Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
61 54,4%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
38 33,9%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
13 11,6%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
12 10,7%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
12 10,7%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
7 6,2%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
7 6,2%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
5 4,4%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
4 3,5%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
2 1,7%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
2 1,7%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
2 1,7%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
1 0,8%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 0,8%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 0,8%