Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
16 41,0%

CPV: 45   Roboty budowlane
16 41,0%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
13 33,3%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
7 17,9%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
4 10,2%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
3 7,6%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
2 5,1%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy