Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
21 21,6%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
21 21,6%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
16 16,4%

CPV: 45   Roboty budowlane
15 15,4%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
14 14,4%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
13 13,4%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
12 12,3%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
11 11,3%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
8 8,2%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
5 5,1%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
5 5,1%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
3 3,0%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
3 3,0%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
3 3,0%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
3 3,0%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
2 2,0%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
2 2,0%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 1,0%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
5 100,0%