Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
182 59,0%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
91 29,5%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
90 29,2%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
58 18,8%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
52 16,8%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
50 16,2%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
47 15,2%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
41 13,3%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
31 10,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
28 9,0%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
17 5,5%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
17 5,5%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
16 5,1%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
16 5,1%

CPV: 24   Produkty chemiczne
16 5,1%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
15 4,8%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
12 3,8%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
11 3,5%

CPV: 45   Roboty budowlane
10 3,2%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
10 3,2%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
9 2,9%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
4 1,2%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
4 1,2%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
4 1,2%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
2 0,6%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
2 0,6%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
2 0,6%