Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
123 82,5%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
20 13,4%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
18 12,0%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
18 12,0%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
15 10,0%

CPV: 24   Produkty chemiczne
12 8,0%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
9 6,0%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
9 6,0%

CPV: 45   Roboty budowlane
9 6,0%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
9 6,0%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
8 5,3%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
8 5,3%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
8 5,3%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
7 4,6%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
7 4,6%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
6 4,0%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
5 3,3%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
4 2,6%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
3 2,0%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
3 2,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
1 0,6%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy