Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
53 65,4%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
47 58,0%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
4 4,9%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
4 4,9%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
3 3,7%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
2 2,4%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2 2,4%

CPV: 45   Roboty budowlane
2 2,4%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
2 2,4%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
1 1,2%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy