze

CPV: 16000000-5


Ilość przetargów / części

308 / 308

0,29% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

290

0,17% wszystkich wyników

Wartość przetargów

53 402 182

0,10% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,30

ROK 2019 - RAPORT BRANŻY:

Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

CPV: 18000000-9


Ilość przetargów / części

475 / 476

0,45% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

974

0,57% wszystkich wyników

Wartość przetargów

116 156 275

0,22% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,31

ROK 2019 - RAPORT BRANŻY:

Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma

CPV: 19000000-6


Ilość przetargów / części

115 / 115

0,11% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

182

0,11% wszystkich wyników

Wartość przetargów

25 716 355

0,05% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,34

ROK 2019 - RAPORT BRANŻY:

Druki i produkty podobne

CPV: 22000000-0


Ilość przetargów / części

581 / 581

0,56% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 182

0,69% wszystkich wyników

Wartość przetargów

78 503 858

0,15% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,36

ROK 2019 - RAPORT BRANŻY:

Produkty chemiczne

CPV: 24000000-4


Ilość przetargów / części

621 / 621

0,59% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 611

0,94% wszystkich wyników

Wartość przetargów

166 553 130

0,32% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,34

ROK 2019 - RAPORT BRANŻY:

Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

CPV: 30000000-9


Ilość przetargów / części

4 051 / 4 059

3,88% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

7 784

4,55% wszystkich wyników

Wartość przetargów

716 436 085

1,39% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,34

ROK 2019 - RAPORT BRANŻY:

Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

CPV: 31000000-6


Ilość przetargów / części

616 / 616

0,59% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

865

0,51% wszystkich wyników

Wartość przetargów

123 709 902

0,24% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,31

ROK 2019 - RAPORT BRANŻY:

Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

CPV: 32000000-3


Ilość przetargów / części

787 / 787

0,75% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

976

0,57% wszystkich wyników

Wartość przetargów

170 807 428

0,33% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,33

ROK 2019 - RAPORT BRANŻY:

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

CPV: 33000000-0


Ilość przetargów / części

9 413 / 9 441

9,01% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

45 547

26,60% wszystkich wyników

Wartość przetargów

2 599 887 157

5,03% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,36

ROK 2019 - RAPORT BRANŻY:

Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

CPV: 34000000-7


Ilość przetargów / części

3 165 / 3 165

3,03% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

2 957

1,73% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 044 678 128

2,02% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,31

ROK 2019 - RAPORT BRANŻY:

Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny

CPV: 35000000-4


Ilość przetargów / części

279 / 279

0,27% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

510

0,30% wszystkich wyników

Wartość przetargów

56 365 369

0,11% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,31

ROK 2019 - RAPORT BRANŻY:

Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne

CPV: 37000000-8


Ilość przetargów / części

557 / 557

0,53% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

688

0,40% wszystkich wyników

Wartość przetargów

73 427 560

0,14% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,31

ROK 2019 - RAPORT BRANŻY:

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

CPV: 38000000-5


Ilość przetargów / części

1 575 / 1 575

1,51% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

3 295

1,92% wszystkich wyników

Wartość przetargów

351 147 192

0,68% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,36

ROK 2019 - RAPORT BRANŻY:

Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

CPV: 39000000-2


Ilość przetargów / części

3 527 / 3 527

3,38% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

6 426

3,75% wszystkich wyników

Wartość przetargów

417 224 132

0,81% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,30

ROK 2019 - RAPORT BRANŻY:

Woda zlewnicza i oczyszczona

CPV: 41000000-9


Ilość przetargów / części

29 / 29

0,03% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

55

0,03% wszystkich wyników

Wartość przetargów

17 264 185

0,03% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,60

ROK 2019 - RAPORT BRANŻY:

Maszyny przemysłowe

CPV: 42000000-6


Ilość przetargów / części

740 / 740

0,71% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

875

0,51% wszystkich wyników

Wartość przetargów

163 449 591

0,32% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,32

ROK 2019 - RAPORT BRANŻY:

Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany

CPV: 43000000-3


Ilość przetargów / części

307 / 307

0,29% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

381

0,22% wszystkich wyników

Wartość przetargów

69 611 159

0,13% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,29

ROK 2019 - RAPORT BRANŻY:

Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

CPV: 44000000-0


Ilość przetargów / części

1 106 / 1 106

1,06% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 457

0,85% wszystkich wyników

Wartość przetargów

228 587 556

0,44% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,30

ROK 2019 - RAPORT BRANŻY:

Roboty budowlane

CPV: 45000000-7


Ilość przetargów / części

39 965 / 40 119

38,27% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

37 483

21,89% wszystkich wyników

Wartość przetargów

35 497 983 170

68,64% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,30

ROK 2019 - RAPORT BRANŻY:

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

CPV: 48000000-8


Ilość przetargów / części

1 118 / 1 121

1,07% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 253

0,73% wszystkich wyników

Wartość przetargów

241 054 310

0,47% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,37

ROK 2019 - RAPORT BRANŻY:

Usługi naprawcze i konserwacyjne

CPV: 50000000-5


Ilość przetargów / części

2 077 / 2 081

1,99% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

6 800

3,97% wszystkich wyników

Wartość przetargów

597 670 785

1,16% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,37

ROK 2019 - RAPORT BRANŻY:

Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)

CPV: 51000000-9


Ilość przetargów / części

48 / 48

0,05% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

52

0,03% wszystkich wyników

Wartość przetargów

22 088 895

0,04% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,35

ROK 2019 - RAPORT BRANŻY:

Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

CPV: 55000000-0


Ilość przetargów / części

709 / 711

0,68% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

809

0,47% wszystkich wyników

Wartość przetargów

171 458 610

0,33% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,41

ROK 2019 - RAPORT BRANŻY:

Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

CPV: 60000000-8


Ilość przetargów / części

2 529 / 2 529

2,42% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

3 268

1,91% wszystkich wyników

Wartość przetargów

558 569 220

1,08% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,35

ROK 2019 - RAPORT BRANŻY:

Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży

CPV: 63000000-9


Ilość przetargów / części

378 / 378

0,36% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

401

0,23% wszystkich wyników

Wartość przetargów

130 949 798

0,25% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,31

ROK 2019 - RAPORT BRANŻY:

Usługi pocztowe i telekomunikacyjne

CPV: 64000000-6


Ilość przetargów / części

387 / 390

0,37% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

451

0,26% wszystkich wyników

Wartość przetargów

100 457 960

0,19% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,42

ROK 2019 - RAPORT BRANŻY:

Obiekty użyteczności publicznej

CPV: 65000000-3


Ilość przetargów / części

78 / 78

0,07% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

291

0,17% wszystkich wyników

Wartość przetargów

100 691 101

0,19% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,67

ROK 2019 - RAPORT BRANŻY:

Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

CPV: 66000000-0


Ilość przetargów / części

2 179 / 2 179

2,09% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

2 391

1,40% wszystkich wyników

Wartość przetargów

571 252 617

1,10% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,31

ROK 2019 - RAPORT BRANŻY:

Usługi w zakresie nieruchomości

CPV: 70000000-1


Ilość przetargów / części

262 / 263

0,25% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

695

0,41% wszystkich wyników

Wartość przetargów

46 998 390

0,09% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,33

ROK 2019 - RAPORT BRANŻY:

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

CPV: 71000000-8


Ilość przetargów / części

6 315 / 6 331

6,05% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

6 955

4,06% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 014 463 717

1,96% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,31

ROK 2019 - RAPORT BRANŻY:

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

CPV: 72000000-5


Ilość przetargów / części

961 / 961

0,92% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 336

0,78% wszystkich wyników

Wartość przetargów

416 391 964

0,81% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,42

ROK 2019 - RAPORT BRANŻY:

(4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

CPV: 73000000-2


Ilość przetargów / części

199 / 199

0,19% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

862

0,50% wszystkich wyników

Wartość przetargów

52 719 341

0,10% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,31

ROK 2019 - RAPORT BRANŻY:

Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego

CPV: 75000000-6


Ilość przetargów / części

128 / 129

0,12% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

495

0,29% wszystkich wyników

Wartość przetargów

27 452 006

0,05% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,71

ROK 2019 - RAPORT BRANŻY:

Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego

CPV: 76000000-3


Ilość przetargów / części

5 / 5

0,00% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

17

0,01% wszystkich wyników

Wartość przetargów

5 076 858

0,01% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,72

ROK 2019 - RAPORT BRANŻY:

Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

CPV: 77000000-0


Ilość przetargów / części

1 218 / 1 235

1,17% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 936

1,13% wszystkich wyników

Wartość przetargów

286 329 966

0,55% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,40

ROK 2019 - RAPORT BRANŻY:

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

CPV: 79000000-4


Ilość przetargów / części

2 448 / 2 451

2,34% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

3 484

2,03% wszystkich wyników

Wartość przetargów

744 516 215

1,44% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,33

ROK 2019 - RAPORT BRANŻY:

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

CPV: 80000000-4


Ilość przetargów / części

710 / 710

0,68% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 698

0,99% wszystkich wyników

Wartość przetargów

76 076 249

0,15% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,36

ROK 2019 - RAPORT BRANŻY:

Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

CPV: 85000000-9


Ilość przetargów / części

367 / 369

0,35% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

569

0,33% wszystkich wyników

Wartość przetargów

85 552 258

0,17% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,41

ROK 2019 - RAPORT BRANŻY:

Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

CPV: 90000000-7


Ilość przetargów / części

5 272 / 5 284

5,05% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

7 678

4,48% wszystkich wyników

Wartość przetargów

2 052 981 295

3,97% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,40

ROK 2019 - RAPORT BRANŻY:

Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

CPV: 92000000-1


Ilość przetargów / części

206 / 206

0,20% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

450

0,26% wszystkich wyników

Wartość przetargów

70 518 798

0,14% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,49

ROK 2019 - RAPORT BRANŻY:

Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste

CPV: 98000000-3


Ilość przetargów / części

562 / 562

0,54% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

591

0,35% wszystkich wyników

Wartość przetargów

162 678 551

0,31% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,34

ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne

CPV: 03000000-1


Ilość przetargów / części

752 / 1 707

0,54% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

2 078

1,00% wszystkich wyników

Wartość przetargów

181 086 028

0,22% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,31

ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

CPV: 09000000-3


Ilość przetargów / części

4 609 / 5 538

3,33% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

4 846

2,33% wszystkich wyników

Wartość przetargów

2 567 135 292

3,19% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,33

ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne

CPV: 14000000-1


Ilość przetargów / części

732 / 1 163

0,53% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 044

0,50% wszystkich wyników

Wartość przetargów

142 106 163

0,18% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,27

ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

CPV: 15000000-8


Ilość przetargów / części

3 327 / 9 003

2,40% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

9 843

4,74% wszystkich wyników

Wartość przetargów

735 719 775

0,91% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,31

ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Maszyny rolnicze

CPV: 16000000-5


Ilość przetargów / części

388 / 545

0,28% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

343

0,17% wszystkich wyników

Wartość przetargów

112 931 100

0,14% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,28

ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

CPV: 18000000-9


Ilość przetargów / części

596 / 1 911

0,43% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 275

0,61% wszystkich wyników

Wartość przetargów

149 233 059

0,19% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,30

ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma

CPV: 19000000-6


Ilość przetargów / części

154 / 354

0,11% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

288

0,14% wszystkich wyników

Wartość przetargów

35 818 477

0,04% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,34

ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Druki i produkty podobne

CPV: 22000000-0


Ilość przetargów / części

731 / 1 607

0,53% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 482

0,71% wszystkich wyników

Wartość przetargów

110 193 564

0,14% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,31

ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Produkty chemiczne

CPV: 24000000-4


Ilość przetargów / części

779 / 2 543

0,56% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

2 233

1,07% wszystkich wyników

Wartość przetargów

357 342 390

0,44% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,29

ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

CPV: 30000000-9


Ilość przetargów / części

4 984 / 10 722

3,60% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

9 181

4,42% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 181 784 309

1,47% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,33

ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

CPV: 31000000-6


Ilość przetargów / części

831 / 2 043

0,60% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 176

0,57% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 682 316 453

2,09% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,29

ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

CPV: 32000000-3


Ilość przetargów / części

967 / 1 580

0,70% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 283

0,62% wszystkich wyników

Wartość przetargów

454 976 705

0,56% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,32

ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

CPV: 33000000-0


Ilość przetargów / części

12 405 / 75 933

8,95% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

54 522

26,23% wszystkich wyników

Wartość przetargów

3 445 021 958

4,27% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,33

ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

CPV: 34000000-7


Ilość przetargów / części

3 439 / 4 954

2,48% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

2 882

1,39% wszystkich wyników

Wartość przetargów

4 947 759 376

6,14% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,30

ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny

CPV: 35000000-4


Ilość przetargów / części

383 / 908

0,28% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

683

0,33% wszystkich wyników

Wartość przetargów

79 908 093

0,10% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,29

ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne

CPV: 37000000-8


Ilość przetargów / części

720 / 1 407

0,52% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

941

0,45% wszystkich wyników

Wartość przetargów

138 712 414

0,17% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,32

ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

CPV: 38000000-5


Ilość przetargów / części

1 883 / 4 586

1,36% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

3 416

1,64% wszystkich wyników

Wartość przetargów

376 033 387

0,47% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,33

ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

CPV: 39000000-2


Ilość przetargów / części

4 040 / 10 086

2,92% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

7 531

3,62% wszystkich wyników

Wartość przetargów

3 140 590 907

3,90% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,29

ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Woda zlewnicza i oczyszczona

CPV: 41000000-9


Ilość przetargów / części

44 / 47

0,03% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

85

0,04% wszystkich wyników

Wartość przetargów

24 127 274

0,03% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,54

ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Maszyny przemysłowe

CPV: 42000000-6


Ilość przetargów / części

897 / 1 577

0,65% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

935

0,45% wszystkich wyników

Wartość przetargów

347 338 598

0,43% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,30

ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany

CPV: 43000000-3


Ilość przetargów / części

387 / 719

0,28% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

416

0,20% wszystkich wyników

Wartość przetargów

242 523 819

0,30% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,28

ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

CPV: 44000000-0


Ilość przetargów / części

1 491 / 3 019

1,08% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 889

0,91% wszystkich wyników

Wartość przetargów

714 808 766

0,89% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,29

ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Roboty budowlane

CPV: 45000000-7


Ilość przetargów / części

58 742 / 74 972

42,39% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

48 086

23,14% wszystkich wyników

Wartość przetargów

47 461 999 956

58,89% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,32

ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

CPV: 48000000-8


Ilość przetargów / części

1 275 / 1 845

0,92% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 626

0,78% wszystkich wyników

Wartość przetargów

416 833 017

0,52% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,34

ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Usługi naprawcze i konserwacyjne

CPV: 50000000-5


Ilość przetargów / części

2 721 / 10 328

1,96% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

7 934

3,82% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 454 075 120

1,80% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,33

ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)

CPV: 51000000-9


Ilość przetargów / części

79 / 121

0,06% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

96

0,05% wszystkich wyników

Wartość przetargów

84 018 057

0,10% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,37

ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

CPV: 55000000-0


Ilość przetargów / części

902 / 1 123

0,65% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

998

0,48% wszystkich wyników

Wartość przetargów

282 772 282

0,35% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,37

ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

CPV: 60000000-8


Ilość przetargów / części

2 644 / 4 547

1,91% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

3 728

1,79% wszystkich wyników

Wartość przetargów

787 902 460

0,98% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,35

ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży

CPV: 63000000-9


Ilość przetargów / części

462 / 717

0,33% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

513

0,25% wszystkich wyników

Wartość przetargów

99 615 465

0,12% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,27

ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Usługi pocztowe i telekomunikacyjne

CPV: 64000000-6


Ilość przetargów / części

491 / 658

0,35% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

548

0,26% wszystkich wyników

Wartość przetargów

262 377 133

0,33% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,38

ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Obiekty użyteczności publicznej

CPV: 65000000-3


Ilość przetargów / części

178 / 187

0,13% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

366

0,18% wszystkich wyników

Wartość przetargów

107 004 907

0,13% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,53

ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

CPV: 66000000-0


Ilość przetargów / części

3 044 / 4 113

2,20% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

3 448

1,66% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 017 144 339

1,26% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,28

ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Usługi w zakresie nieruchomości

CPV: 70000000-1


Ilość przetargów / części

380 / 868

0,27% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

913

0,44% wszystkich wyników

Wartość przetargów

70 502 361

0,09% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,32

ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

CPV: 71000000-8


Ilość przetargów / części

7 654 / 11 191

5,52% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

8 356

4,02% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 783 777 181

2,21% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,31

ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

CPV: 72000000-5


Ilość przetargów / części

1 346 / 1 870

0,97% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 622

0,78% wszystkich wyników

Wartość przetargów

496 490 238

0,62% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,38

ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

(4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

CPV: 73000000-2


Ilość przetargów / części

322 / 631

0,23% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

916

0,44% wszystkich wyników

Wartość przetargów

48 183 976

0,06% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,36

ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego

CPV: 75000000-6


Ilość przetargów / części

187 / 407

0,13% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

294

0,14% wszystkich wyników

Wartość przetargów

542 669 345

0,67% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,34

ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego

CPV: 76000000-3


Ilość przetargów / części

14 / 17

0,01% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

15

0,01% wszystkich wyników

Wartość przetargów

27 976 004

0,03% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,19

ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

CPV: 77000000-0


Ilość przetargów / części

1 638 / 3 079

1,18% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

2 655

1,28% wszystkich wyników

Wartość przetargów

812 790 064

1,01% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,38

ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

CPV: 79000000-4


Ilość przetargów / części

3 053 / 4 315

2,20% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

3 991

1,92% wszystkich wyników

Wartość przetargów

850 481 948

1,06% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,33

ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

CPV: 80000000-4


Ilość przetargów / części

1 039 / 4 439

0,75% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

2 487

1,20% wszystkich wyników

Wartość przetargów

92 982 133

0,12% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,35

ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

CPV: 85000000-9


Ilość przetargów / części

580 / 1 060

0,42% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

900

0,43% wszystkich wyników

Wartość przetargów

184 751 909

0,23% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,38

ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

CPV: 90000000-7


Ilość przetargów / części

5 954 / 10 021

4,30% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

8 539

4,11% wszystkich wyników

Wartość przetargów

2 182 418 751

2,71% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,37

ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

CPV: 92000000-1


Ilość przetargów / części

294 / 497

0,21% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

489

0,24% wszystkich wyników

Wartość przetargów

94 758 105

0,12% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,45

ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste

CPV: 98000000-3


Ilość przetargów / części

623 / 810

0,45% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

622

0,30% wszystkich wyników

Wartość przetargów

164 033 904

0,20% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,33

ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne

CPV: 03000000-1


Ilość przetargów / części

821 / 2 641

0,59% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

2 263

0,88% wszystkich wyników

Wartość przetargów

168 302 668

0,10% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,29

ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

CPV: 09000000-3


Ilość przetargów / części

5 070 / 12 136

3,62% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

5 995

2,34% wszystkich wyników

Wartość przetargów

20 924 958 419

12,59% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,29

ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne

CPV: 14000000-1


Ilość przetargów / części

684 / 1 413

0,49% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

966

0,38% wszystkich wyników

Wartość przetargów

202 936 510

0,12% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,25

ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

CPV: 15000000-8


Ilość przetargów / części

3 631 / 15 823

2,59% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

10 841

4,23% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 014 125 740

0,61% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,29

ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Maszyny rolnicze

CPV: 16000000-5


Ilość przetargów / części

359 / 549

0,26% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

314

0,12% wszystkich wyników

Wartość przetargów

125 961 449

0,08% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,27

ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

CPV: 18000000-9


Ilość przetargów / części

713 / 4 040

0,51% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 658

0,65% wszystkich wyników

Wartość przetargów

285 437 232

0,17% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,27

ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma

CPV: 19000000-6


Ilość przetargów / części

187 / 723

0,13% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

523

0,20% wszystkich wyników

Wartość przetargów

90 177 546

0,05% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,28

ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Druki i produkty podobne

CPV: 22000000-0


Ilość przetargów / części

758 / 2 322

0,54% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 958

0,76% wszystkich wyników

Wartość przetargów

134 828 322

0,08% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,31

ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Produkty chemiczne

CPV: 24000000-4


Ilość przetargów / części

1 021 / 4 742

0,73% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

3 010

1,17% wszystkich wyników

Wartość przetargów

733 494 547

0,44% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,26

ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

CPV: 30000000-9


Ilość przetargów / części

5 767 / 15 404

4,12% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

10 910

4,26% wszystkich wyników

Wartość przetargów

2 355 304 797

1,42% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,30

ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

CPV: 31000000-6


Ilość przetargów / części

1 090 / 3 679

0,78% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 815

0,71% wszystkich wyników

Wartość przetargów

2 687 264 582

1,62% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,23

ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

CPV: 32000000-3


Ilość przetargów / części

1 098 / 2 175

0,78% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 394

0,54% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 368 378 886

0,82% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,28

ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

CPV: 33000000-0


Ilość przetargów / części

16 093 / 148 911

11,50% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

77 330

30,16% wszystkich wyników

Wartość przetargów

8 643 303 768

5,20% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,28

ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

CPV: 34000000-7


Ilość przetargów / części

3 715 / 6 761

2,65% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

4 242

1,65% wszystkich wyników

Wartość przetargów

5 617 033 499

3,38% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,26

ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny

CPV: 35000000-4


Ilość przetargów / części

466 / 1 229

0,33% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

869

0,34% wszystkich wyników

Wartość przetargów

708 177 868

0,43% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,26

ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne

CPV: 37000000-8


Ilość przetargów / części

506 / 1 150

0,36% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

780

0,30% wszystkich wyników

Wartość przetargów

102 240 478

0,06% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,29

ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

CPV: 38000000-5


Ilość przetargów / części

1 896 / 5 881

1,35% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

4 202

1,64% wszystkich wyników

Wartość przetargów

776 219 508

0,47% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,29

ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

CPV: 39000000-2


Ilość przetargów / części

3 449 / 9 742

2,46% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

6 724

2,62% wszystkich wyników

Wartość przetargów

784 255 555

0,47% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,26

ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Woda zlewnicza i oczyszczona

CPV: 41000000-9


Ilość przetargów / części

43 / 48

0,03% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

120

0,05% wszystkich wyników

Wartość przetargów

125 768 129

0,08% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,47

ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Maszyny przemysłowe

CPV: 42000000-6


Ilość przetargów / części

1 089 / 2 044

0,78% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 400

0,55% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 535 872 575

0,92% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,24

ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany

CPV: 43000000-3


Ilość przetargów / części

430 / 1 168

0,31% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

708

0,28% wszystkich wyników

Wartość przetargów

981 686 670

0,59% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,23

ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

CPV: 44000000-0


Ilość przetargów / części

1 648 / 4 180

1,18% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

2 912

1,14% wszystkich wyników

Wartość przetargów

2 071 960 599

1,25% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,25

ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Roboty budowlane

CPV: 45000000-7


Ilość przetargów / części

49 753 / 65 046

35,54% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

50 133

19,55% wszystkich wyników

Wartość przetargów

75 462 843 609

45,42% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,29

ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

CPV: 48000000-8


Ilość przetargów / części

1 357 / 2 011

0,97% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 714

0,67% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 241 596 643

0,75% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,32

ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Usługi naprawcze i konserwacyjne

CPV: 50000000-5


Ilość przetargów / części

2 931 / 15 219

2,09% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

9 571

3,73% wszystkich wyników

Wartość przetargów

4 306 455 266

2,59% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,28

ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)

CPV: 51000000-9


Ilość przetargów / części

87 / 145

0,06% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

120

0,05% wszystkich wyników

Wartość przetargów

40 879 459

0,02% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,30

ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

CPV: 55000000-0


Ilość przetargów / części

1 099 / 1 696

0,79% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 465

0,57% wszystkich wyników

Wartość przetargów

481 222 973

0,29% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,34

ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

CPV: 60000000-8


Ilość przetargów / części

2 685 / 5 108

1,92% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

4 133

1,61% wszystkich wyników

Wartość przetargów

7 325 910 259

4,41% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,31

ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży

CPV: 63000000-9


Ilość przetargów / części

461 / 850

0,33% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

502

0,20% wszystkich wyników

Wartość przetargów

326 514 006

0,20% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,24

ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Usługi pocztowe i telekomunikacyjne

CPV: 64000000-6


Ilość przetargów / części

609 / 1 519

0,44% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

752

0,29% wszystkich wyników

Wartość przetargów

2 959 581 912

1,78% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,34

ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Obiekty użyteczności publicznej

CPV: 65000000-3


Ilość przetargów / części

129 / 278

0,09% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

535

0,21% wszystkich wyników

Wartość przetargów

281 917 595

0,17% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,47

ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

CPV: 66000000-0


Ilość przetargów / części

2 875 / 4 520

2,05% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

3 269

1,28% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 625 204 965

0,98% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,27

ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Usługi w zakresie nieruchomości

