Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
147 73,5%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
41 20,5%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
33 16,5%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
29 14,5%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
27 13,5%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
13 6,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
13 6,5%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
8 4,0%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
8 4,0%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
6 3,0%

CPV: 76   Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego
5 2,5%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
3 1,5%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
3 1,5%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
3 1,5%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
2 1,0%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
2 1,0%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
2 1,0%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
2 1,0%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
2 1,0%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
2 1,0%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
1 0,5%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
1 0,5%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy