Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
10 22,7%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
10 22,7%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
9 20,4%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
8 18,1%

CPV: 45   Roboty budowlane
8 18,1%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
5 11,3%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
5 11,3%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
3 6,8%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2 4,5%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
2 4,5%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
2 4,5%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
1 2,2%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
1 100,0%