Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
147 51,7%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
93 32,7%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
52 18,3%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
47 16,5%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
34 11,9%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
30 10,5%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
24 8,4%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
21 7,3%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
20 7,0%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
19 6,6%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
18 6,3%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
17 5,9%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
15 5,2%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
12 4,2%

CPV: 24   Produkty chemiczne
10 3,5%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
9 3,1%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
9 3,1%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
9 3,1%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
7 2,4%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
7 2,4%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
7 2,4%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
6 2,1%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
4 1,4%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
3 1,0%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
3 1,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2 0,7%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
2 0,7%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
1 0,3%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
1 0,3%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy