Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
12 25,0%

CPV: 45   Roboty budowlane
8 16,6%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
6 12,5%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
5 10,4%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
5 10,4%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
3 6,2%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
3 6,2%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
2 4,1%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2 4,1%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
2 4,1%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
2 4,1%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
2 4,1%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
1 2,0%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
1 2,0%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
1 2,0%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 2,0%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy