Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
35 61,4%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
19 33,3%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
3 5,2%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
2 3,5%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
2 3,5%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
2 3,5%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
2 3,5%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 1,7%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
1 1,7%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
1 1,7%