Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
63 40,6%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
55 35,4%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
50 32,2%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
21 13,5%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
18 11,6%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
16 10,3%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
15 9,6%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
15 9,6%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
12 7,7%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
7 4,5%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
5 3,2%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
4 2,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
3 1,9%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
3 1,9%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
1 0,6%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
1 0,6%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy