Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
42 61,7%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
12 17,6%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
6 8,8%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
6 8,8%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
5 7,3%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
4 5,8%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
2 2,9%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
2 2,9%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
2 2,9%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
2 2,9%

CPV: 41   Woda zlewnicza i oczyszczona
1 1,4%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
1 1,4%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
1 1,4%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
1 1,4%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 1,4%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
1 1,4%