CPV: 70000000-1


Ilość przetargów / części

477 / 1 332

0,34% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 124

0,44% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 462 426 954

0,88% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,26

ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

CPV: 71000000-8


Ilość przetargów / części

9 695 / 16 292

6,93% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

11 903

4,64% wszystkich wyników

Wartość przetargów

3 826 246 423

2,30% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,27

ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

CPV: 72000000-5


Ilość przetargów / części

1 420 / 1 928

1,01% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 808

0,71% wszystkich wyników

Wartość przetargów

803 185 473

0,48% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,36

ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

(4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

CPV: 73000000-2


Ilość przetargów / części

305 / 452

0,22% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

312

0,12% wszystkich wyników

Wartość przetargów

104 551 942

0,06% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,28

ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego

CPV: 75000000-6


Ilość przetargów / części

326 / 1 334

0,23% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

499

0,19% wszystkich wyników

Wartość przetargów

658 961 952

0,40% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,30

ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego

CPV: 76000000-3


Ilość przetargów / części

70 / 147

0,05% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

125

0,05% wszystkich wyników

Wartość przetargów

400 840 120

0,24% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,17

ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

CPV: 77000000-0


Ilość przetargów / części

1 988 / 5 862

1,42% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

2 994

1,17% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 061 050 399

0,64% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,30

ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

CPV: 79000000-4


Ilość przetargów / części

3 176 / 5 095

2,27% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

4 810

1,88% wszystkich wyników

Wartość przetargów

2 068 520 959

1,24% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,29

ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

CPV: 80000000-4


Ilość przetargów / części

1 418 / 8 546

1,01% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

5 787

2,26% wszystkich wyników

Wartość przetargów

139 890 604

0,08% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,31

ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

CPV: 85000000-9


Ilość przetargów / części

548 / 1 194

0,39% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 071

0,42% wszystkich wyników

Wartość przetargów

366 165 117

0,22% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,30

ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

CPV: 90000000-7


Ilość przetargów / części

6 689 / 13 813

4,78% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

10 796

4,21% wszystkich wyników

Wartość przetargów

9 329 938 305

5,62% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,33

ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

CPV: 92000000-1


Ilość przetargów / części

306 / 567

0,22% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

699

0,27% wszystkich wyników

Wartość przetargów

99 014 157

0,06% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,41

ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste

CPV: 98000000-3


Ilość przetargów / części

624 / 942

0,45% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

937

0,37% wszystkich wyników

Wartość przetargów

268 783 648

0,16% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,30

ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne

CPV: 03000000-1


Ilość przetargów / części

871 / 3 786

0,69% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

2 439

0,84% wszystkich wyników

Wartość przetargów

168 348 538

0,14% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,28

ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

CPV: 09000000-3


Ilość przetargów / części

4 862 / 10 920

3,84% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

5 696

1,95% wszystkich wyników

Wartość przetargów

12 650 300 093

10,43% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,32

ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne

CPV: 14000000-1


Ilość przetargów / części

587 / 1 016

0,46% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

869

0,30% wszystkich wyników

Wartość przetargów

158 365 726

0,13% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,29

ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

CPV: 15000000-8


Ilość przetargów / części

3 542 / 15 012

2,79% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

10 595

3,63% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 078 796 352

0,89% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,28

ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Maszyny rolnicze

CPV: 16000000-5


Ilość przetargów / części

255 / 323

0,20% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

238

0,08% wszystkich wyników

Wartość przetargów

65 662 074

0,05% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,28

ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

CPV: 18000000-9


Ilość przetargów / części

594 / 4 266

0,47% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 364

0,47% wszystkich wyników

Wartość przetargów

251 045 493

0,21% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,30

ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma

CPV: 19000000-6


Ilość przetargów / części

176 / 613

0,14% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

374

0,13% wszystkich wyników

Wartość przetargów

71 800 867

0,06% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,33

ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Druki i produkty podobne

CPV: 22000000-0


Ilość przetargów / części

677 / 2 598

0,53% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 619

0,56% wszystkich wyników

Wartość przetargów

149 849 269

0,12% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,33

ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Produkty chemiczne

CPV: 24000000-4


Ilość przetargów / części

1 168 / 8 257

0,92% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

3 268

1,12% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 746 261 420

1,44% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,31

ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

CPV: 30000000-9


Ilość przetargów / części

4 667 / 17 177

3,68% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

10 458

3,59% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 658 371 024

1,37% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,30

ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

CPV: 31000000-6


Ilość przetargów / części

872 / 3 139

0,69% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 317

0,45% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 071 753 352

0,88% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,29

ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

CPV: 32000000-3


Ilość przetargów / części

892 / 3 818

0,70% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 391

0,48% wszystkich wyników

Wartość przetargów

416 607 065

0,34% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,29

ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

CPV: 33000000-0


Ilość przetargów / części

15 865 / 597 443

12,51% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

117 243

40,22% wszystkich wyników

Wartość przetargów

13 543 921 014

11,16% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,26

ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

CPV: 34000000-7


Ilość przetargów / części

3 170 / 12 255

2,50% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

3 686

1,26% wszystkich wyników

Wartość przetargów

3 798 559 152

3,13% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,27

ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny

CPV: 35000000-4


Ilość przetargów / części

394 / 3 992

0,31% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

829

0,28% wszystkich wyników

Wartość przetargów

735 550 399

0,61% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,27

ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne

CPV: 37000000-8


Ilość przetargów / części

364 / 1 644

0,29% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

498

0,17% wszystkich wyników

Wartość przetargów

73 239 534

0,06% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,33

ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

CPV: 38000000-5


Ilość przetargów / części

2 080 / 8 589

1,64% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

5 007

1,72% wszystkich wyników

Wartość przetargów

2 139 084 747

1,76% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,30

ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

CPV: 39000000-2


Ilość przetargów / części

2 555 / 8 747

2,02% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

5 544

1,90% wszystkich wyników

Wartość przetargów

695 747 606

0,57% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,28

ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Woda zlewnicza i oczyszczona

CPV: 41000000-9


Ilość przetargów / części

69 / 75

0,05% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

123

0,04% wszystkich wyników

Wartość przetargów

28 771 728

0,02% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,48

ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Maszyny przemysłowe

CPV: 42000000-6


Ilość przetargów / części

1 506 / 7 730

1,19% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 092

0,37% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 118 480 220

0,92% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,29

ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany

CPV: 43000000-3


Ilość przetargów / części

440 / 10 168

0,35% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

572

0,20% wszystkich wyników

Wartość przetargów

694 458 141

0,57% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,24

ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

CPV: 44000000-0


Ilość przetargów / części

1 604 / 4 471

1,27% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

2 396

0,82% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 132 892 963

0,93% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,27

ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Roboty budowlane

CPV: 45000000-7


Ilość przetargów / części

38 927 / 49 526

30,71% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

43 596

14,96% wszystkich wyników

Wartość przetargów

47 419 482 042

39,09% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,30

ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

CPV: 48000000-8


Ilość przetargów / części

1 219 / 4 185

0,96% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 583

0,54% wszystkich wyników

Wartość przetargów

699 408 442

0,58% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,35

ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Usługi naprawcze i konserwacyjne

CPV: 50000000-5


Ilość przetargów / części

3 187 / 22 042

2,51% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

10 703

3,67% wszystkich wyników

Wartość przetargów

3 339 939 170

2,75% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,34

ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)

CPV: 51000000-9


Ilość przetargów / części

97 / 691

0,08% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

134

0,05% wszystkich wyników

Wartość przetargów

339 625 200

0,28% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,32

ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

CPV: 55000000-0


Ilość przetargów / części

1 587 / 6 279

1,25% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

2 475

0,85% wszystkich wyników

Wartość przetargów

753 714 253

0,62% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,40

ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

CPV: 60000000-8


Ilość przetargów / części

2 662 / 6 647

2,10% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

4 014

1,38% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 171 592 827

0,97% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,31

ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży

CPV: 63000000-9


Ilość przetargów / części

410 / 1 634

0,32% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

428

0,15% wszystkich wyników

Wartość przetargów

376 366 598

0,31% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,29

ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Usługi pocztowe i telekomunikacyjne

CPV: 64000000-6


Ilość przetargów / części

928 / 1 513

0,73% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 613

0,55% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 532 227 469

1,26% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,32

ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Obiekty użyteczności publicznej

CPV: 65000000-3


Ilość przetargów / części

231 / 2 484

0,18% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

875

0,30% wszystkich wyników

Wartość przetargów

456 861 663

0,38% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,52

ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

CPV: 66000000-0


Ilość przetargów / części

2 629 / 5 923

2,07% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

3 598

1,23% wszystkich wyników

Wartość przetargów

2 631 481 149

2,17% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,29

ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Usługi w zakresie nieruchomości

