Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
127 37,2%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
120 35,1%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
98 28,7%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
86 25,2%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
71 20,8%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
63 18,4%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
60 17,5%

CPV: 45   Roboty budowlane
58 17,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
52 15,2%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
48 14,0%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
48 14,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
40 11,7%

CPV: 24   Produkty chemiczne
26 7,6%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
25 7,3%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
21 6,1%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
20 5,8%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
18 5,2%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
13 3,8%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
10 2,9%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
8 2,3%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
7 2,0%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
5 1,4%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
4 1,1%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
2 0,5%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
4 66,6%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
1 16,6%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
1 16,6%

CPV: 24   Produkty chemiczne
1 16,6%