Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
134 65,6%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
37 18,1%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
36 17,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
35 17,1%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
24 11,7%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
16 7,8%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
15 7,3%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
15 7,3%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
14 6,8%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
14 6,8%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
12 5,8%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
11 5,3%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
11 5,3%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
10 4,9%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
6 2,9%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
6 2,9%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
4 1,9%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
2 0,9%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
1 0,4%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy