Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
27 56,2%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
11 22,9%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
9 18,7%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
5 10,4%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
4 8,3%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
4 8,3%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2 4,1%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
1 2,0%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
1 2,0%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
1 2,0%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
1 2,0%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
1 2,0%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 2,0%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
1 2,0%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
1 2,0%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy