Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
32 57,1%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
14 25,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
11 19,6%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
2 3,5%