Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
77 35,9%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
70 32,7%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
51 23,8%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
50 23,3%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
48 22,4%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
35 16,3%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
22 10,2%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
18 8,4%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
18 8,4%

CPV: 45   Roboty budowlane
16 7,4%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
13 6,0%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
13 6,0%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
12 5,6%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
11 5,1%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
11 5,1%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
8 3,7%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
8 3,7%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
7 3,2%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
5 2,3%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
5 2,3%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
5 2,3%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
5 2,3%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
4 1,8%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
3 1,4%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
2 0,9%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
1 100,0%