Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
33 86,8%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
2 5,2%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2 5,2%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
1 2,6%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
1 2,6%