CPV: 70000000-1


Ilość przetargów / części

580 / 1 491

0,46% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 434

0,49% wszystkich wyników

Wartość przetargów

92 019 768

0,08% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,27

ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

CPV: 71000000-8


Ilość przetargów / części

8 613 / 14 978

6,79% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

10 627

3,65% wszystkich wyników

Wartość przetargów

3 243 753 094

2,67% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,30

ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

CPV: 72000000-5


Ilość przetargów / części

1 334 / 5 137

1,05% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 866

0,64% wszystkich wyników

Wartość przetargów

974 631 007

0,80% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,39

ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

(4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

CPV: 73000000-2


Ilość przetargów / części

450 / 1 083

0,35% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

414

0,14% wszystkich wyników

Wartość przetargów

305 366 899

0,25% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,36

ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego

CPV: 75000000-6


Ilość przetargów / części

343 / 1 504

0,27% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

158

0,05% wszystkich wyników

Wartość przetargów

34 276 500

0,03% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,38

ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego

CPV: 76000000-3


Ilość przetargów / części

72 / 111

0,06% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

88

0,03% wszystkich wyników

Wartość przetargów

453 064 854

0,37% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,25

ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

CPV: 77000000-0


Ilość przetargów / części

1 922 / 8 392

1,52% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

5 062

1,74% wszystkich wyników

Wartość przetargów

3 184 578 109

2,62% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,36

ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

CPV: 79000000-4


Ilość przetargów / części

3 681 / 12 387

2,90% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

5 815

1,99% wszystkich wyników

Wartość przetargów

2 322 494 935

1,91% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,34

ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

CPV: 80000000-4


Ilość przetargów / części

1 849 / 24 069

1,46% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

4 644

1,59% wszystkich wyników

Wartość przetargów

128 377 985

0,11% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,30

ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

CPV: 85000000-9


Ilość przetargów / części

827 / 3 800

0,65% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 592

0,55% wszystkich wyników

Wartość przetargów

412 097 387

0,34% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,36

ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

CPV: 90000000-7


Ilość przetargów / części

6 496 / 20 045

5,12% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

11 613

3,98% wszystkich wyników

Wartość przetargów

6 655 180 822

5,49% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,33

ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

CPV: 92000000-1


Ilość przetargów / części

361 / 553

0,28% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

893

0,31% wszystkich wyników

Wartość przetargów

591 419 033

0,49% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,40

ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste

CPV: 98000000-3


Ilość przetargów / części

734 / 1 003

0,58% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

880

0,30% wszystkich wyników

Wartość przetargów

331 453 604

0,27% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,33

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne

CPV: 03000000-1


Ilość przetargów / części

988 / 3 115

0,69% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

2 472

0,72% wszystkich wyników

Wartość przetargów

132 973 220

0,09% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,28

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

CPV: 09000000-3


Ilość przetargów / części

5 728 / 7 559

4,03% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

6 784

1,99% wszystkich wyników

Wartość przetargów

6 945 441 685

4,88% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,35

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne

CPV: 14000000-1


Ilość przetargów / części

726 / 1 169

0,51% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

986

0,29% wszystkich wyników

Wartość przetargów

197 271 599

0,14% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,30

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

CPV: 15000000-8


Ilość przetargów / części

3 819 / 13 658

2,68% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

11 940

3,49% wszystkich wyników

Wartość przetargów

943 865 678

0,66% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,28

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Maszyny rolnicze

CPV: 16000000-5


Ilość przetargów / części

346 / 438

0,24% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

385

0,11% wszystkich wyników

Wartość przetargów

92 831 140

0,07% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,28

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

CPV: 18000000-9


Ilość przetargów / części

676 / 2 037

0,48% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 437

0,42% wszystkich wyników

Wartość przetargów

2 509 133 309

1,76% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,33

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma

CPV: 19000000-6


Ilość przetargów / części

180 / 431

0,13% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

342

0,10% wszystkich wyników

Wartość przetargów

55 824 056

0,04% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,34

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Druki i produkty podobne

CPV: 22000000-0


Ilość przetargów / części

1 011 / 2 294

0,71% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 965

0,58% wszystkich wyników

Wartość przetargów

210 159 340

0,15% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,35

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Produkty chemiczne

CPV: 24000000-4


Ilość przetargów / części

1 136 / 4 554

0,80% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

3 552

1,04% wszystkich wyników

Wartość przetargów

430 333 473

0,30% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,32

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

CPV: 30000000-9


Ilość przetargów / części

6 216 / 16 573

4,37% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

13 544

3,96% wszystkich wyników

Wartość przetargów

2 541 685 454

1,79% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,32

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

CPV: 31000000-6


Ilość przetargów / części

1 043 / 2 697

0,73% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 846

0,54% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 479 358 106

1,04% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,29

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

CPV: 32000000-3


Ilość przetargów / części

1 409 / 2 568

0,99% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 890

0,55% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 091 380 067

0,77% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,31

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

CPV: 33000000-0


Ilość przetargów / części

17 403 / 196 257

12,23% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

130 565

38,21% wszystkich wyników

Wartość przetargów

13 501 402 882

9,49% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,26

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

CPV: 34000000-7


Ilość przetargów / części

3 578 / 7 153

2,52% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

4 867

1,42% wszystkich wyników

Wartość przetargów

3 801 326 051

2,67% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,28

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny

CPV: 35000000-4


Ilość przetargów / części

489 / 1 505

0,34% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 061

0,31% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 252 291 039

0,88% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,27

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne

CPV: 37000000-8


Ilość przetargów / części

454 / 844

0,32% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

771

0,23% wszystkich wyników

Wartość przetargów

92 435 120

0,07% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,32

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

CPV: 38000000-5


Ilość przetargów / części

3 190 / 10 294

2,24% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

7 721

2,26% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 405 237 037

0,99% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,31

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

CPV: 39000000-2


Ilość przetargów / części

3 234 / 8 645

2,27% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

6 976

2,04% wszystkich wyników

Wartość przetargów

710 222 104

0,50% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,30

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Woda zlewnicza i oczyszczona

CPV: 41000000-9


Ilość przetargów / części

63 / 84

0,04% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

158

0,05% wszystkich wyników

Wartość przetargów

47 965 866

0,03% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,47

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Maszyny przemysłowe

CPV: 42000000-6


Ilość przetargów / części

1 204 / 2 433

0,85% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 472

0,43% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 324 711 872

0,93% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,29

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany

CPV: 43000000-3


Ilość przetargów / części

432 / 1 542

0,30% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

820

0,24% wszystkich wyników

Wartość przetargów

561 166 134

0,39% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,24

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

CPV: 44000000-0


Ilość przetargów / części

1 788 / 4 050

1,26% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

2 831

0,83% wszystkich wyników

Wartość przetargów

5 992 591 902

4,21% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,30

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Roboty budowlane

CPV: 45000000-7


Ilość przetargów / części

39 013 / 48 694

27,42% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

46 725

13,67% wszystkich wyników

Wartość przetargów

55 471 864 513

39,01% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,34

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

CPV: 48000000-8


Ilość przetargów / części

1 811 / 3 360

1,27% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

2 584

0,76% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 500 073 481

1,05% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,35

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Usługi naprawcze i konserwacyjne

CPV: 50000000-5


Ilość przetargów / części

3 320 / 18 334

2,33% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

9 444

2,76% wszystkich wyników

Wartość przetargów

3 607 417 432

2,54% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,36

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)

CPV: 51000000-9


Ilość przetargów / części

109 / 154

0,08% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

144

0,04% wszystkich wyników

Wartość przetargów

165 482 241

0,12% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,38

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

CPV: 55000000-0


Ilość przetargów / części

2 083 / 3 353

1,46% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

3 240

0,95% wszystkich wyników

Wartość przetargów

812 462 569

0,57% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,39

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

CPV: 60000000-8


Ilość przetargów / części

2 749 / 5 889

1,93% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

4 818

1,41% wszystkich wyników

Wartość przetargów

6 236 949 405

4,39% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,33

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży

CPV: 63000000-9


Ilość przetargów / części

585 / 964

0,41% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

936

0,27% wszystkich wyników

Wartość przetargów

841 769 119

0,59% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,31

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Usługi pocztowe i telekomunikacyjne

CPV: 64000000-6


Ilość przetargów / części

1 271 / 2 068

0,89% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

2 462

0,72% wszystkich wyników

Wartość przetargów

4 554 870 841

3,20% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,29

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Obiekty użyteczności publicznej

CPV: 65000000-3


Ilość przetargów / części

226 / 302

0,16% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

782

0,23% wszystkich wyników

Wartość przetargów

217 894 547

0,15% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,58

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

CPV: 66000000-0


Ilość przetargów / części

3 359 / 5 037

2,36% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

4 583

1,34% wszystkich wyników

Wartość przetargów

2 381 520 690

1,67% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,29

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Usługi w zakresie nieruchomości

CPV: 70000000-1


Ilość przetargów / części

778 / 2 209

0,55% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

2 181

0,64% wszystkich wyników

Wartość przetargów

154 763 514

0,11% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,28

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

CPV: 71000000-8


Ilość przetargów / części

8 761 / 14 512

6,16% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

12 073

3,53% wszystkich wyników

Wartość przetargów

4 151 459 374

2,92% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,31

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

CPV: 72000000-5


Ilość przetargów / części

1 572 / 2 249

1,11% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

2 170

0,64% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 888 669 790

1,33% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,40

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

(4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

CPV: 73000000-2


Ilość przetargów / części

351 / 654

0,25% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

473

0,14% wszystkich wyników

Wartość przetargów

164 814 818

0,12% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,31

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego

CPV: 75000000-6


Ilość przetargów / części

120 / 224

0,08% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

217

0,06% wszystkich wyników

Wartość przetargów

26 748 366

0,02% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,41

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego

CPV: 76000000-3


Ilość przetargów / części

66 / 106

0,05% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

239

0,07% wszystkich wyników

Wartość przetargów

660 851 305

0,46% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,26

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

CPV: 77000000-0


Ilość przetargów / części

2 515 / 6 546

1,77% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

7 132

2,09% wszystkich wyników

Wartość przetargów

3 307 738 185

2,33% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,38

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

CPV: 79000000-4


Ilość przetargów / części

4 825 / 7 649

3,39% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

8 016

2,35% wszystkich wyników

Wartość przetargów

2 404 213 467

1,69% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,38

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

CPV: 80000000-4


Ilość przetargów / części

3 140 / 8 949

2,21% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

11 335

3,32% wszystkich wyników

Wartość przetargów

361 948 732

0,25% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,31

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

CPV: 85000000-9


Ilość przetargów / części

1 153 / 2 801

0,81% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

2 221

0,65% wszystkich wyników

Wartość przetargów

391 837 438

0,28% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,38

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

CPV: 90000000-7


Ilość przetargów / części

7 504 / 15 350

5,27% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

12 556

3,67% wszystkich wyników

Wartość przetargów

6 321 622 877

4,45% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,36

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

CPV: 92000000-1


Ilość przetargów / części

525 / 788

0,37% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 039

0,30% wszystkich wyników

Wartość przetargów

707 566 218

0,50% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,42

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste

CPV: 98000000-3


Ilość przetargów / części

775 / 1 107

0,54% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

895

0,26% wszystkich wyników

Wartość przetargów

355 945 707

0,25% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,35

ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne

CPV: 03000000-1


Ilość przetargów / części

1 175 / 3 644

0,68% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

2 993

0,73% wszystkich wyników

Wartość przetargów

151 795 537

0,11% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,29

ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

CPV: 09000000-3


Ilość przetargów / części

6 793 / 8 759

3,91% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

8 454

2,06% wszystkich wyników

Wartość przetargów

8 176 139 654

5,84% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,37

ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne

CPV: 14000000-1


Ilość przetargów / części

996 / 1 613

0,57% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 360

0,33% wszystkich wyników

Wartość przetargów

156 569 070

0,11% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,32

ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

CPV: 15000000-8


Ilość przetargów / części

4 481 / 15 398

2,58% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

15 092

3,67% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 029 149 871

0,74% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,28

ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

Maszyny rolnicze

CPV: 16000000-5


Ilość przetargów / części

371 / 513

0,21% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

387

0,09% wszystkich wyników

Wartość przetargów

75 071 804

0,05% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,34

ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

CPV: 18000000-9


Ilość przetargów / części

773 / 2 237

0,44% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 807

0,44% wszystkich wyników

Wartość przetargów

432 857 645

0,31% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,33

ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma

CPV: 19000000-6


Ilość przetargów / części

214 / 579

0,12% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

474

0,12% wszystkich wyników

Wartość przetargów

57 353 331

0,04% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,39

ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

Druki i produkty podobne

CPV: 22000000-0


Ilość przetargów / części

1 280 / 6 855

0,74% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

3 469

0,84% wszystkich wyników

Wartość przetargów

190 509 378

0,14% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,34

ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

Produkty chemiczne

CPV: 24000000-4


Ilość przetargów / części

1 350 / 4 584

0,78% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

3 700

0,90% wszystkich wyników

Wartość przetargów

370 698 349

0,26% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,34

ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

CPV: 30000000-9


Ilość przetargów / części

7 919 / 19 322

4,56% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

16 497

4,02% wszystkich wyników

Wartość przetargów

2 342 866 804

1,67% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,33

ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

CPV: 31000000-6


Ilość przetargów / części

1 254 / 2 936

0,72% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 936

0,47% wszystkich wyników

Wartość przetargów

2 328 959 281

1,66% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,31

ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

CPV: 32000000-3


Ilość przetargów / części

1 451 / 2 695

0,83% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

2 104

0,51% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 165 980 988

0,83% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,35

ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

CPV: 33000000-0


Ilość przetargów / części

18 100 / 179 164

10,41% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

132 504

32,25% wszystkich wyników

Wartość przetargów

13 070 973 968

9,34% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,25

ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

CPV: 34000000-7


Ilość przetargów / części

4 126 / 7 628

2,37% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

5 456

1,33% wszystkich wyników

Wartość przetargów

5 429 258 283

3,88% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,30

ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny

CPV: 35000000-4


Ilość przetargów / części

485 / 1 242

0,28% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

996

0,24% wszystkich wyników

Wartość przetargów

714 990 551

0,51% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,30

ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne

CPV: 37000000-8


Ilość przetargów / części

1 041 / 2 059

0,60% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 417

0,34% wszystkich wyników

Wartość przetargów

150 085 151

0,11% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,37

ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

CPV: 38000000-5


Ilość przetargów / części

3 212 / 9 613

1,85% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

7 766

1,89% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 488 939 273

1,06% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,34

ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

CPV: 39000000-2


Ilość przetargów / części

4 534 / 11 405

2,61% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

8 916

2,17% wszystkich wyników

Wartość przetargów

748 830 385

0,53% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,31

ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

Woda zlewnicza i oczyszczona

CPV: 41000000-9


Ilość przetargów / części

83 / 116

0,05% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

242

0,06% wszystkich wyników

Wartość przetargów

51 675 689

0,04% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,51

ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

Maszyny przemysłowe

CPV: 42000000-6


Ilość przetargów / części

1 374 / 5 087

0,79% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 710

0,42% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 113 088 641

0,80% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,30

ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany

CPV: 43000000-3


Ilość przetargów / części

495 / 1 264

0,28% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

629

0,15% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 072 036 422

0,77% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,29

ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

CPV: 44000000-0


Ilość przetargów / części

2 291 / 5 139

1,32% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

3 456

0,84% wszystkich wyników

Wartość przetargów

941 865 868

0,67% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,33

ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

Roboty budowlane

CPV: 45000000-7


Ilość przetargów / części

50 160 / 61 098

28,85% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

57 134

13,91% wszystkich wyników

Wartość przetargów

60 345 205 870

43,11% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,38

ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

CPV: 48000000-8


Ilość przetargów / części

1 965 / 3 527

1,13% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

3 019

0,73% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 196 268 606

0,85% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,37

ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

Usługi naprawcze i konserwacyjne

CPV: 50000000-5


Ilość przetargów / części

3 953 / 18 737

2,27% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

10 608

2,58% wszystkich wyników

Wartość przetargów

2 803 395 074

2,00% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,40

ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)

CPV: 51000000-9


Ilość przetargów / części

159 / 218

0,09% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

185

0,05% wszystkich wyników

Wartość przetargów

143 885 700

0,10% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,36

ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

CPV: 55000000-0


Ilość przetargów / części

3 100 / 5 678

1,78% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

5 288

1,29% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 204 200 950

0,86% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,40

ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

CPV: 60000000-8


Ilość przetargów / części

3 029 / 5 774

1,74% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

5 013

1,22% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 944 582 982

1,39% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,35

ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży

CPV: 63000000-9


Ilość przetargów / części

827 / 1 223

0,48% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 050

0,26% wszystkich wyników

Wartość przetargów

988 200 426

0,71% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,33

ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

Usługi pocztowe i telekomunikacyjne

CPV: 64000000-6


Ilość przetargów / części

1 530 / 2 505

0,88% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

2 485

0,60% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 407 347 661

1,01% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,38

ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

Obiekty użyteczności publicznej

CPV: 65000000-3


Ilość przetargów / części

270 / 348

0,16% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 156

0,28% wszystkich wyników

Wartość przetargów

833 136 639

0,60% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,55

ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

CPV: 66000000-0


Ilość przetargów / części

4 033 / 6 222

2,32% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

5 513

1,34% wszystkich wyników

Wartość przetargów

3 188 037 403

2,28% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,30

ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

Usługi w zakresie nieruchomości

CPV: 70000000-1


Ilość przetargów / części

1 109 / 3 435

0,64% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

3 334

0,81% wszystkich wyników

Wartość przetargów

140 166 591

0,10% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,24

ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

CPV: 71000000-8


Ilość przetargów / części

8 873 / 15 132

5,10% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

13 034

3,17% wszystkich wyników

Wartość przetargów

5 332 870 357

3,81% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,33

ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

CPV: 72000000-5


Ilość przetargów / części

1 896 / 2 691

1,09% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

2 714

0,66% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 695 344 062

1,21% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,42

ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

(4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

CPV: 73000000-2


Ilość przetargów / części

533 / 901

0,31% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

809

0,20% wszystkich wyników

Wartość przetargów

135 107 843

0,10% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,33

ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego

CPV: 75000000-6


Ilość przetargów / części

178 / 370

0,10% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

487

0,12% wszystkich wyników

Wartość przetargów

2 169 432 987

1,55% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,44

ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego

CPV: 76000000-3


Ilość przetargów / części

208 / 364

0,12% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

156

0,04% wszystkich wyników

Wartość przetargów

907 096 030

0,65% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,30

ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

CPV: 77000000-0


Ilość przetargów / części

2 756 / 8 572

1,59% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

8 004

1,95% wszystkich wyników

Wartość przetargów

3 624 047 310

2,59% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,39

ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

CPV: 79000000-4


Ilość przetargów / części

6 006 / 9 693

3,45% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

10 370

2,52% wszystkich wyników

Wartość przetargów

2 407 308 729

1,72% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,37

ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

CPV: 80000000-4


Ilość przetargów / części

7 374 / 37 384

4,24% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

36 048

8,77% wszystkich wyników

Wartość przetargów

541 664 479

0,39% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,33

ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

CPV: 85000000-9


Ilość przetargów / części

1 547 / 3 809

0,89% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

3 350

0,82% wszystkich wyników

Wartość przetargów

329 133 830

0,24% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,40

ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

CPV: 90000000-7


Ilość przetargów / części

8 203 / 17 675

4,72% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

15 449

3,76% wszystkich wyników

Wartość przetargów

6 535 595 171

4,67% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,34

ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

CPV: 92000000-1


Ilość przetargów / części

697 / 977

0,40% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 552

0,38% wszystkich wyników

Wartość przetargów

357 593 859

0,26% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,52

ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste

CPV: 98000000-3


Ilość przetargów / części

878 / 1 129

0,51% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 175

0,29% wszystkich wyników

Wartość przetargów

310 966 980

0,22% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,40

ROK 2013 - RAPORT BRANŻY:

Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne

CPV: 03000000-1


Ilość przetargów / części

1 554 / 4 797

0,75% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

3 569

0,81% wszystkich wyników

Wartość przetargów

174 462 679

0,14% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,29

ROK 2013 - RAPORT BRANŻY:

Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

CPV: 09000000-3


Ilość przetargów / części

9 278 / 12 077

4,46% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

10 359

2,36% wszystkich wyników

Wartość przetargów

6 664 188 537

5,23% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,40

ROK 2013 - RAPORT BRANŻY:

Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne

CPV: 14000000-1


Ilość przetargów / części

1 211 / 1 899

0,58% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 628

0,37% wszystkich wyników

Wartość przetargów

297 172 237

0,23% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,31

ROK 2013 - RAPORT BRANŻY:

Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

CPV: 15000000-8


Ilość przetargów / części

6 552 / 22 079

3,15% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

17 881

4,07% wszystkich wyników

Wartość przetargów

909 891 300

0,71% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,28

ROK 2013 - RAPORT BRANŻY:

Maszyny rolnicze

CPV: 16000000-5


Ilość przetargów / części

473 / 640

0,23% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

439

0,10% wszystkich wyników

Wartość przetargów

76 419 943

0,06% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,31

ROK 2013 - RAPORT BRANŻY:

Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

CPV: 18000000-9


Ilość przetargów / części

964 / 2 825

0,46% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

2 035

0,46% wszystkich wyników

Wartość przetargów

322 456 891

0,25% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,34

ROK 2013 - RAPORT BRANŻY:

Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma

CPV: 19000000-6


Ilość przetargów / części

271 / 725

0,13% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

400

0,09% wszystkich wyników

Wartość przetargów

49 130 789

0,04% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,38

ROK 2013 - RAPORT BRANŻY:

Druki i produkty podobne

CPV: 22000000-0


Ilość przetargów / części

1 920 / 19 049

0,92% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

3 761

0,86% wszystkich wyników

Wartość przetargów

256 858 908

0,20% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,34

ROK 2013 - RAPORT BRANŻY:

Produkty chemiczne

CPV: 24000000-4


Ilość przetargów / części

1 640 / 5 787

0,79% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

3 917

0,89% wszystkich wyników

Wartość przetargów

397 281 882

0,31% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,33

ROK 2013 - RAPORT BRANŻY:

Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

CPV: 30000000-9


Ilość przetargów / części

10 306 / 24 101

4,95% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

19 217

4,38% wszystkich wyników

Wartość przetargów

2 231 418 149

1,75% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,33

ROK 2013 - RAPORT BRANŻY:

Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

CPV: 31000000-6


Ilość przetargów / części

1 530 / 3 457

0,74% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

2 358

0,54% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 650 546 681

1,29% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,32

ROK 2013 - RAPORT BRANŻY:

Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

CPV: 32000000-3


Ilość przetargów / części

1 789 / 3 337

0,86% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

2 552

0,58% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 026 330 417

0,80% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,36

ROK 2013 - RAPORT BRANŻY:

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

CPV: 33000000-0


Ilość przetargów / części

20 038 / 657 700

9,63% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

129 576

29,53% wszystkich wyników

Wartość przetargów

11 798 831 231

9,25% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,26

ROK 2013 - RAPORT BRANŻY:

Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

CPV: 34000000-7


Ilość przetargów / części

5 117 / 8 615

2,46% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

5 897

1,34% wszystkich wyników

Wartość przetargów

3 029 440 808

2,38% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,30

ROK 2013 - RAPORT BRANŻY:

Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny

CPV: 35000000-4


Ilość przetargów / części

593 / 1 852

0,28% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 164

0,27% wszystkich wyników

Wartość przetargów

459 849 122

0,36% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,30

ROK 2013 - RAPORT BRANŻY:

Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne

CPV: 37000000-8


Ilość przetargów / części

810 / 1 492

0,39% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 149

0,26% wszystkich wyników

Wartość przetargów

97 233 240

0,08% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,36

ROK 2013 - RAPORT BRANŻY:

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

CPV: 38000000-5


Ilość przetargów / części

4 538 / 12 120

2,18% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

9 062

2,07% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 351 213 649

1,06% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,35

ROK 2013 - RAPORT BRANŻY:

Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

CPV: 39000000-2


Ilość przetargów / części

5 172 / 13 022

2,48% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

10 651

2,43% wszystkich wyników

Wartość przetargów

666 060 316

0,52% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,31

ROK 2013 - RAPORT BRANŻY:

Woda zlewnicza i oczyszczona

CPV: 41000000-9


Ilość przetargów / części

120 / 159

0,06% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

263

0,06% wszystkich wyników

Wartość przetargów

32 729 033

0,03% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,46

ROK 2013 - RAPORT BRANŻY:

Maszyny przemysłowe

CPV: 42000000-6


Ilość przetargów / części

1 691 / 3 584

0,81% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

2 118

0,48% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 314 143 133

1,03% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,32

ROK 2013 - RAPORT BRANŻY:

Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany

CPV: 43000000-3


Ilość przetargów / części

561 / 1 457

0,27% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

715

0,16% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 043 164 669

0,82% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,27

ROK 2013 - RAPORT BRANŻY:

Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

CPV: 44000000-0


Ilość przetargów / części

2 898 / 6 017

1,39% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

4 035

0,92% wszystkich wyników

Wartość przetargów

739 104 083

0,58% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,33

ROK 2013 - RAPORT BRANŻY:

Roboty budowlane

CPV: 45000000-7


Ilość przetargów / części

51 804 / 62 010

24,89% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

57 730

13,16% wszystkich wyników

Wartość przetargów

56 106 168 337

43,99% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,38

ROK 2013 - RAPORT BRANŻY:

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

CPV: 48000000-8


Ilość przetargów / części

2 365 / 3 967

1,14% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

3 091

0,70% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 235 030 468

0,97% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,40

ROK 2013 - RAPORT BRANŻY:

Usługi naprawcze i konserwacyjne

CPV: 50000000-5


Ilość przetargów / części

4 501 / 19 689

2,16% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

10 431

2,38% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 704 341 495

1,34% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,39

ROK 2013 - RAPORT BRANŻY:

Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)

CPV: 51000000-9


Ilość przetargów / części

161 / 244

0,08% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

226

0,05% wszystkich wyników

Wartość przetargów

434 075 120

0,34% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,35

ROK 2013 - RAPORT BRANŻY:

Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

CPV: 55000000-0


Ilość przetargów / części

3 817 / 6 038

1,83% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

5 187

1,18% wszystkich wyników

Wartość przetargów

621 135 578

0,49% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,40

ROK 2013 - RAPORT BRANŻY:

Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

CPV: 60000000-8


Ilość przetargów / części

3 775 / 6 777

1,81% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

5 679

1,29% wszystkich wyników

Wartość przetargów

2 571 841 968

2,02% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,34

ROK 2013 - RAPORT BRANŻY:

Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży

CPV: 63000000-9


Ilość przetargów / części

1 014 / 1 422

0,49% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 123

0,26% wszystkich wyników

Wartość przetargów

308 188 184

0,24% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,34

ROK 2013 - RAPORT BRANŻY:

Usługi pocztowe i telekomunikacyjne

CPV: 64000000-6


Ilość przetargów / części

2 721 / 3 653

1,31% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

3 590

0,82% wszystkich wyników

Wartość przetargów

2 339 453 814

1,83% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,40

ROK 2013 - RAPORT BRANŻY:

Obiekty użyteczności publicznej

CPV: 65000000-3


Ilość przetargów / części

357 / 536

0,17% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 934

0,44% wszystkich wyników

Wartość przetargów

337 119 471

0,26% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,58

ROK 2013 - RAPORT BRANŻY:

Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

CPV: 66000000-0


Ilość przetargów / części

5 227 / 7 402

2,51% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

5 908

1,35% wszystkich wyników

Wartość przetargów

3 281 883 494

2,57% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,32

ROK 2013 - RAPORT BRANŻY:

Usługi w zakresie nieruchomości

CPV: 70000000-1


Ilość przetargów / części

1 570 / 4 417

0,75% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

4 163

0,95% wszystkich wyników

Wartość przetargów

168 891 580

0,13% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,24

ROK 2013 - RAPORT BRANŻY:

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

CPV: 71000000-8


Ilość przetargów / części

10 588 / 17 137

5,09% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

14 743

3,36% wszystkich wyników

Wartość przetargów

4 683 488 964

3,67% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,34

ROK 2013 - RAPORT BRANŻY:

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

CPV: 72000000-5


Ilość przetargów / części

2 199 / 3 276

1,06% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

3 097

0,71% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 022 762 139

0,80% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,45

ROK 2013 - RAPORT BRANŻY:

(4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

CPV: 73000000-2


Ilość przetargów / części

625 / 908

0,30% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

797

0,18% wszystkich wyników

Wartość przetargów

95 825 599

0,08% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,36

ROK 2013 - RAPORT BRANŻY:

Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego

CPV: 75000000-6


Ilość przetargów / części

233 / 436

0,11% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

387

0,09% wszystkich wyników

Wartość przetargów

27 045 696

0,02% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,38

ROK 2013 - RAPORT BRANŻY:

Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego

CPV: 76000000-3


Ilość przetargów / części

131 / 233

0,06% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

79

0,02% wszystkich wyników

Wartość przetargów

275 679 130

0,22% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,23

ROK 2013 - RAPORT BRANŻY:

Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

CPV: 77000000-0


Ilość przetargów / części

2 622 / 149 803

1,26% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

7 993

1,82% wszystkich wyników

Wartość przetargów

3 586 489 373

2,81% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,39

ROK 2013 - RAPORT BRANŻY:

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

CPV: 79000000-4


Ilość przetargów / części

8 028 / 12 684

3,86% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

12 573

2,87% wszystkich wyników

Wartość przetargów

2 079 263 801

1,63% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,40

ROK 2013 - RAPORT BRANŻY:

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

CPV: 80000000-4


Ilość przetargów / części

10 939 / 48 068

5,26% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

38 615

8,80% wszystkich wyników

Wartość przetargów

685 357 117

0,54% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,34

ROK 2013 - RAPORT BRANŻY:

Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

CPV: 85000000-9


Ilość przetargów / części

2 055 / 4 456

0,99% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

3 822

0,87% wszystkich wyników

Wartość przetargów

388 568 899

0,30% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,40

ROK 2013 - RAPORT BRANŻY:

Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

CPV: 90000000-7


Ilość przetargów / części

10 935 / 21 577

5,25% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

18 675

4,26% wszystkich wyników

Wartość przetargów

8 619 501 193

6,76% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,35

ROK 2013 - RAPORT BRANŻY:

Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

CPV: 92000000-1


Ilość przetargów / części

1 046 / 1 354

0,50% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

2 839

0,65% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 863 520 164

1,46% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,58

ROK 2013 - RAPORT BRANŻY:

Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste

CPV: 98000000-3


Ilość przetargów / części

1 163 / 1 637

0,56% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 571

0,36% wszystkich wyników

Wartość przetargów

287 035 035

0,23% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,37

ROK 2012 - RAPORT BRANŻY:

Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne

CPV: 03000000-1


Ilość przetargów / części

1 577 / 4 849

0,77% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

3 743

0,84% wszystkich wyników

Wartość przetargów

172 438 207

0,14% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,29

ROK 2012 - RAPORT BRANŻY:

Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

CPV: 09000000-3


Ilość przetargów / części

9 495 / 12 364

4,65% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

10 263

2,31% wszystkich wyników

Wartość przetargów

7 592 001 863

6,05% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,40

ROK 2012 - RAPORT BRANŻY:

Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne

CPV: 14000000-1


Ilość przetargów / części

1 161 / 2 127

0,57% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 676

0,38% wszystkich wyników

Wartość przetargów

339 038 732

0,27% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,30

ROK 2012 - RAPORT BRANŻY:

Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

CPV: 15000000-8


Ilość przetargów / części

6 646 / 21 670

3,26% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

16 576

3,73% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 036 444 680

0,83% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,29

ROK 2012 - RAPORT BRANŻY:

Maszyny rolnicze

CPV: 16000000-5


Ilość przetargów / części

438 / 566

0,21% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

397

0,09% wszystkich wyników

Wartość przetargów

72 302 150

0,06% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,32

ROK 2012 - RAPORT BRANŻY:

Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

CPV: 18000000-9


Ilość przetargów / części

876 / 2 654

0,43% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 829

0,41% wszystkich wyników

Wartość przetargów

394 968 213

0,31% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,33

ROK 2012 - RAPORT BRANŻY:

Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma

CPV: 19000000-6


Ilość przetargów / części

236 / 755

0,12% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

617

0,14% wszystkich wyników

Wartość przetargów

143 976 439

0,11% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,35

ROK 2012 - RAPORT BRANŻY:

Druki i produkty podobne

CPV: 22000000-0


Ilość przetargów / części

2 003 / 17 995

0,98% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

4 192

0,94% wszystkich wyników

Wartość przetargów

218 414 460

0,17% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,34

ROK 2012 - RAPORT BRANŻY:

Produkty chemiczne

CPV: 24000000-4


Ilość przetargów / części

1 578 / 5 679

0,77% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

4 817

1,09% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 221 969 831

0,97% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,31

ROK 2012 - RAPORT BRANŻY:

Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

CPV: 30000000-9


Ilość przetargów / części

10 564 / 24 647

5,18% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

20 027

4,51% wszystkich wyników

Wartość przetargów

2 440 486 719

1,95% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,33

ROK 2012 - RAPORT BRANŻY:

Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

CPV: 31000000-6


Ilość przetargów / części

1 627 / 3 608

0,80% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

2 464

0,56% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 848 898 832

1,47% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,32

ROK 2012 - RAPORT BRANŻY:

Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

CPV: 32000000-3


Ilość przetargów / części

1 930 / 3 131

0,95% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

2 528

0,57% wszystkich wyników

Wartość przetargów

692 210 992

0,55% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,36

ROK 2012 - RAPORT BRANŻY:

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

CPV: 33000000-0


Ilość przetargów / części

19 696 / 173 637

9,65% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

121 294

27,33% wszystkich wyników

Wartość przetargów

13 640 532 894

10,87% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,26

ROK 2012 - RAPORT BRANŻY:

Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

CPV: 34000000-7


Ilość przetargów / części

4 452 / 7 099

2,18% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

5 343

1,20% wszystkich wyników

Wartość przetargów

4 204 665 077

3,35% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,31

ROK 2012 - RAPORT BRANŻY:

Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny

CPV: 35000000-4


Ilość przetargów / części

617 / 1 312

0,30% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 021

0,23% wszystkich wyników

Wartość przetargów

500 631 930

0,40% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,30

ROK 2012 - RAPORT BRANŻY:

Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne

CPV: 37000000-8


Ilość przetargów / części

801 / 1 449

0,39% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 187

0,27% wszystkich wyników

Wartość przetargów

247 993 194

0,20% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,35

ROK 2012 - RAPORT BRANŻY:

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

CPV: 38000000-5


Ilość przetargów / części

4 475 / 12 942

2,19% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

9 502

2,14% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 490 086 647

1,19% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,34

ROK 2012 - RAPORT BRANŻY:

Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

CPV: 39000000-2


Ilość przetargów / części

5 684 / 14 506

2,79% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

11 675

2,63% wszystkich wyników

Wartość przetargów

802 344 571

0,64% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,31

ROK 2012 - RAPORT BRANŻY:

Woda zlewnicza i oczyszczona

CPV: 41000000-9


Ilość przetargów / części

105 / 121

0,05% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

278

0,06% wszystkich wyników

Wartość przetargów

38 149 756

0,03% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,57

ROK 2012 - RAPORT BRANŻY:

Maszyny przemysłowe

CPV: 42000000-6


Ilość przetargów / części

1 658 / 3 623

0,81% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

2 126

0,48% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 481 910 568

1,18% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,32

ROK 2012 - RAPORT BRANŻY:

Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany

CPV: 43000000-3


Ilość przetargów / części

609 / 1 480

0,30% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

832

0,19% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 329 597 767

1,06% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,27

ROK 2012 - RAPORT BRANŻY:

Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

CPV: 44000000-0


Ilość przetargów / części

2 918 / 6 016

1,43% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

5 020

1,13% wszystkich wyników

Wartość przetargów

2 836 428 683

2,26% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,29

ROK 2012 - RAPORT BRANŻY:

Roboty budowlane

CPV: 45000000-7


Ilość przetargów / części

51 315 / 60 709

25,14% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

59 114

13,32% wszystkich wyników

Wartość przetargów

49 620 600 607

39,55% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,37

ROK 2012 - RAPORT BRANŻY:

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

CPV: 48000000-8


Ilość przetargów / części

2 148 / 3 591

1,05% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

3 068

0,69% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 294 949 772

1,03% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,39

ROK 2012 - RAPORT BRANŻY:

Usługi naprawcze i konserwacyjne

CPV: 50000000-5


Ilość przetargów / części

4 349 / 15 862

2,13% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

9 166

2,07% wszystkich wyników

Wartość przetargów

2 931 316 629

2,34% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,39

ROK 2012 - RAPORT BRANŻY:

Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)

CPV: 51000000-9


Ilość przetargów / części

176 / 254

0,09% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

238

0,05% wszystkich wyników

Wartość przetargów

290 797 678

0,23% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,35

ROK 2012 - RAPORT BRANŻY:

Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

CPV: 55000000-0


Ilość przetargów / części

3 627 / 5 748

1,78% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

5 228

1,18% wszystkich wyników

Wartość przetargów

971 475 019

0,77% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,40

ROK 2012 - RAPORT BRANŻY:

Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

CPV: 60000000-8


Ilość przetargów / części

3 729 / 7 129

1,83% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

5 723

1,29% wszystkich wyników

Wartość przetargów

2 139 112 727

1,70% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,35

ROK 2012 - RAPORT BRANŻY:

Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży

CPV: 63000000-9


Ilość przetargów / części

1 088 / 1 624

0,53% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 252

0,28% wszystkich wyników

Wartość przetargów

519 062 483

0,41% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,33

ROK 2012 - RAPORT BRANŻY:

Usługi pocztowe i telekomunikacyjne

CPV: 64000000-6


Ilość przetargów / części

2 161 / 3 285

1,06% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

2 832

0,64% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 200 299 234

0,96% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,50

ROK 2012 - RAPORT BRANŻY:

Obiekty użyteczności publicznej

CPV: 65000000-3


Ilość przetargów / części

408 / 608

0,20% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1 170

0,26% wszystkich wyników

Wartość przetargów

301 657 136

0,24% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,59

ROK 2012 - RAPORT BRANŻY:

Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

CPV: 66000000-0


Ilość przetargów / części

6 223 / 8 461

3,05% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

6 440

1,45% wszystkich wyników

Wartość przetargów

4 724 266 893

3,77% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,33

ROK 2012 - RAPORT BRANŻY:

Usługi w zakresie nieruchomości

CPV: 70000000-1


Ilość przetargów / części

1 629 / 4 555

0,80% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

4 288

0,97% wszystkich wyników

Wartość przetargów

172 716 752

0,14% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,26

ROK 2012 - RAPORT BRANŻY:

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

CPV: 71000000-8


Ilość przetargów / części

10 348 / 16 644

5,07% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

15 020

3,38% wszystkich wyników

Wartość przetargów

4 420 705 046

3,52% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,34

ROK 2012 - RAPORT BRANŻY:

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

CPV: 72000000-5


Ilość przetargów / części

1 911 / 3 001

0,94% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

2 690

0,61% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 740 454 099

1,39% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,45

ROK 2012 - RAPORT BRANŻY:

(4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

CPV: 73000000-2


Ilość przetargów / części

597 / 938

0,29% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

749

0,17% wszystkich wyników

Wartość przetargów

111 492 237

0,09% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,35

ROK 2012 - RAPORT BRANŻY:

Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego

CPV: 75000000-6


Ilość przetargów / części

206 / 504

0,10% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

408

0,09% wszystkich wyników

Wartość przetargów

21 578 626

0,02% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,39

ROK 2012 - RAPORT BRANŻY:

Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego

CPV: 76000000-3


Ilość przetargów / części

104 / 147

0,05% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

86

0,02% wszystkich wyników

Wartość przetargów

149 882 653

0,12% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,27

ROK 2012 - RAPORT BRANŻY:

Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

CPV: 77000000-0


Ilość przetargów / części

2 610 / 130 369

1,28% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

8 619

1,94% wszystkich wyników

Wartość przetargów

3 162 366 645

2,52% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,41

ROK 2012 - RAPORT BRANŻY:

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

CPV: 79000000-4


Ilość przetargów / części

7 640 / 11 965

3,74% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

11 865

2,67% wszystkich wyników

Wartość przetargów

2 988 426 898

2,38% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,38

ROK 2012 - RAPORT BRANŻY:

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

CPV: 80000000-4


Ilość przetargów / części

10 952 / 55 061

5,37% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

51 618

11,63% wszystkich wyników

Wartość przetargów

836 255 952

0,67% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,35

ROK 2012 - RAPORT BRANŻY:

Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

CPV: 85000000-9


Ilość przetargów / części

2 080 / 4 642

1,02% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

3 682

0,83% wszystkich wyników

Wartość przetargów

343 157 205

0,27% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,40

ROK 2012 - RAPORT BRANŻY:

Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

CPV: 90000000-7


Ilość przetargów / części

7 847 / 18 208

3,85% wszystkich ogłoszeń