Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
102 79,6%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
18 14,0%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
10 7,8%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
9 7,0%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
9 7,0%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
8 6,2%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
8 6,2%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
7 5,4%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
7 5,4%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
7 5,4%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
7 5,4%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
5 3,9%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
4 3,1%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
4 3,1%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
4 3,1%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
4 3,1%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
3 2,3%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2 1,5%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 0,7%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
1 0,7%