Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
90 68,1%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
26 19,6%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
14 10,6%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
7 5,3%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
6 4,5%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
5 3,7%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
4 3,0%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
3 2,2%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
3 2,2%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2 1,5%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
2 1,5%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
1 0,7%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
1 0,7%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
1 0,7%