Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
67 58,2%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
59 51,3%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
24 20,8%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
16 13,9%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
8 6,9%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
8 6,9%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
7 6,0%

CPV: 45   Roboty budowlane
6 5,2%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
3 2,6%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
1 0,8%

CPV: 41   Woda zlewnicza i oczyszczona
1 0,8%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
1 0,8%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
1 0,8%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy