Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
35 66,0%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
6 11,3%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
5 9,4%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
4 7,5%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
3 5,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
3 5,6%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
2 3,7%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
2 3,7%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
2 3,7%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
2 3,7%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
1 1,8%