Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
103 48,1%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
53 24,7%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
52 24,2%

CPV: 45   Roboty budowlane
48 22,4%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
38 17,7%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
34 15,8%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
19 8,8%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
14 6,5%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
10 4,6%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
10 4,6%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
8 3,7%

CPV: 24   Produkty chemiczne
8 3,7%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
7 3,2%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
5 2,3%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4 1,8%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
2 0,9%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
2 0,9%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy