Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
18 56,2%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
15 46,8%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
9 28,1%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
9 28,1%

CPV: 45   Roboty budowlane
7 21,8%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
6 18,7%

CPV: 24   Produkty chemiczne
6 18,7%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
5 15,6%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
5 15,6%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
5 15,6%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
3 9,3%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
3 9,3%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
2 6,2%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy