Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
32 62,7%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
21 41,1%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
16 31,3%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
15 29,4%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
10 19,6%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
9 17,6%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
9 17,6%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
8 15,6%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
5 9,8%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
4 7,8%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
4 7,8%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
2 3,9%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
1 1,9%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
1 1,9%