Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
151 72,2%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
36 17,2%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
32 15,3%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
22 10,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
16 7,6%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
15 7,1%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
15 7,1%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
10 4,7%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
9 4,3%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
8 3,8%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
8 3,8%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
6 2,8%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
5 2,3%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
5 2,3%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
5 2,3%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
4 1,9%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
2 0,9%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
2 0,9%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
2 0,9%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
2 0,9%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
1 0,4%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
1 0,4%