Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
18 45,0%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
12 30,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
9 22,5%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
5 12,5%

CPV: 45   Roboty budowlane
3 7,5%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
1 2,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
1 2,5%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
1 2,5%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy