Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
124 47,6%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
59 22,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
56 21,5%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
44 16,9%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
42 16,1%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
39 15,0%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
32 12,3%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
28 10,7%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
24 9,2%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
22 8,4%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
8 3,0%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
7 2,6%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
6 2,3%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
5 1,9%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
5 1,9%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
2 0,7%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2 0,7%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
1 0,3%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
1 0,3%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
1 0,3%