Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
128 65,9%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
35 18,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
35 18,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
32 16,4%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
23 11,8%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
15 7,7%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
15 7,7%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
14 7,2%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
14 7,2%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
13 6,7%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
11 5,6%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
11 5,6%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
11 5,6%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
10 5,1%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
6 3,0%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
6 3,0%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
4 2,0%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
2 1,0%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
1 0,5%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy